தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Right Hand Eating : வலது கையால் சாப்பிடுவதால் என்ன பலன்கள் என்ன தெரியுமா? ஏன் இடது கையால் சாப்பிடக்கூடாது பாருங்க!

Right Hand Eating : வலது கையால் சாப்பிடுவதால் என்ன பலன்கள் என்ன தெரியுமா? ஏன் இடது கையால் சாப்பிடக்கூடாது பாருங்க!

May 24, 2024 12:18 PM IST Pandeeswari Gurusamy
May 24, 2024 12:18 PM , IST

  • Right Hand Eating: உணவை கைகளால் தொடும்போது, ​​தொடுதல், வாசனை, பார்வை, செவிப்புலன், சுவை என அனைத்து புலன்களும் செயல்படுகின்றன. விரல்களில் உள்ள நரம்புகள் உணவின் அமைப்பை உணர்ந்தவுடன், அது மூளைக்கு ஒரு சமிக்ஞையை அனுப்புகிறது. உணவு வாய்க்குள் நுழையப் போகிறது என்று நாக்கு சொல்கிறது. .  

இந்திய மரபுகளின்படி, கரண்டிக்கு பதிலாக கைகளால் உணவை எடுத்து உண்பது நல்லது. கைகளால் உணவு உண்பதால், ஐந்து விரல்களின் ஆற்றல் நம் உடலுக்குள் நுழைகிறது என்பது நம்பிக்கை. கைகளால் சாப்பிடுவது உடலை ஆரோக்கியமாகவும், செரிமான அமைப்பை ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்க உதவும் என்று நம்பப்படுகிறது. ஆனால் கையால் சாப்பிடும் போது கூட சரியான வரிசையில் சாப்பிட வேண்டும். குறிப்பாக வலது கையால் சாப்பிடுங்கள். இந்து மதத்தில் இடது கையால் சாப்பிடுவது சரியான முறை இல்லை என தெரிவிக்ப்பட்டுள்ளது. வலது கையால் சாப்பிடுவது எந்த மாதிரியான ஜோதிட ரீதியாக பலன் தரும் என்பது பலருக்குத் தெரியாது. வலது கையால் சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகளை தெரிந்து கொள்வோம்.

(1 / 8)

இந்திய மரபுகளின்படி, கரண்டிக்கு பதிலாக கைகளால் உணவை எடுத்து உண்பது நல்லது. கைகளால் உணவு உண்பதால், ஐந்து விரல்களின் ஆற்றல் நம் உடலுக்குள் நுழைகிறது என்பது நம்பிக்கை. கைகளால் சாப்பிடுவது உடலை ஆரோக்கியமாகவும், செரிமான அமைப்பை ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்க உதவும் என்று நம்பப்படுகிறது. ஆனால் கையால் சாப்பிடும் போது கூட சரியான வரிசையில் சாப்பிட வேண்டும். குறிப்பாக வலது கையால் சாப்பிடுங்கள். இந்து மதத்தில் இடது கையால் சாப்பிடுவது சரியான முறை இல்லை என தெரிவிக்ப்பட்டுள்ளது. வலது கையால் சாப்பிடுவது எந்த மாதிரியான ஜோதிட ரீதியாக பலன் தரும் என்பது பலருக்குத் தெரியாது. வலது கையால் சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகளை தெரிந்து கொள்வோம்.(pixabay)

உணவை கைகளால் தொடும்போது, ​​தொடுதல், வாசனை, பார்வை, செவிப்புலன், சுவை... என அனைத்து புலன்களும் செயல்படுகின்றன. விரல்களில் உள்ள நரம்புகள் உணவின் அமைப்பை உணர்ந்தவுடன், அது மூளைக்கு ஒரு சமிக்ஞையை அனுப்புகிறது. உணவு வாய்க்குள் நுழையப் போகிறது என்று நாக்கு சொல்கிறது. பசியாக இருக்கும் போது உணவை சுவைப்பதற்கு முன் எப்போதும் வாசனை வரும். இது வாசனை உணர்வை செயல்படுத்துகிறது.

(2 / 8)

உணவை கைகளால் தொடும்போது, ​​தொடுதல், வாசனை, பார்வை, செவிப்புலன், சுவை... என அனைத்து புலன்களும் செயல்படுகின்றன. விரல்களில் உள்ள நரம்புகள் உணவின் அமைப்பை உணர்ந்தவுடன், அது மூளைக்கு ஒரு சமிக்ஞையை அனுப்புகிறது. உணவு வாய்க்குள் நுழையப் போகிறது என்று நாக்கு சொல்கிறது. பசியாக இருக்கும் போது உணவை சுவைப்பதற்கு முன் எப்போதும் வாசனை வரும். இது வாசனை உணர்வை செயல்படுத்துகிறது.(pixay bay)

நல்ல அளவு உமிழ்நீர் நொதிகள் சில சளியுடன் சேர்ந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் போது, ​​அது ஆரோக்கியமான செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது. நரம்பியல் அனிச்சைகளால் புலன்கள் செயல்படுகின்றன. இது ஒரு தன்னிச்சையான செயல். ஆனால் இந்த செயல்பாடு மூளையைத் தூண்டுகிறது. இது உங்கள் நாக்குக்கு மட்டுமல்ல, வயிற்றுக்கும் சமிக்ஞைகளை அனுப்புகிறது.

(3 / 8)

நல்ல அளவு உமிழ்நீர் நொதிகள் சில சளியுடன் சேர்ந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் போது, ​​அது ஆரோக்கியமான செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது. நரம்பியல் அனிச்சைகளால் புலன்கள் செயல்படுகின்றன. இது ஒரு தன்னிச்சையான செயல். ஆனால் இந்த செயல்பாடு மூளையைத் தூண்டுகிறது. இது உங்கள் நாக்குக்கு மட்டுமல்ல, வயிற்றுக்கும் சமிக்ஞைகளை அனுப்புகிறது.(pixabay)

உணவை கைகளால் தொடும்போது, ​​தொடுதல், வாசனை, பார்வை, செவிப்புலன், சுவை என அனைத்து புலன்களும் செயல்படுகின்றன. விரல்களில் உள்ள நரம்புகள் உணவின் அமைப்பை உணர்ந்தவுடன், அது மூளைக்கு ஒரு சமிக்ஞையை அனுப்புகிறது. உணவு வாய்க்குள் நுழையப் போகிறது என்று நாக்கு சொல்கிறது. பசியாக இருக்கும் போது உணவை சுவைப்பதற்கு முன் எப்போதும் வாசனை வரும். இது வாசனை உணர்வை செயல்படுத்துகிறது.

(4 / 8)

உணவை கைகளால் தொடும்போது, ​​தொடுதல், வாசனை, பார்வை, செவிப்புலன், சுவை என அனைத்து புலன்களும் செயல்படுகின்றன. விரல்களில் உள்ள நரம்புகள் உணவின் அமைப்பை உணர்ந்தவுடன், அது மூளைக்கு ஒரு சமிக்ஞையை அனுப்புகிறது. உணவு வாய்க்குள் நுழையப் போகிறது என்று நாக்கு சொல்கிறது. பசியாக இருக்கும் போது உணவை சுவைப்பதற்கு முன் எப்போதும் வாசனை வரும். இது வாசனை உணர்வை செயல்படுத்துகிறது.(pexels)

வலது கை சூரியனின் நாடியைக் குறிக்கிறது. அதிக ஆற்றல் தேவைப்படும் பணிகளைச் செய்ய வலது கை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது தவிர, இடது கை சந்திர நாடியைக் குறிக்கிறது. இதற்கு குறைந்த சக்தி தேவைப்படுகிறது. இதுபோன்ற சில பணிகளை இடது கையால் செய்வதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு குறைந்த சக்தி தேவைப்படுகிறது.

(5 / 8)

வலது கை சூரியனின் நாடியைக் குறிக்கிறது. அதிக ஆற்றல் தேவைப்படும் பணிகளைச் செய்ய வலது கை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது தவிர, இடது கை சந்திர நாடியைக் குறிக்கிறது. இதற்கு குறைந்த சக்தி தேவைப்படுகிறது. இதுபோன்ற சில பணிகளை இடது கையால் செய்வதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு குறைந்த சக்தி தேவைப்படுகிறது.(pexels)

அனைத்து மங்கள மற்றும் புனிதமான செயல்கள் வலது கையால் மட்டுமே செய்யப்படுகின்றன. உணவு வலது கையால் மட்டுமே எடுக்கப்படுகிறது. இது ஒருவரின் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக கருதப்படுகிறது. இது உடலில் நேர்மறை ஆற்றலைப் பராமரிக்கவும் உதவுகிறது.

(6 / 8)

அனைத்து மங்கள மற்றும் புனிதமான செயல்கள் வலது கையால் மட்டுமே செய்யப்படுகின்றன. உணவு வலது கையால் மட்டுமே எடுக்கப்படுகிறது. இது ஒருவரின் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக கருதப்படுகிறது. இது உடலில் நேர்மறை ஆற்றலைப் பராமரிக்கவும் உதவுகிறது.

பொதுவாக, இடது கை எப்போதும் உடலை சுத்தப்படுத்த பயன்படுகிறது. மலம் கழித்த பிறகு சுத்தம் செய்வதற்கு இடது கை மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. அத்தகைய சூழ்நிலையில் இந்த கையால் சாப்பிடுவது தூய்மையற்றது என்று கூறப்படுகிறது.

(7 / 8)

பொதுவாக, இடது கை எப்போதும் உடலை சுத்தப்படுத்த பயன்படுகிறது. மலம் கழித்த பிறகு சுத்தம் செய்வதற்கு இடது கை மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. அத்தகைய சூழ்நிலையில் இந்த கையால் சாப்பிடுவது தூய்மையற்றது என்று கூறப்படுகிறது.

சமீபகாலமாக, ஸ்பூனால் ஸ்டைலாக சாப்பிடுவது பலருக்குப் பழக்கமாகிவிட்டது. பலர் அந்தஸ்துக்காக இதைச் செய்கிறார்கள். ஆனால் கையால் சாப்பிடுவது ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். கரண்டியால் சாப்பிடுவது ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதல்ல. ஆயுர்வேதமும் இதையே சொல்கிறது. கைகளால் சாப்பிடுங்கள் என்று விளக்குகிறது. வலது கையால் உண்ண வேண்டும். இடது கை பெரும்பாலும் சுத்தம் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது உங்கள் வாயில் அசுத்தங்களை ஏற்படுத்தும். அதனால்தான் வலது கையை பயன்படுத்த வேண்டும். சாப்பிடுவதற்கு முன் கைகளை கழுவவும்.

(8 / 8)

சமீபகாலமாக, ஸ்பூனால் ஸ்டைலாக சாப்பிடுவது பலருக்குப் பழக்கமாகிவிட்டது. பலர் அந்தஸ்துக்காக இதைச் செய்கிறார்கள். ஆனால் கையால் சாப்பிடுவது ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். கரண்டியால் சாப்பிடுவது ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதல்ல. ஆயுர்வேதமும் இதையே சொல்கிறது. கைகளால் சாப்பிடுங்கள் என்று விளக்குகிறது. வலது கையால் உண்ண வேண்டும். இடது கை பெரும்பாலும் சுத்தம் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது உங்கள் வாயில் அசுத்தங்களை ஏற்படுத்தும். அதனால்தான் வலது கையை பயன்படுத்த வேண்டும். சாப்பிடுவதற்கு முன் கைகளை கழுவவும்.

டி20 உலகக் கோப்பை 2024

மற்ற கேலரிக்கள்