தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Relationship : வேண்டாம் என்றால் விட்டுவிடலாம்; நச்சு உறவில் இருந்து விடுபடுவது சிறந்தது! விலகள் ஏன் தேவை?

Relationship : வேண்டாம் என்றால் விட்டுவிடலாம்; நச்சு உறவில் இருந்து விடுபடுவது சிறந்தது! விலகள் ஏன் தேவை?

Jun 14, 2024 04:11 PM IST Priyadarshini R
Jun 14, 2024 04:11 PM , IST

  • Relationship : நமது கவலைகளை தனிப்பட்ட தாக்குதல்களாகப் பார்ப்பது முதல் நம்மை பாதுகாப்பற்றதாகவும் அமைதியற்றதாகவும் உணர வைப்பது வரை, நாம் சரியான நபருடன் இல்லை என்பதற்கான சில சொல்லக்கூடிய அறிகுறிகள் இங்கே.

நாம் நேசிக்கப்படுவதையும் மதிக்கப்படுவதையும் உணராத ஒரு உறவில் இருப்பது மிகவும் கடினம். "உங்கள் பார்ட்னர் மன அழுத்தத்தில் இருந்தாலும், பிஸியாக இருந்தாலும் அல்லது உணர்வு ரீதியாக விலகி இருந்தாலும் பரவாயில்லை. உங்கள் உறவிலிருந்து உங்களுக்குத் தேவையானதை நீங்கள் இன்னும் பெறவில்லை, அது வலியைத்தரும். நீங்கள் சென்சிட்டிவானவர் அல்லது அதிகம் எதிர்பார்க்கவில்லையென்றால், அப்போது உங்களுக்கு ஏற்படும் வலி நியாயமானது. என்று உறவு பயிற்சியாளர் மர்லேனா டில்ஹோன் எழுதினார். நம்மை நேசிக்காத ஒருவரை நாம் பற்றிக்கொள்கிறோம் என்பதற்கான சில அறிகுறிகள் இங்கே.

(1 / 6)

நாம் நேசிக்கப்படுவதையும் மதிக்கப்படுவதையும் உணராத ஒரு உறவில் இருப்பது மிகவும் கடினம். "உங்கள் பார்ட்னர் மன அழுத்தத்தில் இருந்தாலும், பிஸியாக இருந்தாலும் அல்லது உணர்வு ரீதியாக விலகி இருந்தாலும் பரவாயில்லை. உங்கள் உறவிலிருந்து உங்களுக்குத் தேவையானதை நீங்கள் இன்னும் பெறவில்லை, அது வலியைத்தரும். நீங்கள் சென்சிட்டிவானவர் அல்லது அதிகம் எதிர்பார்க்கவில்லையென்றால், அப்போது உங்களுக்கு ஏற்படும் வலி நியாயமானது. என்று உறவு பயிற்சியாளர் மர்லேனா டில்ஹோன் எழுதினார். நம்மை நேசிக்காத ஒருவரை நாம் பற்றிக்கொள்கிறோம் என்பதற்கான சில அறிகுறிகள் இங்கே.(Unsplash)

உங்கள் பார்ட்னர் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு என்ன தேவை மற்றும் விரும்புகிறார் என்பதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறார், உங்கள் எதிர்பார்ப்புகள், விருப்பு வெறுப்புகளை கருத்தில்கொள்ளவில்லை.  

(2 / 6)

உங்கள் பார்ட்னர் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு என்ன தேவை மற்றும் விரும்புகிறார் என்பதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறார், உங்கள் எதிர்பார்ப்புகள், விருப்பு வெறுப்புகளை கருத்தில்கொள்ளவில்லை.  (Unsplash)

ஒருவரின் கோணத்தை மற்றொருவர் கண்டுகொள்ளவேயில்லை. அவர்களின் கோணம் மதிக்கப்படுவதில்லை என்றால் அது நச்சு உறவாகும். 

(3 / 6)

ஒருவரின் கோணத்தை மற்றொருவர் கண்டுகொள்ளவேயில்லை. அவர்களின் கோணம் மதிக்கப்படுவதில்லை என்றால் அது நச்சு உறவாகும். (Pexels)

அவர்களின் தேவைக்கு நம்மை பயன்படுத்திக்கொள்வது, நம்மை அமைதியற்றதாகவும், பாதுகாப்பற்றதாகவும், புண்படுத்துவதாகவும் உணர வைக்கலாம்.  

(4 / 6)

அவர்களின் தேவைக்கு நம்மை பயன்படுத்திக்கொள்வது, நம்மை அமைதியற்றதாகவும், பாதுகாப்பற்றதாகவும், புண்படுத்துவதாகவும் உணர வைக்கலாம்.  (Unsplash)

எங்கள் பாதுகாப்பின்மை அல்லது எங்கள் அச்சங்களைத் தணிக்க பார்ட்னர் முயற்சிக்கவில்லை. அதற்கு பதிலாக, அவர்கள் என்ன செய்ய விரும்புகிறார்களோ அதைச் செய்கிறார்கள், நாங்கள் அதை ஏற்கவேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள்.  

(5 / 6)

எங்கள் பாதுகாப்பின்மை அல்லது எங்கள் அச்சங்களைத் தணிக்க பார்ட்னர் முயற்சிக்கவில்லை. அதற்கு பதிலாக, அவர்கள் என்ன செய்ய விரும்புகிறார்களோ அதைச் செய்கிறார்கள், நாங்கள் அதை ஏற்கவேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள்.  (Freepik )

உறவில் எங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் வழங்கப்படுகிறது, அதில் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர்கள் தொடர்ந்து நமக்கு பதிலாக மற்றவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறார்கள். 

(6 / 6)

உறவில் எங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் வழங்கப்படுகிறது, அதில் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர்கள் தொடர்ந்து நமக்கு பதிலாக மற்றவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறார்கள். (Unsplash)

மற்ற கேலரிக்கள்