தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Parenting Tips : உங்கள் குழந்தைகளை வெற்றியாளராக்க வேண்டுமா? அவர்களுக்கு 5 வயதிலேயே இதெல்லாம் கற்றுக்கொடுங்கள்!

Parenting Tips : உங்கள் குழந்தைகளை வெற்றியாளராக்க வேண்டுமா? அவர்களுக்கு 5 வயதிலேயே இதெல்லாம் கற்றுக்கொடுங்கள்!

Jun 07, 2024 02:30 PM IST Priyadarshini R
Jun 07, 2024 02:30 PM , IST

  • Parenting Tips : உங்கள் குழந்தைகளை வெற்றியாளராக்க வேண்டுமா? அவர்களுக்கு 5 வயதிலேயே இதெல்லாம் கற்றுக்கொடுங்கள்!

தங்கள் குழந்தைகளுடன் மனரீதியாக பாதுகாப்பான உறவை உருவாக்குவது என்பது ஒவ்வொரு பெற்றோரும் பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு கொள்கையாகும், ஏனென்றால் சிறு வயதிலேயே அவர்களுடன் உங்களுக்கு உணர்ச்சிபூர்வமான தொடர்பு இருந்தால், நீங்கள் அவர்களை சரியான திசையில் வழிநடத்த முடியும். அவர்களுடன் சரியாக இல்லையென்றால், அவர்களின் எதிர்காலத்தில் அது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அவர்களுடன் இணையும்போது, ஐந்து வயதில் நீங்கள் அவர்களுக்கு சில விஷயங்களைக் கற்பிக்க வேண்டும், அப்போதுதான் அவர்கள் சரியான பாதையில் செல்ல முடியும்.

(1 / 6)

தங்கள் குழந்தைகளுடன் மனரீதியாக பாதுகாப்பான உறவை உருவாக்குவது என்பது ஒவ்வொரு பெற்றோரும் பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு கொள்கையாகும், ஏனென்றால் சிறு வயதிலேயே அவர்களுடன் உங்களுக்கு உணர்ச்சிபூர்வமான தொடர்பு இருந்தால், நீங்கள் அவர்களை சரியான திசையில் வழிநடத்த முடியும். அவர்களுடன் சரியாக இல்லையென்றால், அவர்களின் எதிர்காலத்தில் அது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அவர்களுடன் இணையும்போது, ஐந்து வயதில் நீங்கள் அவர்களுக்கு சில விஷயங்களைக் கற்பிக்க வேண்டும், அப்போதுதான் அவர்கள் சரியான பாதையில் செல்ல முடியும்.(Unsplash)

தங்கள் உணர்ச்சிகளை மரியாதைக்குரிய வழிகளில் வெளிப்படுத்த அவர்களை ஊக்குவிக்கவும், சொற்களஞ்சியம் மற்றும் தகவல்தொடர்பு திறன்களை விரிவாக்க குழந்தைகளுக்கு உதவவும்.

(2 / 6)

தங்கள் உணர்ச்சிகளை மரியாதைக்குரிய வழிகளில் வெளிப்படுத்த அவர்களை ஊக்குவிக்கவும், சொற்களஞ்சியம் மற்றும் தகவல்தொடர்பு திறன்களை விரிவாக்க குழந்தைகளுக்கு உதவவும்.(Pexels)

எல்லைகளை எவ்வாறு அமைப்பது, மற்றவர்களின் இடத்தையும் எல்லைகளையும் எவ்வாறு மதிப்பது, எடுத்துக்காட்டாக, பெரியவர்கள் ஆடைகளை மாற்றும் இடத்திற்கு வர அனுமதிக்கக்கூடாது என்று குழந்தைகளுக்கு கற்பிக்க வேண்டும்.

(3 / 6)

எல்லைகளை எவ்வாறு அமைப்பது, மற்றவர்களின் இடத்தையும் எல்லைகளையும் எவ்வாறு மதிப்பது, எடுத்துக்காட்டாக, பெரியவர்கள் ஆடைகளை மாற்றும் இடத்திற்கு வர அனுமதிக்கக்கூடாது என்று குழந்தைகளுக்கு கற்பிக்க வேண்டும்.(Unsplash)

எதையும் சொல்வதற்கு முன் தெளிவாக இருக்கவேண்டும். அவர்கள் தேவையில்லாமல் பீதி அடையவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தவும், விஷயங்களைச் சொல்வதற்கு முன்பு ஓய்வு எடுப்பது அல்லது நிறுத்துவது போன்ற பல்வேறு சமாளிக்கும் திறன்களைப் பற்றி கற்றுக்கொள்ளவும் அவர்களுக்கு கற்பிக்கப்பட வேண்டும்.

(4 / 6)

எதையும் சொல்வதற்கு முன் தெளிவாக இருக்கவேண்டும். அவர்கள் தேவையில்லாமல் பீதி அடையவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தவும், விஷயங்களைச் சொல்வதற்கு முன்பு ஓய்வு எடுப்பது அல்லது நிறுத்துவது போன்ற பல்வேறு சமாளிக்கும் திறன்களைப் பற்றி கற்றுக்கொள்ளவும் அவர்களுக்கு கற்பிக்கப்பட வேண்டும்.(Photo by Working Solutions)

தவறுகளிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளவும், விடாமுயற்சியுடன் இருக்கவும், தங்கள் இலக்குகளை அடைய முயற்சிக்கவும், அனுபவங்கள் சிறந்த பாடங்கள் என்பதை குழந்தைகளுக்கு புரிய வைக்கவும் அவர்களுக்கு கற்பிக்கப்பட வேண்டும்.

(5 / 6)

தவறுகளிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளவும், விடாமுயற்சியுடன் இருக்கவும், தங்கள் இலக்குகளை அடைய முயற்சிக்கவும், அனுபவங்கள் சிறந்த பாடங்கள் என்பதை குழந்தைகளுக்கு புரிய வைக்கவும் அவர்களுக்கு கற்பிக்கப்பட வேண்டும்.(Unsplash)

தங்கள் குடும்பத்திற்கும் சமூகத்திற்கும் அர்த்தமுள்ள வழிகளில் எவ்வாறு பங்களிப்பது, சாலையில் குப்பைகளை வீசுவது, சாலையைக் கடப்பது, சமூகத்தை எவ்வாறு பார்ப்பது, இதனால் குழந்தை கவனமாகவும் மரியாதையுடனும் இருக்க கற்றுக்கொள்வது எப்படி என்பதை குழந்தைகளுக்கு கற்பிக்க வேண்டும்.

(6 / 6)

தங்கள் குடும்பத்திற்கும் சமூகத்திற்கும் அர்த்தமுள்ள வழிகளில் எவ்வாறு பங்களிப்பது, சாலையில் குப்பைகளை வீசுவது, சாலையைக் கடப்பது, சமூகத்தை எவ்வாறு பார்ப்பது, இதனால் குழந்தை கவனமாகவும் மரியாதையுடனும் இருக்க கற்றுக்கொள்வது எப்படி என்பதை குழந்தைகளுக்கு கற்பிக்க வேண்டும்.(Unsplash)

டி20 உலகக் கோப்பை 2024

மற்ற கேலரிக்கள்