தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Parenting Tips : நீங்கள் சிறந்த பெற்றோர் என்ற பாராட்டைப் பெறவேண்டுமா? அப்போ இத படிங்க முதலில்!

Parenting Tips : நீங்கள் சிறந்த பெற்றோர் என்ற பாராட்டைப் பெறவேண்டுமா? அப்போ இத படிங்க முதலில்!

Jun 05, 2024 06:30 AM IST Priyadarshini R
Jun 05, 2024 06:30 AM , IST

  • Parenting Tips : நீங்கள் சிறந்த பெற்றோர் என்ற பாராட்டைப் பெறவேண்டுமா? அப்போ இத படிங்க முதலில்!

திறந்த உரையாடல்ஒரு நல்ல பெற்றோர் – குழந்தை தொடர்புக்கு திறந்த உரையாடல் என்பது மிகவும் அவசியம். உங்கள் குழந்தைகளை திறந்த உரையாடலை செய்ய வேண்டும் என்று ஊக்குவியுங்கள். அவர்களின் யோசனைகள் மற்றும் உணர்வுகளை உங்களிடம் அவர்கள் அப்படியே தெரிவிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துங்கள்.ஆனால் நீங்கள் அவர்களை விமரிசிக்க மாட்டீர்கள் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்திருக்கவேண்டும். புரிதல் மற்றும் நம்பிக்கையை வளர்த்தெடுக்க வேண்டுமெனில், நீங்கள் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும். அனுதாபத்தை அவர்களுக்கு கற்றுக்கொடுக்கவேண்டும்.

(1 / 10)

திறந்த உரையாடல்ஒரு நல்ல பெற்றோர் – குழந்தை தொடர்புக்கு திறந்த உரையாடல் என்பது மிகவும் அவசியம். உங்கள் குழந்தைகளை திறந்த உரையாடலை செய்ய வேண்டும் என்று ஊக்குவியுங்கள். அவர்களின் யோசனைகள் மற்றும் உணர்வுகளை உங்களிடம் அவர்கள் அப்படியே தெரிவிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துங்கள்.ஆனால் நீங்கள் அவர்களை விமரிசிக்க மாட்டீர்கள் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்திருக்கவேண்டும். புரிதல் மற்றும் நம்பிக்கையை வளர்த்தெடுக்க வேண்டுமெனில், நீங்கள் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும். அனுதாபத்தை அவர்களுக்கு கற்றுக்கொடுக்கவேண்டும்.

உங்கள் எல்லைகளை வகுத்துக்கொள்ளுங்கள்குழந்தைகள், சுய ஒழுக்கத்தை கற்கிறார்கள். அவர்களுக்கு விதிகள் வகுக்கப்படும்போதுதான், அவர்களின் ஒழுக்கம் மற்றும் எதிர்பார்ப்புக்களை வகுத்துக்கொள்கிறார்கள். எனவே அவர்களின் விதி தெளிவானதாகவும், வழக்கமான முறையிலும் இருக்கவேண்டும்.மரியாதை மற்றும் கீழ்படிதல் போன்ற குணங்களை நீங்கள் அவர்களிடம் வளர்த்தெடுக்க வேண்டுமெனில், நீங்கள் நேர்மையாக இருக்கவேண்டும். அதே நேரத்தில் நீங்கள் வகுக்கும் விதிகள், தரமானவையாக இருக்கவேண்டும். உங்கள் விதிகள் நியாயமானதாக இருக்கவேண்டும்.

(2 / 10)

உங்கள் எல்லைகளை வகுத்துக்கொள்ளுங்கள்குழந்தைகள், சுய ஒழுக்கத்தை கற்கிறார்கள். அவர்களுக்கு விதிகள் வகுக்கப்படும்போதுதான், அவர்களின் ஒழுக்கம் மற்றும் எதிர்பார்ப்புக்களை வகுத்துக்கொள்கிறார்கள். எனவே அவர்களின் விதி தெளிவானதாகவும், வழக்கமான முறையிலும் இருக்கவேண்டும்.மரியாதை மற்றும் கீழ்படிதல் போன்ற குணங்களை நீங்கள் அவர்களிடம் வளர்த்தெடுக்க வேண்டுமெனில், நீங்கள் நேர்மையாக இருக்கவேண்டும். அதே நேரத்தில் நீங்கள் வகுக்கும் விதிகள், தரமானவையாக இருக்கவேண்டும். உங்கள் விதிகள் நியாயமானதாக இருக்கவேண்டும்.

ஒருவருக்கொருவர் நேரம் செலவிடுங்கள்உங்கள் குழந்தைகளுடன் நீங்கள் கட்டாயம் நேரம் செலவிடவேண்டும். உங்கள் குழந்தைகளுடன் தினமும் சில விளையாட்டுக்களில் ஈடுபடவேண்டும். உங்கள் குழந்தைகளுடன் தரமான நேரத்தை நீங்கள் செலவிடவேண்டும்.அது விளையாட்டாக இருக்கலாம் அல்லது படிப்பு அல்லது பேசுவது, உதவுவது என எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். உங்கள் உறவை ஆழப்படுத்துவது மற்றம் உங்களின் மதிப்பை அவர்களுக்கு உணர்த்துவதில் இந்த நேரம் உங்களுக்கு உதவும்.

(3 / 10)

ஒருவருக்கொருவர் நேரம் செலவிடுங்கள்உங்கள் குழந்தைகளுடன் நீங்கள் கட்டாயம் நேரம் செலவிடவேண்டும். உங்கள் குழந்தைகளுடன் தினமும் சில விளையாட்டுக்களில் ஈடுபடவேண்டும். உங்கள் குழந்தைகளுடன் தரமான நேரத்தை நீங்கள் செலவிடவேண்டும்.அது விளையாட்டாக இருக்கலாம் அல்லது படிப்பு அல்லது பேசுவது, உதவுவது என எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். உங்கள் உறவை ஆழப்படுத்துவது மற்றம் உங்களின் மதிப்பை அவர்களுக்கு உணர்த்துவதில் இந்த நேரம் உங்களுக்கு உதவும்.

அன்பை பொழிவதுஉங்கள் குழந்தையின் உணர்வியல் ரீதியான வளர்ச்சி என்பது, உடல் மற்றும் பேச்சு இரண்டு ரீதியாகவும் அக்கறை காட்டுவதில் உள்ளது. அவர்களுக்கு போதிய அளவு முத்தங்கள் கொடுங்கள், கட்டிப்பிடித்துக்கொள்ளுங்கள். அவர்கள் பாதுகாப்பாக உணர்வதற்கு அவர்களை ஊக்குவியுங்கள். அப்போதுதான் அவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை வளரும்.

(4 / 10)

அன்பை பொழிவதுஉங்கள் குழந்தையின் உணர்வியல் ரீதியான வளர்ச்சி என்பது, உடல் மற்றும் பேச்சு இரண்டு ரீதியாகவும் அக்கறை காட்டுவதில் உள்ளது. அவர்களுக்கு போதிய அளவு முத்தங்கள் கொடுங்கள், கட்டிப்பிடித்துக்கொள்ளுங்கள். அவர்கள் பாதுகாப்பாக உணர்வதற்கு அவர்களை ஊக்குவியுங்கள். அப்போதுதான் அவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை வளரும்.

தன்னிறைவு பெற்றவர்களாக அவர்களை வளர்த்தெடுங்கள்அவர்கள் வயதுக்கு ஏற்ப சுதந்திரமாக அவர்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை தேர்ந்தெடுக்க அவர்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுங்கள். அவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் சுதந்திரம், அவர்களுக்கு சுதந்திரத்தை வளர்த்தெடுக்கிறது. இதனால் அவர்கள் பிரச்னைகளை தீர்க்கும் குணங்களை வளர்த்தெடுக்கிறார்கள்.

(5 / 10)

தன்னிறைவு பெற்றவர்களாக அவர்களை வளர்த்தெடுங்கள்அவர்கள் வயதுக்கு ஏற்ப சுதந்திரமாக அவர்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை தேர்ந்தெடுக்க அவர்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுங்கள். அவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் சுதந்திரம், அவர்களுக்கு சுதந்திரத்தை வளர்த்தெடுக்கிறது. இதனால் அவர்கள் பிரச்னைகளை தீர்க்கும் குணங்களை வளர்த்தெடுக்கிறார்கள்.

நேர்மையான முறையில் நடக்க உதாரணமாகுங்கள்குழந்தைகள் அவர்களின் பெற்றோர்களைப் பார்த்துதான் தங்களின் அறிவை வளர்த்துக்கொள்கிறார்கள். எனவே நல்ல பழக்கவழக்கங்களை அவர்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு நீங்கள் அன்பின் திருவுருவாகத் தெரியவேண்டும். அன்பு, நேர்மை, துணிவு என அனைத்து நற்குணங்களையும் அவர்களிடம் வளர்த்தெடுக்க முயலவேண்டும். உங்களின் உதாராணமான நடவடிக்கைகளை அவர்கள் பார்த்து அதில் அவர்கள் ஈர்க்கப்பட்டு, அவர்கள் அதையே பின்பற்ற முயலவேண்டும்.

(6 / 10)

நேர்மையான முறையில் நடக்க உதாரணமாகுங்கள்குழந்தைகள் அவர்களின் பெற்றோர்களைப் பார்த்துதான் தங்களின் அறிவை வளர்த்துக்கொள்கிறார்கள். எனவே நல்ல பழக்கவழக்கங்களை அவர்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு நீங்கள் அன்பின் திருவுருவாகத் தெரியவேண்டும். அன்பு, நேர்மை, துணிவு என அனைத்து நற்குணங்களையும் அவர்களிடம் வளர்த்தெடுக்க முயலவேண்டும். உங்களின் உதாராணமான நடவடிக்கைகளை அவர்கள் பார்த்து அதில் அவர்கள் ஈர்க்கப்பட்டு, அவர்கள் அதையே பின்பற்ற முயலவேண்டும்.

புரிதல் மற்றும் பொறுமைபெற்றோராக இருப்பது மிகவும் கடினமான ஒன்றுதான் என்றாலும், நீங்கள் பெற்றோராக இருக்கும்போது பொறுமை என்பது கட்டாயம் தேவை. குழந்தைகள் தங்கள் கற்றல் பாதையில் அவர்கள் சில தவறுகளை செய்வார்கள். அது அவர்களுக்கு முக்கியமும் ஆகும். அதுதான் அவர்களுக்கும் கற்றலை வலுப்படுத்தும். அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுப்பதற்கு பதில், அவர்களுக்கு அறிவுரையும், ஊக்கமும் கொடுக்க வேணடும். பொறுமையை கடைபிடிக்கவேண்டும். அவர்கள் அப்போதுதான் முன்னேறுவார்கள்.

(7 / 10)

புரிதல் மற்றும் பொறுமைபெற்றோராக இருப்பது மிகவும் கடினமான ஒன்றுதான் என்றாலும், நீங்கள் பெற்றோராக இருக்கும்போது பொறுமை என்பது கட்டாயம் தேவை. குழந்தைகள் தங்கள் கற்றல் பாதையில் அவர்கள் சில தவறுகளை செய்வார்கள். அது அவர்களுக்கு முக்கியமும் ஆகும். அதுதான் அவர்களுக்கும் கற்றலை வலுப்படுத்தும். அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுப்பதற்கு பதில், அவர்களுக்கு அறிவுரையும், ஊக்கமும் கொடுக்க வேணடும். பொறுமையை கடைபிடிக்கவேண்டும். அவர்கள் அப்போதுதான் முன்னேறுவார்கள்.

அவர்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள்உங்கள் குழந்தைகளின் ஆர்வங்கள் மற்றும் ஹாபிக்களில் ஆர்வம் காட்டுங்கள். அவர்கள் சிரத்தை எடுத்து அதை செய்யும்போது, அவர்களுடன் இணைந்து நீங்களும் செய்யுங்கள். அவர்களின் முன்னேற்றத்தை அங்கீகரியுங்கள். அவர்களுக்கு தேவையானவற்றை செய்யுங்கள். அவர்கள் தங்களின் விருப்பங்களை வளர்த்துக்கொள்ள தேவையானதையும் செய்ய முயற்சி செய்யுங்கள். அவர்கள் ஒரு செயலை செய்து முடித்தால் அது அவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையைத் தரும். அவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்கள்.

(8 / 10)

அவர்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள்உங்கள் குழந்தைகளின் ஆர்வங்கள் மற்றும் ஹாபிக்களில் ஆர்வம் காட்டுங்கள். அவர்கள் சிரத்தை எடுத்து அதை செய்யும்போது, அவர்களுடன் இணைந்து நீங்களும் செய்யுங்கள். அவர்களின் முன்னேற்றத்தை அங்கீகரியுங்கள். அவர்களுக்கு தேவையானவற்றை செய்யுங்கள். அவர்கள் தங்களின் விருப்பங்களை வளர்த்துக்கொள்ள தேவையானதையும் செய்ய முயற்சி செய்யுங்கள். அவர்கள் ஒரு செயலை செய்து முடித்தால் அது அவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கையைத் தரும். அவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்கள்.

வாழ்க்கை கல்வியை கற்றுக்கொடுங்கள்உங்கள் குழந்தைகளுக்கு வாழ்வியல் திறன்களை கற்றுக்கொடுங்கள். அது நேர மேலாண்டை, நிதி மேலாண்மை, சமையல், வீட்டு வேலைகள் என அது இருக்க வேண்டும். இது அவர்களின் எதிர்காலத்துக்கு உதவும். இது குழந்தைகளை பொறுப்பானவர்களாகவும், சுதந்திரமானவர்களாகவும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு உதவும்.

(9 / 10)

வாழ்க்கை கல்வியை கற்றுக்கொடுங்கள்உங்கள் குழந்தைகளுக்கு வாழ்வியல் திறன்களை கற்றுக்கொடுங்கள். அது நேர மேலாண்டை, நிதி மேலாண்மை, சமையல், வீட்டு வேலைகள் என அது இருக்க வேண்டும். இது அவர்களின் எதிர்காலத்துக்கு உதவும். இது குழந்தைகளை பொறுப்பானவர்களாகவும், சுதந்திரமானவர்களாகவும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு உதவும்.

வேலை – வாழ்க்கை சமநிலையை பேணுங்கள்உங்கள் ஆரோக்கியம் மற்றும் உங்கள் திறன் இப்போது எத்தனை தேவை என்பதை புரிந்துகொள்ளுங்கள். உங்கள் உடல் நலமும் அவசியம் என்பதால், வேலை மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கை இரண்டையும் சமமாக்கிக்கொள்ள வேண்டும். வேலை-வாழ்க்கை சமம் மிகவும் அவசியம். அப்போதுதான் உங்களுக்கு நல்லது. உங்கள் குடும்பத்திற்கு நேரம் செலவிடுங்கள் அது மிகவும் அவசியம். உங்கள் வேலையை எப்படி திறம்பட கையாள வேண்டும் என்பதையும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

(10 / 10)

வேலை – வாழ்க்கை சமநிலையை பேணுங்கள்உங்கள் ஆரோக்கியம் மற்றும் உங்கள் திறன் இப்போது எத்தனை தேவை என்பதை புரிந்துகொள்ளுங்கள். உங்கள் உடல் நலமும் அவசியம் என்பதால், வேலை மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கை இரண்டையும் சமமாக்கிக்கொள்ள வேண்டும். வேலை-வாழ்க்கை சமம் மிகவும் அவசியம். அப்போதுதான் உங்களுக்கு நல்லது. உங்கள் குடும்பத்திற்கு நேரம் செலவிடுங்கள் அது மிகவும் அவசியம். உங்கள் வேலையை எப்படி திறம்பட கையாள வேண்டும் என்பதையும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

டி20 உலகக் கோப்பை 2024

மற்ற கேலரிக்கள்