தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Parenting Tips : இந்திய குழந்தைக்ளுக்கு தாயாக இருக்கிறீர்களா? அப்போ நீங்க கட்டாயம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது என்ன?

Parenting Tips : இந்திய குழந்தைக்ளுக்கு தாயாக இருக்கிறீர்களா? அப்போ நீங்க கட்டாயம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது என்ன?

Jul 06, 2024 05:30 AM IST Priyadarshini R
Jul 06, 2024 05:30 AM , IST

  • Parenting Tips : இந்திய குழந்தைக்ளுக்கு தாயாக இருக்கிறீர்களா? அப்போ நீங்க கட்டாயம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது என்ன?

இந்திய அம்மாக்களுக்கான பெற்றோரிய குறிப்புகள் - இந்தியாவில் பெற்றோரியம் என்பது பாரம்பரியம் மற்றும் நவீனத்துவம் என்ற இரண்டும் கலந்தது. எனவே கலாச்சார மதிப்பீடுகளையும், நவீன பெற்றோரிய நுட்பங்களையும் கலப்பது சவால் நிறைந்ததுதான். ஆனால், அதற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். எனவே ஒவ்வொரு இந்திய அம்மாவும் பின்பற்றவேண்டிய பெற்றோருக்கான குறிப்புகள் என்னவென்று தெரிந்துகொள்ளுங்கள். இது உங்கள் குழந்தைகளின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி மற்றும் அவர்களின் மகிழ்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும்.

(1 / 11)

இந்திய அம்மாக்களுக்கான பெற்றோரிய குறிப்புகள் - இந்தியாவில் பெற்றோரியம் என்பது பாரம்பரியம் மற்றும் நவீனத்துவம் என்ற இரண்டும் கலந்தது. எனவே கலாச்சார மதிப்பீடுகளையும், நவீன பெற்றோரிய நுட்பங்களையும் கலப்பது சவால் நிறைந்ததுதான். ஆனால், அதற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். எனவே ஒவ்வொரு இந்திய அம்மாவும் பின்பற்றவேண்டிய பெற்றோருக்கான குறிப்புகள் என்னவென்று தெரிந்துகொள்ளுங்கள். இது உங்கள் குழந்தைகளின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி மற்றும் அவர்களின் மகிழ்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும்.

திறந்த உரையாடலை ஊக்குவியுங்கள் - திறந்த மற்றும் வெளிப்படையான உரையாடல்தான், உங்களுக்கும், உங்கள் குழந்தைக்கும் இடையே நம்பிக்கை மற்றும் புரிதலுக்கு வழிவகுக்கிறது. எனவே உங்கள் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பான இடத்தை கொடுங்கள். அதன் மூலம் அவர்கள் தங்களின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த முடியும். எவ்வித அச்சமும், விமர்சனமும் இல்லாமல் அவர்கள் இருப்பார்கள். அவர்களை நன்றாக உற்று கவனியுங்கள், அவர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுங்கள்.

(2 / 11)

திறந்த உரையாடலை ஊக்குவியுங்கள் - திறந்த மற்றும் வெளிப்படையான உரையாடல்தான், உங்களுக்கும், உங்கள் குழந்தைக்கும் இடையே நம்பிக்கை மற்றும் புரிதலுக்கு வழிவகுக்கிறது. எனவே உங்கள் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பான இடத்தை கொடுங்கள். அதன் மூலம் அவர்கள் தங்களின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த முடியும். எவ்வித அச்சமும், விமர்சனமும் இல்லாமல் அவர்கள் இருப்பார்கள். அவர்களை நன்றாக உற்று கவனியுங்கள், அவர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுங்கள்.

கலாச்சார மதிப்பீடுகளை அவர்களிடம் வளர்த்தெடுங்கள் - ஒருவரின் பாரம்பரியத்தை புரிந்துகொண்டு, அதை பராட்டுவது உங்கள் குழந்தைகள் வலுவானவர்களாக வளர்வதற்கு உதவுகிறது. மேலும் அவர்களின் அடையாத்தையும், அவர்களின் சார்பின்மையையும் நீங்கள் மதிக்கிறீர்கள் என்று பொருள். பண்டிகைகளை கொண்டாடுங்கள். உங்கள் குடும்பத்தின் வரலாறு குறித்த கதைகளை பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள். உங்கள் குடும்பத்தின் பழக்கவழக்கங்கள், பராம்பரியங்கள், மொழி மற்றும் நடைமுறைகள் குறித்து உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக்கொடுங்கள்.

(3 / 11)

கலாச்சார மதிப்பீடுகளை அவர்களிடம் வளர்த்தெடுங்கள் - ஒருவரின் பாரம்பரியத்தை புரிந்துகொண்டு, அதை பராட்டுவது உங்கள் குழந்தைகள் வலுவானவர்களாக வளர்வதற்கு உதவுகிறது. மேலும் அவர்களின் அடையாத்தையும், அவர்களின் சார்பின்மையையும் நீங்கள் மதிக்கிறீர்கள் என்று பொருள். பண்டிகைகளை கொண்டாடுங்கள். உங்கள் குடும்பத்தின் வரலாறு குறித்த கதைகளை பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள். உங்கள் குடும்பத்தின் பழக்கவழக்கங்கள், பராம்பரியங்கள், மொழி மற்றும் நடைமுறைகள் குறித்து உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக்கொடுங்கள்.

சுதந்திரத்தை வளர்த்தெடுங்கள் - உங்கள் குழந்தைகளிடம் சுதந்திர உணர்வை வளர்த்தெடுக்கவேண்டும். இதனால், அவர்களிடம் தன்னம்பிக்கை வளரும் மற்றும் அவர்களின் பிரச்னைகளை தீர்க்கும் திறன் அதிகரிக்கும். அவர்களின் வயதுக்கு ஏற்ப பொறுப்புக்களை அவர்களிடம் ஒப்படையுங்கள். அவர்களை முடிவெடுக்க அனுமதியுங்கள். அவர்கள் தாங்களாகவே புதிய விஷயங்களை கற்க அவர்களை ஊக்குவியுங்கள்.

(4 / 11)

சுதந்திரத்தை வளர்த்தெடுங்கள் - உங்கள் குழந்தைகளிடம் சுதந்திர உணர்வை வளர்த்தெடுக்கவேண்டும். இதனால், அவர்களிடம் தன்னம்பிக்கை வளரும் மற்றும் அவர்களின் பிரச்னைகளை தீர்க்கும் திறன் அதிகரிக்கும். அவர்களின் வயதுக்கு ஏற்ப பொறுப்புக்களை அவர்களிடம் ஒப்படையுங்கள். அவர்களை முடிவெடுக்க அனுமதியுங்கள். அவர்கள் தாங்களாகவே புதிய விஷயங்களை கற்க அவர்களை ஊக்குவியுங்கள்.

சீரான எல்லைகளை அவர்களுக்கு அமைத்து கொடுங்கள் - உங்கள் குழந்தைகளுக்கு சீரான எல்லைகளை வகுத்துக்கொடுப்பதன் மூலம் அவர்கள் எதிர்பார்ப்புக்களை புரிந்துகொண்டு, சுயஒழுக்கத்தை வளர்த்துக்கொள்கிறார்கள். எனவே உங்கள் குழந்தைகளுக்கு தெளிவான விதிகளுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்யவேண்டும் என்று கூறிவிடுங்கள். அவர்கள் அதை செய்ய தொடர்ந்து தூண்டுங்கள். இந்த விதிகள் ஏன் என்றும் அவர்களுக்கு தெளிவாக விளக்கிவிடுங்கள்.

(5 / 11)

சீரான எல்லைகளை அவர்களுக்கு அமைத்து கொடுங்கள் - உங்கள் குழந்தைகளுக்கு சீரான எல்லைகளை வகுத்துக்கொடுப்பதன் மூலம் அவர்கள் எதிர்பார்ப்புக்களை புரிந்துகொண்டு, சுயஒழுக்கத்தை வளர்த்துக்கொள்கிறார்கள். எனவே உங்கள் குழந்தைகளுக்கு தெளிவான விதிகளுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்யவேண்டும் என்று கூறிவிடுங்கள். அவர்கள் அதை செய்ய தொடர்ந்து தூண்டுங்கள். இந்த விதிகள் ஏன் என்றும் அவர்களுக்கு தெளிவாக விளக்கிவிடுங்கள்.

கல்வி - எதிர்காலத்தில் குழந்தைகள் பெறும் வெற்றிகள் மற்றும் வாய்ப்புகளுக்கு காரணம் என்றால் அது கல்வி ஒன்றுதான். எனவே அவர்கள் கற்பதற்கு தேவையான சூழலை உருவாக்குங்கள். வீட்டில் அவர்கள் படிப்பதற்கு என்று ஒரு இடத்தை உருவாக்குங்கள். அவர்களின் கல்விக்கு உதவுங்கள். அவர்களை புத்தகங்கள் வாசிக்க ஊக்குவியுங்கள். அவர்களின் கல்வி நடவடிக்கைகளை பார்த்து அதை ஊக்கப்படுத்துங்கள்.

(6 / 11)

கல்வி - எதிர்காலத்தில் குழந்தைகள் பெறும் வெற்றிகள் மற்றும் வாய்ப்புகளுக்கு காரணம் என்றால் அது கல்வி ஒன்றுதான். எனவே அவர்கள் கற்பதற்கு தேவையான சூழலை உருவாக்குங்கள். வீட்டில் அவர்கள் படிப்பதற்கு என்று ஒரு இடத்தை உருவாக்குங்கள். அவர்களின் கல்விக்கு உதவுங்கள். அவர்களை புத்தகங்கள் வாசிக்க ஊக்குவியுங்கள். அவர்களின் கல்வி நடவடிக்கைகளை பார்த்து அதை ஊக்கப்படுத்துங்கள்.

ஆரோக்கியமான சாப்பிடும் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்க வேண்டும்சரியான ஊட்டச்சத்து என்பது உடல் மற்றும் உள்ள வளர்ச்சிக்கு மிகவும் முக்கியமானது. எனவே சரிவிகித உணவு கொடுப்பதை உறுதிப்படுத்துங்கள். வெளியில் சாப்பிடுவதை கட்டுப்படுத்துங்கள். குழந்தைகளுக்கான உணவுத்திட்டத்தை வகுத்துக்கொடுங்கள். சமையலையும் கற்றுக்கொடுங்கள்.

(7 / 11)

ஆரோக்கியமான சாப்பிடும் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்க வேண்டும்சரியான ஊட்டச்சத்து என்பது உடல் மற்றும் உள்ள வளர்ச்சிக்கு மிகவும் முக்கியமானது. எனவே சரிவிகித உணவு கொடுப்பதை உறுதிப்படுத்துங்கள். வெளியில் சாப்பிடுவதை கட்டுப்படுத்துங்கள். குழந்தைகளுக்கான உணவுத்திட்டத்தை வகுத்துக்கொடுங்கள். சமையலையும் கற்றுக்கொடுங்கள்.

அனுதாபம் மற்றும் மரியாதை - குழந்தைகள் ஒரு வலுவான மற்றும் நேர்மறையான உறவை வகுத்துக்கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு அனுதாபம் மற்றும் மரியாதை மிகவும் அவசியம். எனவே அவர்களுக்கு மரியாதையான நடத்தைகளுக்கு மாதிரியாகுங்கள். அவர்களுக்கு அடுத்தவர்களின் உணர்வுகளை புரிந்துகொள்வதற்கு கற்றுக்கொடுங்கள். சமூக சேவை போன்ற நடவடிக்கைகளில் அவர்கள் ஈடுபடுவதற்கு அவர்களுக்கு உதவுங்கள்.

(8 / 11)

அனுதாபம் மற்றும் மரியாதை - குழந்தைகள் ஒரு வலுவான மற்றும் நேர்மறையான உறவை வகுத்துக்கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு அனுதாபம் மற்றும் மரியாதை மிகவும் அவசியம். எனவே அவர்களுக்கு மரியாதையான நடத்தைகளுக்கு மாதிரியாகுங்கள். அவர்களுக்கு அடுத்தவர்களின் உணர்வுகளை புரிந்துகொள்வதற்கு கற்றுக்கொடுங்கள். சமூக சேவை போன்ற நடவடிக்கைகளில் அவர்கள் ஈடுபடுவதற்கு அவர்களுக்கு உதவுங்கள்.

திரை நேரத்துக்கு எல்லை - அதிகப்படியாக உங்கள் குழந்தை திரையை பார்த்தால் கட்டாயம் அது அவர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அவர்களின் உடல் மற்றும் மனநலனை அது பாதிக்கும். மேலும் அவர்களின உறக்கம் மற்றும் சமூக திறன்களிலும் அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். எனவே குறிப்பிட்ட அளவுதான் டிவி பார்க்கவேண்டும். கம்பியூட்டர் பயன்படுத்தவேண்டும் மற்றும் செல்போன்களை உபயோகிக்கவேண்டும் என்ற அளவை நிர்ணயித்துவிடுங்கள். வெளியில் சென்று விளையாடும் விளையாட்டுக்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். புத்தக வாசிப்பு போன்ற வேறு ஹாபிகளில் அவர்கள் கவனம் செலுத்த உதவுங்கள்.

(9 / 11)

திரை நேரத்துக்கு எல்லை - அதிகப்படியாக உங்கள் குழந்தை திரையை பார்த்தால் கட்டாயம் அது அவர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அவர்களின் உடல் மற்றும் மனநலனை அது பாதிக்கும். மேலும் அவர்களின உறக்கம் மற்றும் சமூக திறன்களிலும் அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். எனவே குறிப்பிட்ட அளவுதான் டிவி பார்க்கவேண்டும். கம்பியூட்டர் பயன்படுத்தவேண்டும் மற்றும் செல்போன்களை உபயோகிக்கவேண்டும் என்ற அளவை நிர்ணயித்துவிடுங்கள். வெளியில் சென்று விளையாடும் விளையாட்டுக்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். புத்தக வாசிப்பு போன்ற வேறு ஹாபிகளில் அவர்கள் கவனம் செலுத்த உதவுங்கள்.

படிப்பு தவிர மற்ற விஷயங்களில் அவர்கள் ஈடுபட உதவுங்கள் - உங்கள் குழந்தைகளின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கும் படிப்பைத் தவிர மற்ற விஷயங்கள் உதவுகின்றன. அவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புக்களை ஏற்படுத்தி தருவது அவர்களுக்கு புதிய ஆர்வங்களை வெளிப்படுத்தவும், அவர்களின் திறமைகள் வெளிப்படவும் உதவுகிறது. உங்கள் குழந்தைகளை விளையாட்டு, கலை, இசை மற்றும் வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட ஊக்குவியுங்கள். உங்கள் குழந்தைகளின் கனவுகளுக்கு ஆதரவு கொடுங்கள் மற்றும் அவர்களின் சாதனைகளை கொண்டாடுங்கள்.

(10 / 11)

படிப்பு தவிர மற்ற விஷயங்களில் அவர்கள் ஈடுபட உதவுங்கள் - உங்கள் குழந்தைகளின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கும் படிப்பைத் தவிர மற்ற விஷயங்கள் உதவுகின்றன. அவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புக்களை ஏற்படுத்தி தருவது அவர்களுக்கு புதிய ஆர்வங்களை வெளிப்படுத்தவும், அவர்களின் திறமைகள் வெளிப்படவும் உதவுகிறது. உங்கள் குழந்தைகளை விளையாட்டு, கலை, இசை மற்றும் வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட ஊக்குவியுங்கள். உங்கள் குழந்தைகளின் கனவுகளுக்கு ஆதரவு கொடுங்கள் மற்றும் அவர்களின் சாதனைகளை கொண்டாடுங்கள்.

குடும்பத்தினருடன் தரமான நேரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்உங்கள் குடும்பத்தினருடன் நீங்கள் தரமான நேரத்தை செலவிடுவது உங்கள் குடும்பத்தினருடன் நீங்கள் வலுவான உறவை மேம்படுத்த உதவுகிறது. இதனால் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் நிறைய கிடைக்கும். எனவே குடும்பத்தினருடன் வெளியே சென்று சாப்பிடுவது, ஒன்றாக விளையாடுவது, ஒன்றாக சேர்த்து பல்வேறு வகை உணவுகளை சமைப்பது மற்றும் வெளியில் செல்வது என திட்டமிடுங்கள்.அர்த்தமுள்ள உரையாடல்களை நிகழ்த்துங்கள். அந்த மகிழ்வான நேரங்களில் எப்போதும் மற்ற சிந்தனைகள் இல்லாமல் மகிழ்ந்திருங்கள்.

(11 / 11)

குடும்பத்தினருடன் தரமான நேரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்உங்கள் குடும்பத்தினருடன் நீங்கள் தரமான நேரத்தை செலவிடுவது உங்கள் குடும்பத்தினருடன் நீங்கள் வலுவான உறவை மேம்படுத்த உதவுகிறது. இதனால் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் நிறைய கிடைக்கும். எனவே குடும்பத்தினருடன் வெளியே சென்று சாப்பிடுவது, ஒன்றாக விளையாடுவது, ஒன்றாக சேர்த்து பல்வேறு வகை உணவுகளை சமைப்பது மற்றும் வெளியில் செல்வது என திட்டமிடுங்கள்.அர்த்தமுள்ள உரையாடல்களை நிகழ்த்துங்கள். அந்த மகிழ்வான நேரங்களில் எப்போதும் மற்ற சிந்தனைகள் இல்லாமல் மகிழ்ந்திருங்கள்.

மற்ற கேலரிக்கள்