தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Mother's Day 2024: அன்னையர் தினம் எப்படி வந்தது? முதலில் எந்த நாட்டில் எப்போது கொண்டாடப்பட்டது தெரியுமா?

Mother's Day 2024: அன்னையர் தினம் எப்படி வந்தது? முதலில் எந்த நாட்டில் எப்போது கொண்டாடப்பட்டது தெரியுமா?

May 12, 2024 06:57 AM IST Aarthi Balaji
May 12, 2024 06:57 AM , IST

மே மாதம் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னையர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இதன் பின்னணியில் ஒரு தனித்துவமான வரலாறு உள்ளது.  

உலகம் முழுவதும் ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்வதேச அன்னையர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே தொடங்கியது. பதினாறாம் நூற்றாண்டு பிரிட்டனில் 'மதரிங் சண்டே' கொண்டாடப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. நவீன அன்னையர் தினத்தின் தொடக்கம் உங்களுக்கு எப்படித் தெரியும் என்பதை பார்க்கலாம்.

(1 / 6)

உலகம் முழுவதும் ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்வதேச அன்னையர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே தொடங்கியது. பதினாறாம் நூற்றாண்டு பிரிட்டனில் 'மதரிங் சண்டே' கொண்டாடப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. நவீன அன்னையர் தினத்தின் தொடக்கம் உங்களுக்கு எப்படித் தெரியும் என்பதை பார்க்கலாம்.

பதினாறாம் நூற்றாண்டு பிரிட்டனில் 'மதரிங் சண்டே' என்று ஒரு சிறப்பு நாள் கொண்டாடப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த நாளில், அனைவரும் தங்கள் பகுதியில் உள்ள பிரதான தேவாலயத்திற்கு (தாய் தேவாலயம்) செல்வது வழக்கம். குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஒரு நாள் ஒன்று கூடுவார்கள் என்பது விதி.  

(2 / 6)

பதினாறாம் நூற்றாண்டு பிரிட்டனில் 'மதரிங் சண்டே' என்று ஒரு சிறப்பு நாள் கொண்டாடப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த நாளில், அனைவரும் தங்கள் பகுதியில் உள்ள பிரதான தேவாலயத்திற்கு (தாய் தேவாலயம்) செல்வது வழக்கம். குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஒரு நாள் ஒன்று கூடுவார்கள் என்பது விதி.  

அன்னையர் ஞாயிற்றுக்கிழமையின் அந்த சிறப்பு நாளில், குடும்பத்தின் சிறிய உறுப்பினர்களும் பிரதான தேவாலயத்தின் முற்றத்திற்குச் சென்றனர். அங்கு குழந்தைகள் தங்களுடன் பூக்கள் மற்றும் சிறிய பரிசுகளைக் கொண்டு வந்தனர். இந்த மலர்களையும், பரிசுகளையும் தாய்மார்களுக்கு கொடுப்பது வழக்கம். அங்கிருந்து, தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் இடையிலான பிணைப்பில் விஷயம் சிக்கியது.

(3 / 6)

அன்னையர் ஞாயிற்றுக்கிழமையின் அந்த சிறப்பு நாளில், குடும்பத்தின் சிறிய உறுப்பினர்களும் பிரதான தேவாலயத்தின் முற்றத்திற்குச் சென்றனர். அங்கு குழந்தைகள் தங்களுடன் பூக்கள் மற்றும் சிறிய பரிசுகளைக் கொண்டு வந்தனர். இந்த மலர்களையும், பரிசுகளையும் தாய்மார்களுக்கு கொடுப்பது வழக்கம். அங்கிருந்து, தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் இடையிலான பிணைப்பில் விஷயம் சிக்கியது.

தாய்க்கு அன்பை வெளிப்படுத்த குழந்தைகளுக்கு இந்த சிறப்பு பரிசை வழங்கும் பாரம்பரியம் நாளாக அழைக்கப்பட்டது. பின்னர், நவீன சர்வதேச அன்னையர் தினத்தின் தொடக்கம் என்று பலர் நினைக்கிறார்கள்.  

(4 / 6)

தாய்க்கு அன்பை வெளிப்படுத்த குழந்தைகளுக்கு இந்த சிறப்பு பரிசை வழங்கும் பாரம்பரியம் நாளாக அழைக்கப்பட்டது. பின்னர், நவீன சர்வதேச அன்னையர் தினத்தின் தொடக்கம் என்று பலர் நினைக்கிறார்கள்.  

ஆனால் பலருக்கு, நவீன சர்வதேச அன்னையர் தினத்தின் தொடக்கத்தில் இரண்டு அமெரிக்க பெண்களுக்கு ஒரு பெரிய பங்கு உள்ளது. அவர்கள் ஜூலியா வார்ட் ஹோவ் மற்றும் அன்னா ஜார்விஸ். இந்த இருவரின் நேர்மையான முயற்சியால் சர்வதேச அன்னையர் தினம் தொடங்கியது.

(5 / 6)

ஆனால் பலருக்கு, நவீன சர்வதேச அன்னையர் தினத்தின் தொடக்கத்தில் இரண்டு அமெரிக்க பெண்களுக்கு ஒரு பெரிய பங்கு உள்ளது. அவர்கள் ஜூலியா வார்ட் ஹோவ் மற்றும் அன்னா ஜார்விஸ். இந்த இருவரின் நேர்மையான முயற்சியால் சர்வதேச அன்னையர் தினம் தொடங்கியது.

வரலாறு எதுவாக இருந்தாலும், அன்னையர் தினம் உலகம் முழுவதும் பல வழிகளில் கொண்டாடப்படுகிறது. அதனுடன் தொடர்புடைய பல வகையான கதைகள் உள்ளன.  

(6 / 6)

வரலாறு எதுவாக இருந்தாலும், அன்னையர் தினம் உலகம் முழுவதும் பல வழிகளில் கொண்டாடப்படுகிறது. அதனுடன் தொடர்புடைய பல வகையான கதைகள் உள்ளன.  

IPL_Entry_Point

மற்ற கேலரிக்கள்