தமிழ் செய்திகள்  /  Photo Gallery  /  Letting Go Of Emotions And Here Are 6 Ways To Do It In A Healthy Way

Emotions: 'உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்த முடியாமல் தவிப்பவர்களா நீங்கள்?' - அதனை வெளிப்படுத்தும் ஆரோக்கியமான வழிகள்!

Mar 15, 2024 09:18 PM IST Marimuthu M
Mar 15, 2024 09:18 PM , IST

  • புதிர் தீர்ப்பது முதல் கடிதம் எழுதுவது வரை, அடக்கப்பட்ட உணர்ச்சிகளை விடுவிக்கமுடியாமல் தவிப்பவர்களா நீங்கள். உங்களுக்கான யோசனைகள் சில!

நாம் பெரும்பாலும் வலுவான மற்றும் கடினமான உணர்ச்சிகளை நமக்குள் அடக்கி வைத்திருக்கிறோம். இது காலப்போக்கில் நம்மை மிகவும் கனமாக உணர வைக்க ஆரம்பிக்கும். உணர்ச்சி வெளியீடு, கதர்சிஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது நம்மை நன்றாக உணர வைக்க அவசியம். "உங்கள் உணர்ச்சிகளை வெளியிடுவது என்பது அவற்றை உங்கள் அறிவுசார் மனதிற்கு வெளியே வெளிப்படுத்துவது என்பதாகும். மேலும் அவற்றால் பாதிக்கப்படக்கூடாது. இது உணர்ச்சிகளுக்கு வழங்குவதற்கும், தீவிர உணர்வுகளை ஆக்கப்பூர்வமான மற்றும் ஆரோக்கியமான முறையில் விட்டுவிடுவதற்கும் ஒரு வழியாகும் என்று சிகிச்சையாளர் இஸ்ரா நசீர் எழுதினார்.

(1 / 7)

நாம் பெரும்பாலும் வலுவான மற்றும் கடினமான உணர்ச்சிகளை நமக்குள் அடக்கி வைத்திருக்கிறோம். இது காலப்போக்கில் நம்மை மிகவும் கனமாக உணர வைக்க ஆரம்பிக்கும். உணர்ச்சி வெளியீடு, கதர்சிஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது நம்மை நன்றாக உணர வைக்க அவசியம். "உங்கள் உணர்ச்சிகளை வெளியிடுவது என்பது அவற்றை உங்கள் அறிவுசார் மனதிற்கு வெளியே வெளிப்படுத்துவது என்பதாகும். மேலும் அவற்றால் பாதிக்கப்படக்கூடாது. இது உணர்ச்சிகளுக்கு வழங்குவதற்கும், தீவிர உணர்வுகளை ஆக்கப்பூர்வமான மற்றும் ஆரோக்கியமான முறையில் விட்டுவிடுவதற்கும் ஒரு வழியாகும் என்று சிகிச்சையாளர் இஸ்ரா நசீர் எழுதினார்.(Unsplash)

நாம் கடிதம் எழுதுவதை பயிற்சி செய்யலாம். நாம் நம்பும் ஒருவருக்கு நம் உணர்ச்சிகளின் மூலத்தினை வெளிப்படுத்த கடிதங்கள் உதவும். இது நமது உணர்ச்சிகளை அடையாளம் காணவும் அவற்றை வெளிப்படுத்தவும் உதவும். 

(2 / 7)

நாம் கடிதம் எழுதுவதை பயிற்சி செய்யலாம். நாம் நம்பும் ஒருவருக்கு நம் உணர்ச்சிகளின் மூலத்தினை வெளிப்படுத்த கடிதங்கள் உதவும். இது நமது உணர்ச்சிகளை அடையாளம் காணவும் அவற்றை வெளிப்படுத்தவும் உதவும். (Unsplash)

அடக்கப்பட்ட உணர்ச்சிகள் வெளிவரும்போது நன்றாக வேலை செய்யும். நாம் கடினமான உணர்ச்சிகளை ஒரு துண்டு காகிதத்தில் எழுதி அதை கிழிக்கலாம் அல்லது எரிக்கலாம். இதன்மூலம் உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தலாம்.

(3 / 7)

அடக்கப்பட்ட உணர்ச்சிகள் வெளிவரும்போது நன்றாக வேலை செய்யும். நாம் கடினமான உணர்ச்சிகளை ஒரு துண்டு காகிதத்தில் எழுதி அதை கிழிக்கலாம் அல்லது எரிக்கலாம். இதன்மூலம் உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தலாம்.(Unsplash)

நம் உணர்ச்சிகளை பிரதிநிதித்துப்படுத்த முடியும். நம் உணர்ச்சிகளை யாரிடமும் பகிரமுடியாமல் தவிக்கும்போது சிற்பமாகவோ, ஓவியமாக வரைந்து வெளிப்படுத்தலாம். கலை மூலம் நமது உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தலாம். 

(4 / 7)

நம் உணர்ச்சிகளை பிரதிநிதித்துப்படுத்த முடியும். நம் உணர்ச்சிகளை யாரிடமும் பகிரமுடியாமல் தவிக்கும்போது சிற்பமாகவோ, ஓவியமாக வரைந்து வெளிப்படுத்தலாம். கலை மூலம் நமது உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தலாம். (Unsplash)

நம் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்த களிமண்ணில் விளக்கு செய்வது, பானை செய்வது, பொம்மை செய்வது ஆகிய வகைகளில் நம்மை எளியவனாக உணரவைக்கும். 

(5 / 7)

நம் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்த களிமண்ணில் விளக்கு செய்வது, பானை செய்வது, பொம்மை செய்வது ஆகிய வகைகளில் நம்மை எளியவனாக உணரவைக்கும். (Unsplash)

புதிர் விளையாட்டுகளை விளையாடுவது என்பது மனதை உணர்ச்சிகளிலிருந்து திசைதிருப்பவும், பெரிய விஷயங்களுக்கு மனதை சவால் செய்யவும் உதவும். 

(6 / 7)

புதிர் விளையாட்டுகளை விளையாடுவது என்பது மனதை உணர்ச்சிகளிலிருந்து திசைதிருப்பவும், பெரிய விஷயங்களுக்கு மனதை சவால் செய்யவும் உதவும். (Unsplash)

முன்பே வரைந்த பேப்பரில் வண்ணம் தீட்டும் செயல்பாடு முக்கியமாக  மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும். இந்த செயல் இயற்கையில் தியானம் மற்றும் சிகிச்சை செய்வதற்குச் சமம் ஆகும். நம் உணர்ச்சிகளை, கலைப்படைப்பாக இவ்வாறும் மாற்றலாம். 

(7 / 7)

முன்பே வரைந்த பேப்பரில் வண்ணம் தீட்டும் செயல்பாடு முக்கியமாக  மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும். இந்த செயல் இயற்கையில் தியானம் மற்றும் சிகிச்சை செய்வதற்குச் சமம் ஆகும். நம் உணர்ச்சிகளை, கலைப்படைப்பாக இவ்வாறும் மாற்றலாம். (Unsplash)

IPL_Entry_Point

மற்ற கேலரிக்கள்