தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  சனி பிடித்த ராசிகள்.. உங்களை யாரும் தொடவே முடியாது.. சனி எப்போதும் கூடவே இருப்பார்

சனி பிடித்த ராசிகள்.. உங்களை யாரும் தொடவே முடியாது.. சனி எப்போதும் கூடவே இருப்பார்

Jun 22, 2024 10:13 AM IST Suriyakumar Jayabalan
Jun 22, 2024 10:13 AM , IST

Lord Sani: சனி பகவானின் அனுகிரகம் அனைத்து ராசிகளுக்கும் இருந்தாலும் கிரகங்களுக்கென சில ராசிகள் மீது அதிக அனுக்கிரகம் இருக்கும். அப்படி சனி பகவானுக்கு பிடித்த ஒரு சில ராசிகள் உள்ளன அது எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து இங்கு காணலாம்.

நவகிரகங்களில் சனி பகவான் மிகவும் சிறப்பானவர். நீதிமானாக விளங்க கூடியவர் சனி பகவான் மிகப்பெரிய சிவபக்தனாக திகழ்ந்து வரக்கூடியவர். அதன் காரணமாகவே இவருக்கு ஈஸ்வரன் பட்டம் வழங்கப்பட்டு சனீஸ்வரன் என பெயரிடப்பட்டது.

(1 / 6)

நவகிரகங்களில் சனி பகவான் மிகவும் சிறப்பானவர். நீதிமானாக விளங்க கூடியவர் சனி பகவான் மிகப்பெரிய சிவபக்தனாக திகழ்ந்து வரக்கூடியவர். அதன் காரணமாகவே இவருக்கு ஈஸ்வரன் பட்டம் வழங்கப்பட்டு சனீஸ்வரன் என பெயரிடப்பட்டது.

சனிபகவான் செய்யும் செயலுக்கு ஏற்ப பிரதிபலன்களை இரட்டிப்பாக திருப்பிக் கொடுக்கக் கூடியவர். அதன் காரணமாக இவர் கர்ம நாயகன் என அழைக்கப்படுகிறார். நன்மைகள் தீமைகள் என அனைத்தையும் தரம் பிரித்து இரட்டிப்பாக திருப்பிக் கொடுப்பார். அதன் காரணமாக சனி பகவானை கண்டால் அனைவரும் அச்சப்படுவார்கள். 

(2 / 6)

சனிபகவான் செய்யும் செயலுக்கு ஏற்ப பிரதிபலன்களை இரட்டிப்பாக திருப்பிக் கொடுக்கக் கூடியவர். அதன் காரணமாக இவர் கர்ம நாயகன் என அழைக்கப்படுகிறார். நன்மைகள் தீமைகள் என அனைத்தையும் தரம் பிரித்து இரட்டிப்பாக திருப்பிக் கொடுப்பார். அதன் காரணமாக சனி பகவானை கண்டால் அனைவரும் அச்சப்படுவார்கள். 

நவகிரகங்களில் மிகவும் மெதுவாக நகரக்கூடிய கிரகமாக சனி பகவான் விளங்கி வருகிறார். சனி பகவான் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு செல்ல 2 அரை ஆண்டு காலம் எடுத்துக் கொள்கிறார். சனிபகவானின் அனுகிரகம் அனைத்து ராசிகளுக்கும் இருந்தாலும் கிரகங்களுக்கென சில ராசிகள் மீது அதிக அனுக்கிரகம் இருக்கும். அப்படி சனி பகவானுக்கு பிடித்த ஒரு சில ராசிகள் உள்ளன அது எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து இங்கு காணலாம். 

(3 / 6)

நவகிரகங்களில் மிகவும் மெதுவாக நகரக்கூடிய கிரகமாக சனி பகவான் விளங்கி வருகிறார். சனி பகவான் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு செல்ல 2 அரை ஆண்டு காலம் எடுத்துக் கொள்கிறார். சனிபகவானின் அனுகிரகம் அனைத்து ராசிகளுக்கும் இருந்தாலும் கிரகங்களுக்கென சில ராசிகள் மீது அதிக அனுக்கிரகம் இருக்கும். அப்படி சனி பகவானுக்கு பிடித்த ஒரு சில ராசிகள் உள்ளன அது எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து இங்கு காணலாம். 

கும்ப ராசி: சனி பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகளில் நீங்களும் ஒருவர். ஏனென்றால் உங்கள் ராசியின் அதிபதியாக அவர் திகழ்ந்தவர் என்றார். பெரும்பாலும் அனைத்து விதமான செயல்பாடுகளையும் உங்களுக்கு சாதகமாக செய்து கொடுப்பார். குடும்பத்தில் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டாலும் அனைத்து விஷயங்களிலும் உங்களுக்கு சிக்கல்கள் ஏற்பட்டாலும் பெரிய தாக்கம் இருக்காது.

(4 / 6)

கும்ப ராசி: சனி பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகளில் நீங்களும் ஒருவர். ஏனென்றால் உங்கள் ராசியின் அதிபதியாக அவர் திகழ்ந்தவர் என்றார். பெரும்பாலும் அனைத்து விதமான செயல்பாடுகளையும் உங்களுக்கு சாதகமாக செய்து கொடுப்பார். குடும்பத்தில் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டாலும் அனைத்து விஷயங்களிலும் உங்களுக்கு சிக்கல்கள் ஏற்பட்டாலும் பெரிய தாக்கம் இருக்காது.

மகர ராசி: சனி பகவானின் பிடித்த ராசிகளின் நீங்களும் ஒருவர். ஏனென்றால் உங்கள் ராசியின் அதிபதி அவர்தான் பல்வேறு விதமான தீங்குகள் உங்களை நோக்கி வந்தாலும் சனி பகவானால் அது விலகிவிடும். உங்களுக்கு சாதகமான பலன்களை சனி பகவான் எப்போதும் கொடுப்பார். சிறந்த உச்ச நிலையில் சனி பகவான் உங்களை வைத்திருப்பார். 

(5 / 6)

மகர ராசி: சனி பகவானின் பிடித்த ராசிகளின் நீங்களும் ஒருவர். ஏனென்றால் உங்கள் ராசியின் அதிபதி அவர்தான் பல்வேறு விதமான தீங்குகள் உங்களை நோக்கி வந்தாலும் சனி பகவானால் அது விலகிவிடும். உங்களுக்கு சாதகமான பலன்களை சனி பகவான் எப்போதும் கொடுப்பார். சிறந்த உச்ச நிலையில் சனி பகவான் உங்களை வைத்திருப்பார். 

துலாம் ராசி: விருப்பமான ராசிக்காரர்களின் நீங்களும் ஒருவர். இவர் உங்கள் ராசியின் உச்சத்தின் அடையாளமாக திகழ்ந்து வருகின்றார். சனி பகவானின் ஆதிக்கம் உங்களுக்கு எப்போதும் இருக்கும். எடுத்துக்கொண்ட காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி அடைவதற்கு மிக முக்கிய காரணம் சனி பகவான் தான்.

(6 / 6)

துலாம் ராசி: விருப்பமான ராசிக்காரர்களின் நீங்களும் ஒருவர். இவர் உங்கள் ராசியின் உச்சத்தின் அடையாளமாக திகழ்ந்து வருகின்றார். சனி பகவானின் ஆதிக்கம் உங்களுக்கு எப்போதும் இருக்கும். எடுத்துக்கொண்ட காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி அடைவதற்கு மிக முக்கிய காரணம் சனி பகவான் தான்.

மற்ற கேலரிக்கள்