தமிழ் செய்திகள்  /  Photo Gallery  /  Leap Day 2024: 4 Things You Probably Didn't Know About The Day

Leap Day 2024: பிப்ரவரி 29 குறித்து அறியப்படாத தகவல்கள் இதோ!

Feb 29, 2024 01:36 PM IST Kathiravan V
Feb 29, 2024 01:36 PM , IST

  • ”லீப் நாளில் பிறக்கும் குழந்தைகளை லீப் இயர் அல்லது லீப் இயர் குழந்தைகள் என்று குறிப்பிடுவார்கள்”

இந்த ஆண்டு 366 நாட்களைக் கொண்டுள்ளது, எனவே, பிப்ரவரி மாதம் 28 நாட்களுக்கு பதிலாக 29 நாட்களைக் கொண்டுள்ளது. நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை இந்த இயற்கை நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. 

(1 / 6)

இந்த ஆண்டு 366 நாட்களைக் கொண்டுள்ளது, எனவே, பிப்ரவரி மாதம் 28 நாட்களுக்கு பதிலாக 29 நாட்களைக் கொண்டுள்ளது. நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை இந்த இயற்கை நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. 

பூமி அதன் சொந்த சுற்றுப்பாதையில் பயணிக்க 365 நாட்கள், 5 மணிநேரம், 48 நிமிடங்கள் மற்றும் 45 வினாடிகள் ஆகிறது. லீப் நாள் இல்லாமல் - பிப்ரவரி 29 - காலண்டர் ஒத்திசைவிலிருந்து வெளியேறும், இறுதியில், பருவங்கள் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பே தொடங்கும், அது முற்றிலும் சீரமைப்புக்கு வெளியே இருக்கும்.

(2 / 6)

பூமி அதன் சொந்த சுற்றுப்பாதையில் பயணிக்க 365 நாட்கள், 5 மணிநேரம், 48 நிமிடங்கள் மற்றும் 45 வினாடிகள் ஆகிறது. லீப் நாள் இல்லாமல் - பிப்ரவரி 29 - காலண்டர் ஒத்திசைவிலிருந்து வெளியேறும், இறுதியில், பருவங்கள் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பே தொடங்கும், அது முற்றிலும் சீரமைப்புக்கு வெளியே இருக்கும்.

ரோமானிய சர்வாதிகாரி ஜூலியஸ் சீசர் கிமு 45 இல் ஜூலியன் நாட்காட்டிக்கான லீப் நாள் கருத்தை நிறுவினார். இருப்பினும், இது பிப்ரவரி 29 ஆம் தேதிக்கு பதிலாக பிப்ரவரி 24 அன்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

(3 / 6)

ரோமானிய சர்வாதிகாரி ஜூலியஸ் சீசர் கிமு 45 இல் ஜூலியன் நாட்காட்டிக்கான லீப் நாள் கருத்தை நிறுவினார். இருப்பினும், இது பிப்ரவரி 29 ஆம் தேதிக்கு பதிலாக பிப்ரவரி 24 அன்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

முந்தைய காலங்களில், லீப் தினம் ஆண்கள் தங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்தும் நாளாக இருந்துள்ளது. இருப்பினும் பின்னாட்களில் இது போன்ற கொண்டாட்டங்கள் தொடரவில்லை

(4 / 6)

முந்தைய காலங்களில், லீப் தினம் ஆண்கள் தங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்தும் நாளாக இருந்துள்ளது. இருப்பினும் பின்னாட்களில் இது போன்ற கொண்டாட்டங்கள் தொடரவில்லை

லீப் நாளில் பிறக்கும் குழந்தைகளை லீப்ளிங்ஸ் அல்லது லீப் இயர் குழந்தைகள் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் வழக்கமாக தங்கள் பிறந்த நாளை பிப்ரவரி 28 அல்லது மார்ச் 1 அன்று லீப் அல்லாத ஆண்டுகளில் கொண்டாடுகிறார்கள்

(5 / 6)

லீப் நாளில் பிறக்கும் குழந்தைகளை லீப்ளிங்ஸ் அல்லது லீப் இயர் குழந்தைகள் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் வழக்கமாக தங்கள் பிறந்த நாளை பிப்ரவரி 28 அல்லது மார்ச் 1 அன்று லீப் அல்லாத ஆண்டுகளில் கொண்டாடுகிறார்கள்

கிரகத்தின் மொத்த மக்கள்தொகையைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, லீப் நாளில் பிறப்பதற்கான முரண்பாடுகள் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கவை. 

(6 / 6)

கிரகத்தின் மொத்த மக்கள்தொகையைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, லீப் நாளில் பிறப்பதற்கான முரண்பாடுகள் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கவை. 

IPL_Entry_Point

மற்ற கேலரிக்கள்