தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Bedrest In Pregnancy: கர்ப்ப காலத்தில் எந்த சூழ்நிலையில் முழுமையான படுக்கை ஓய்வு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது?

Bedrest in Pregnancy: கர்ப்ப காலத்தில் எந்த சூழ்நிலையில் முழுமையான படுக்கை ஓய்வு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது?

Jun 27, 2024 12:51 PM IST Pandeeswari Gurusamy
Jun 27, 2024 12:51 PM , IST

  • Bedrest in pregnancy: கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் காரணமாக, சில பெண்களில் கருச்சிதைவு ஏற்படும் ஆபத்து அதிகரிக்கிறது. இதைத் தடுக்க, மருத்துவர்கள் அடிக்கடி படுக்கையில் ஓய்வெடுக்க அறிவுறுத்துகிறார்கள். என்பதை அனைவரும் அறிந்திருக்க வேண்டும்.

கர்ப்பிணிப் பெண்கள் தங்கள் ஆரோக்கியம்,  உணவு மற்றும் குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு போதுமான தூக்கம் ஆகியவற்றைப் பராமரிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஆனால் சில நேரங்களில் ஒரு கர்ப்பிணிப் பெண் முழுமையான படுக்கை ஓய்வு எடுக்க வேண்டியிருக்கும். மருத்துவர்கள் பொதுவாக முழுமையான படுக்கை ஓய்வை எப்போது பரிந்துரைக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

(1 / 5)

கர்ப்பிணிப் பெண்கள் தங்கள் ஆரோக்கியம்,  உணவு மற்றும் குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு போதுமான தூக்கம் ஆகியவற்றைப் பராமரிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஆனால் சில நேரங்களில் ஒரு கர்ப்பிணிப் பெண் முழுமையான படுக்கை ஓய்வு எடுக்க வேண்டியிருக்கும். மருத்துவர்கள் பொதுவாக முழுமையான படுக்கை ஓய்வை எப்போது பரிந்துரைக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.(pexels)

ப்ரீக்ளாம்ப்சியா: கர்ப்ப காலத்தில் ப்ரீக்ளாம்ப்சியா ஏற்படும் போது, ​​ஒரு பெண்ணின் இரத்த அழுத்தம் வீக்கத்துடன் உயர்கிறது, மேலும் சிறுநீரில் புரதத்தின் அளவு அதிகரிக்கிறது. கர்ப்ப காலத்தில் ப்ரீக்ளாம்ப்சியா ஒரு பிரச்சனை என்றால், மருத்துவர் பெண் ஓய்வெடுக்க அறிவுறுத்தலாம். இவ்வாறு செய்வதால் சுகப் பிரசவத்திற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.

(2 / 5)

ப்ரீக்ளாம்ப்சியா: கர்ப்ப காலத்தில் ப்ரீக்ளாம்ப்சியா ஏற்படும் போது, ​​ஒரு பெண்ணின் இரத்த அழுத்தம் வீக்கத்துடன் உயர்கிறது, மேலும் சிறுநீரில் புரதத்தின் அளவு அதிகரிக்கிறது. கர்ப்ப காலத்தில் ப்ரீக்ளாம்ப்சியா ஒரு பிரச்சனை என்றால், மருத்துவர் பெண் ஓய்வெடுக்க அறிவுறுத்தலாம். இவ்வாறு செய்வதால் சுகப் பிரசவத்திற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.(freepik)

பல கர்ப்பம்: இரட்டை குழந்தைகளை எதிர்பார்க்கும் தாய்மார்களுக்கும் மருத்துவர்கள் படுக்கை ஓய்வு பரிந்துரைக்கின்றனர். இது மன அழுத்தத்தை குறைத்து உடலை ரிலாக்ஸ் செய்யும். பல கர்ப்ப காலத்தில் தாயின் எலும்புகளில் கடுமையான வலியைப் போக்க மருத்துவர்கள் படுக்கையில் ஓய்வெடுக்க பரிந்துரைக்கின்றனர்.

(3 / 5)

பல கர்ப்பம்: இரட்டை குழந்தைகளை எதிர்பார்க்கும் தாய்மார்களுக்கும் மருத்துவர்கள் படுக்கை ஓய்வு பரிந்துரைக்கின்றனர். இது மன அழுத்தத்தை குறைத்து உடலை ரிலாக்ஸ் செய்யும். பல கர்ப்ப காலத்தில் தாயின் எலும்புகளில் கடுமையான வலியைப் போக்க மருத்துவர்கள் படுக்கையில் ஓய்வெடுக்க பரிந்துரைக்கின்றனர்.(pexel)

பிறப்புறுப்பு இரத்தப்போக்கு: முன்கூட்டிய நஞ்சுக்கொடி சிதைவு அல்லது முன்கூட்டிய பிரசவம் சாத்தியம் இருக்கும்போது, ​​சிகிச்சைக்குப் பிறகு படுக்கை ஓய்வுக்கு மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.

(4 / 5)

பிறப்புறுப்பு இரத்தப்போக்கு: முன்கூட்டிய நஞ்சுக்கொடி சிதைவு அல்லது முன்கூட்டிய பிரசவம் சாத்தியம் இருக்கும்போது, ​​சிகிச்சைக்குப் பிறகு படுக்கை ஓய்வுக்கு மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.

முன்கூட்டிய பிரசவம்: முன்கூட்டிய பிரசவம் ஏற்படும் அபாயம் இருந்தாலும், படுக்கையில் ஓய்வெடுக்க மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகிறார்கள். எனவே மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பின்பற்றி காரணங்களைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அவர்கள் சொல்வது போல் ஓய்வு அவசியம்.

(5 / 5)

முன்கூட்டிய பிரசவம்: முன்கூட்டிய பிரசவம் ஏற்படும் அபாயம் இருந்தாலும், படுக்கையில் ஓய்வெடுக்க மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகிறார்கள். எனவே மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பின்பற்றி காரணங்களைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அவர்கள் சொல்வது போல் ஓய்வு அவசியம்.(pexels)

மற்ற கேலரிக்கள்