தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Parenting Tips : குழந்தைகள் உங்கள் பேச்சைக் கேட்கவில்லையா? இது காரணமாக இருக்கலாம்!

Parenting tips : குழந்தைகள் உங்கள் பேச்சைக் கேட்கவில்லையா? இது காரணமாக இருக்கலாம்!

Jul 04, 2024 09:16 AM IST Divya Sekar
Jul 04, 2024 09:16 AM , IST

Parenting Tips : அவர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யாதது முதல் அவர்களின் பெற்றோர் அவர்களிடமிருந்து அந்நியப்படுவது வரை. குழந்தைகள் பெற்றோர் சொல்வதைக் கேட்பதில்லை என்பதற்கு காரணங்கள் உள்ளன. அது என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.

ஒரு குழந்தை பெற்றோர் சொல்வதைக் கேட்க மறுக்கும்போது, அது பெற்றோரை மிகவும் பாதிக்கிறது, அதற்கான காரணத்தை அவர்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும், அவர்களிடம் கத்துவது, கோபப்படுவது அல்லது அவர்களைத் தண்டிப்பதை விட. உளவியலாளர் ஜாஸ்மின் மெக்காய் குழந்தைகள் இந்த நடத்தையை எவ்வாறு புரிந்துகொண்டு ஆரோக்கியமான முறையில் கையாளலாம் என்பதை விளக்குகிறார்.  

(1 / 6)

ஒரு குழந்தை பெற்றோர் சொல்வதைக் கேட்க மறுக்கும்போது, அது பெற்றோரை மிகவும் பாதிக்கிறது, அதற்கான காரணத்தை அவர்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும், அவர்களிடம் கத்துவது, கோபப்படுவது அல்லது அவர்களைத் தண்டிப்பதை விட. உளவியலாளர் ஜாஸ்மின் மெக்காய் குழந்தைகள் இந்த நடத்தையை எவ்வாறு புரிந்துகொண்டு ஆரோக்கியமான முறையில் கையாளலாம் என்பதை விளக்குகிறார்.  (Gettyimages)

அவர்களின் முன்னுரிமைகள் வேறுபட்டவை: அவர்களின் குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்கள் பெற்றோரின் வழக்கத்தின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும், ஆனால் அவர்களுக்கு அப்படி இல்லை. அவர்கள் வெவ்வேறு விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்கிறார்கள், அவர்கள் ஒரு புதிய சூழலுடன் பழகுகிறார்கள், அவர்களை ஈர்க்கும் வெவ்வேறு விஷயங்கள் அவர்களிடம் இருக்கலாம், பெற்றோர்கள் அவர்களின் விருப்பங்களைப் புரிந்துகொண்டு அதற்கேற்ப மாற்றியமைப்பது முக்கியம். 

(2 / 6)

அவர்களின் முன்னுரிமைகள் வேறுபட்டவை: அவர்களின் குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்கள் பெற்றோரின் வழக்கத்தின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும், ஆனால் அவர்களுக்கு அப்படி இல்லை. அவர்கள் வெவ்வேறு விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்கிறார்கள், அவர்கள் ஒரு புதிய சூழலுடன் பழகுகிறார்கள், அவர்களை ஈர்க்கும் வெவ்வேறு விஷயங்கள் அவர்களிடம் இருக்கலாம், பெற்றோர்கள் அவர்களின் விருப்பங்களைப் புரிந்துகொண்டு அதற்கேற்ப மாற்றியமைப்பது முக்கியம். (Getty Images/iStockphoto)

வார்த்தையைக் கடைப்பிடித்தல்: பெற்றோர்கள் தாங்கள் சொல்வதிலிருந்து வித்தியாசமாக ஏதாவது செய்யும்போது, குழந்தைகள் தங்கள் வார்த்தைகளுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லாதபோது தங்கள் செயல்களைக் கவனிக்கிறார்கள், எனவே அவர்கள் பெற்றோரைக் கேட்பதை நிறுத்துகிறார்கள், அவர்கள் வெறுமனே வார்த்தைகளைச் சொல்கிறார்கள் என்று நம்புகிறார்கள். 

(3 / 6)

வார்த்தையைக் கடைப்பிடித்தல்: பெற்றோர்கள் தாங்கள் சொல்வதிலிருந்து வித்தியாசமாக ஏதாவது செய்யும்போது, குழந்தைகள் தங்கள் வார்த்தைகளுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லாதபோது தங்கள் செயல்களைக் கவனிக்கிறார்கள், எனவே அவர்கள் பெற்றோரைக் கேட்பதை நிறுத்துகிறார்கள், அவர்கள் வெறுமனே வார்த்தைகளைச் சொல்கிறார்கள் என்று நம்புகிறார்கள். (Unsplash)

நீங்கள் கேட்பதைக் கொடுப்பது: ஒரு பெற்றோராக, உங்கள் பிள்ளைகள் கேட்கும் அனைத்தையும் அவர்கள் கொடுப்பதை நீங்கள் உறுதிசெய்கிறீர்கள், ஆனால் அது அவர்கள் கேட்பதைப் பெறுவார்கள் என்ற உணர்வைத் தருகிறது, எனவே ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் அவர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு இணங்கக்கூடாது, என்ன தேவை அல்லது இல்லை என்பதை விளக்குங்கள், இதனால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்வீர்கள்.

(4 / 6)

நீங்கள் கேட்பதைக் கொடுப்பது: ஒரு பெற்றோராக, உங்கள் பிள்ளைகள் கேட்கும் அனைத்தையும் அவர்கள் கொடுப்பதை நீங்கள் உறுதிசெய்கிறீர்கள், ஆனால் அது அவர்கள் கேட்பதைப் பெறுவார்கள் என்ற உணர்வைத் தருகிறது, எனவே ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் அவர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு இணங்கக்கூடாது, என்ன தேவை அல்லது இல்லை என்பதை விளக்குங்கள், இதனால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்வீர்கள்.(Unsplash)

நிறைவேறாத தேவைகள்: பசி, தூக்கம், தனிமை, சலிப்பு அல்லது தீவிர உணர்ச்சிகள் பெற்றோர் மீதான மரியாதையை இழக்க வழிவகுக்கும் மற்றும் அவர்கள் சொல்வதைக் கேட்பதைத் தடுக்கலாம். 

(5 / 6)

நிறைவேறாத தேவைகள்: பசி, தூக்கம், தனிமை, சலிப்பு அல்லது தீவிர உணர்ச்சிகள் பெற்றோர் மீதான மரியாதையை இழக்க வழிவகுக்கும் மற்றும் அவர்கள் சொல்வதைக் கேட்பதைத் தடுக்கலாம். (Unsplash)

கவனத்தை ஈர்க்க: குழந்தைகள் தங்கள் பெற்றோரிடமிருந்து அந்நியமாக உணரும்போது, அவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க பெற்றோர் சொல்வதைக் கேட்காமல் செயல்படத் தொடங்குகிறார்கள். 

(6 / 6)

கவனத்தை ஈர்க்க: குழந்தைகள் தங்கள் பெற்றோரிடமிருந்து அந்நியமாக உணரும்போது, அவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க பெற்றோர் சொல்வதைக் கேட்காமல் செயல்படத் தொடங்குகிறார்கள். (Unsplash)

மற்ற கேலரிக்கள்