தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  மழை காலங்களில் கிச்சடி.. இதற்கு என்ன காரணம்? உடலில் என்ன விளைவை ஏற்படுத்தும் தெரியுமா?

மழை காலங்களில் கிச்சடி.. இதற்கு என்ன காரணம்? உடலில் என்ன விளைவை ஏற்படுத்தும் தெரியுமா?

Jul 03, 2024 09:06 AM IST Divya Sekar
Jul 03, 2024 09:06 AM , IST

  • Dal khichdi on rainy day reason : மழை நாட்களில் பல  வீடுகளில் கிச்சடி உண்ணப்படுகிறது. அது ஏன் தெரியுமா? இது உடலை எவ்வாறு பாதுகாக்கிறது என்பதை பார்க்கலாம்.

மழை நாட்களில் பல வீடுகளில் கிச்சடி உண்ணப்படுகிறது. பலர் அரிசி மற்றும் பருப்பு வகைகளை வேகவைத்து கிச்சடி தயாரிக்கிறார்கள். இது அதே நேரத்தில் வயிற்றை நிரப்புவதால் சுவையாக இருக்கும். ஆனால் மழை நாளில் ஏன் கிச்சடி சாப்பிடுகிறீர்கள் என்று நீங்கள் எப்போதாவது யோசித்திருக்கிறீர்களா? இன்று தெரிந்து கொள்வோம்.  

(1 / 9)

மழை நாட்களில் பல வீடுகளில் கிச்சடி உண்ணப்படுகிறது. பலர் அரிசி மற்றும் பருப்பு வகைகளை வேகவைத்து கிச்சடி தயாரிக்கிறார்கள். இது அதே நேரத்தில் வயிற்றை நிரப்புவதால் சுவையாக இருக்கும். ஆனால் மழை நாளில் ஏன் கிச்சடி சாப்பிடுகிறீர்கள் என்று நீங்கள் எப்போதாவது யோசித்திருக்கிறீர்களா? இன்று தெரிந்து கொள்வோம்.  

கிச்சடியில் பல வகைகள் உள்ளன. இப்போது பலர் உலர்ந்த கிச்சடி, மெல்லிய கிச்சடி முதல் காய்கறி கிச்சடி வரை பல்வேறு வகையான கிச்சடிகளை உருவாக்குகிறார்கள். கிச்சடியில் இப்போது வறுத்த கத்தரிக்காய், முட்டை ஆம்லெட், ஹில்சா மீன் வறுவல் போன்ற உணவுகள் உள்ளன. ஆனால் பண்டைய காலத்தில் கிச்சடி சாப்பிடுவது எப்படி என்று தெரிந்து கொள்வோம்.

(2 / 9)

கிச்சடியில் பல வகைகள் உள்ளன. இப்போது பலர் உலர்ந்த கிச்சடி, மெல்லிய கிச்சடி முதல் காய்கறி கிச்சடி வரை பல்வேறு வகையான கிச்சடிகளை உருவாக்குகிறார்கள். கிச்சடியில் இப்போது வறுத்த கத்தரிக்காய், முட்டை ஆம்லெட், ஹில்சா மீன் வறுவல் போன்ற உணவுகள் உள்ளன. ஆனால் பண்டைய காலத்தில் கிச்சடி சாப்பிடுவது எப்படி என்று தெரிந்து கொள்வோம்.

மழை நாட்களில் கிச்சடி ஏன் உண்ணப்படுகிறது, கிச்சடியின் வரலாற்றை அறிய, நீங்கள் முதலில் அந்த வரலாற்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படிப்பட்ட நாளில் நீங்கள் ஏன் கிச்சடி சாப்பிட ஆரம்பித்தீர்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம்.  

(3 / 9)

மழை நாட்களில் கிச்சடி ஏன் உண்ணப்படுகிறது, கிச்சடியின் வரலாற்றை அறிய, நீங்கள் முதலில் அந்த வரலாற்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படிப்பட்ட நாளில் நீங்கள் ஏன் கிச்சடி சாப்பிட ஆரம்பித்தீர்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம்.  

கிச்சூரி 1200-1800 க்கு இடையில் வங்காளத்தில் தோன்றியதாகக் கூறப்படுகிறது. மானசமமங்களில், சிவனே பார்வதிக்கு கேட்ட உணவு கிச்சடி. இது 'ஏழைகளின் இறைச்சி' என்று அழைக்கப்பட்டாலும், பருப்பு வகைகள் ஆரம்பத்தில் உயர்தர உணவாக இருந்தன. இந்த உணவு ஜோராசங்கோவின் தாகூர்பாரியில் பிரபலமாக இருந்தது.  

(4 / 9)

கிச்சூரி 1200-1800 க்கு இடையில் வங்காளத்தில் தோன்றியதாகக் கூறப்படுகிறது. மானசமமங்களில், சிவனே பார்வதிக்கு கேட்ட உணவு கிச்சடி. இது 'ஏழைகளின் இறைச்சி' என்று அழைக்கப்பட்டாலும், பருப்பு வகைகள் ஆரம்பத்தில் உயர்தர உணவாக இருந்தன. இந்த உணவு ஜோராசங்கோவின் தாகூர்பாரியில் பிரபலமாக இருந்தது.  

இடம்பெயர்ந்த மக்கள் தெருக்களில் பாடி அரிசி மற்றும் பருப்பு வகைகளை தட்சணையாக பெற்றனர். அவர்கள் அரிசியையும் பருப்பையும் ஒன்றாக கலந்து சமைத்து மிக விரைவாகவும் தொந்தரவு இல்லாமலும் சாப்பிடுவார்கள். பின்னர் இந்த உணவுக்கு கிச்சடி என்று பெயரிடப்பட்டது. ஆனால் அது அவர்களின் தினசரி உணவு.  

(5 / 9)

இடம்பெயர்ந்த மக்கள் தெருக்களில் பாடி அரிசி மற்றும் பருப்பு வகைகளை தட்சணையாக பெற்றனர். அவர்கள் அரிசியையும் பருப்பையும் ஒன்றாக கலந்து சமைத்து மிக விரைவாகவும் தொந்தரவு இல்லாமலும் சாப்பிடுவார்கள். பின்னர் இந்த உணவுக்கு கிச்சடி என்று பெயரிடப்பட்டது. ஆனால் அது அவர்களின் தினசரி உணவு.  

முகலாயர் காலத்தில் அக்பரின் அமைச்சர் அபுல் பாசல் தனது ஐன்-இ-அக்பரியில் பல்வேறு வகையான கிச்சடி தயாரிப்பது பற்றி பேசினார். ஜஹாங்கீருக்கும் கிச்சடி மீது காதல் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அதில் பிஸ்தா, உலர் திராட்சையும் கலந்து சாப்பிட்டார்கள். 

(6 / 9)

முகலாயர் காலத்தில் அக்பரின் அமைச்சர் அபுல் பாசல் தனது ஐன்-இ-அக்பரியில் பல்வேறு வகையான கிச்சடி தயாரிப்பது பற்றி பேசினார். ஜஹாங்கீருக்கும் கிச்சடி மீது காதல் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அதில் பிஸ்தா, உலர் திராட்சையும் கலந்து சாப்பிட்டார்கள். 

மழைக்காலம் எப்படி கிச்சடியுடன் கலந்தது? ஒரு மழை நாளில் கிச்சடி சாப்பிட்டதாக மற்றொரு கதை உள்ளது. கிராமப்புறங்களில் மழைக்காலங்களில், சுற்றுப்புறம் தண்ணீரால் நிரம்பும். தண்ணீரையும் சேற்றையும் கடந்து தூரத்தில் உள்ள சந்தைக்குச் செல்வது கடினமாக இருந்தது. சந்தை சாத்தியமில்லாததால், இல்லத்தரசிகள் வீட்டில் உள்ள பொருட்களான அரிசி மற்றும் பருப்பு வகைகளை எளிதாக சமைப்பார்கள்.  

(7 / 9)

மழைக்காலம் எப்படி கிச்சடியுடன் கலந்தது? ஒரு மழை நாளில் கிச்சடி சாப்பிட்டதாக மற்றொரு கதை உள்ளது. கிராமப்புறங்களில் மழைக்காலங்களில், சுற்றுப்புறம் தண்ணீரால் நிரம்பும். தண்ணீரையும் சேற்றையும் கடந்து தூரத்தில் உள்ள சந்தைக்குச் செல்வது கடினமாக இருந்தது. சந்தை சாத்தியமில்லாததால், இல்லத்தரசிகள் வீட்டில் உள்ள பொருட்களான அரிசி மற்றும் பருப்பு வகைகளை எளிதாக சமைப்பார்கள்.  

மழை காரணமாக, மீண்டும் மீண்டும் அடுப்பில் தீ வைப்பது கடினமாக இருந்தது. எனவே ஒரு காலத்தில் அரிசி-பருப்பு கிச்சடியை நெருப்பைக் கொளுத்தி சமைத்தனர். பின்னர், படிப்படியாக இந்த கிச்சூரி பலரின் விருப்பமான உணவாக மாறியது. மற்ற விஷயங்கள் அவருடன் கலக்கத் தொடங்கின. இருப்பினும், இதற்கு பின்னால் மற்றொரு அறிவியல் காரணம் இருப்பதாக பலர் நினைக்கிறார்கள்.  

(8 / 9)

மழை காரணமாக, மீண்டும் மீண்டும் அடுப்பில் தீ வைப்பது கடினமாக இருந்தது. எனவே ஒரு காலத்தில் அரிசி-பருப்பு கிச்சடியை நெருப்பைக் கொளுத்தி சமைத்தனர். பின்னர், படிப்படியாக இந்த கிச்சூரி பலரின் விருப்பமான உணவாக மாறியது. மற்ற விஷயங்கள் அவருடன் கலக்கத் தொடங்கின. இருப்பினும், இதற்கு பின்னால் மற்றொரு அறிவியல் காரணம் இருப்பதாக பலர் நினைக்கிறார்கள்.  

 அரிசியும் பருப்பு வகைகளும் ஒன்றாக இருப்பதால், அதில் உள்ள நார்ச்சத்தின் அளவு போதுமானது. எனவே சூடான கிச்சடி பல நோய்களை குணப்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. குறிப்பாக தொண்டை புண் அல்லது அது போன்ற ஏதாவது. மழைக்காலங்களில் நீரினால் பரவும் நோய்கள் அதிகரிக்கின்றன. சூடான கிச்சடி அந்த நோய்களை சமாளிக்கும் என்று பலர் நினைக்கிறார்கள். 

(9 / 9)

 அரிசியும் பருப்பு வகைகளும் ஒன்றாக இருப்பதால், அதில் உள்ள நார்ச்சத்தின் அளவு போதுமானது. எனவே சூடான கிச்சடி பல நோய்களை குணப்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. குறிப்பாக தொண்டை புண் அல்லது அது போன்ற ஏதாவது. மழைக்காலங்களில் நீரினால் பரவும் நோய்கள் அதிகரிக்கின்றன. சூடான கிச்சடி அந்த நோய்களை சமாளிக்கும் என்று பலர் நினைக்கிறார்கள். 

மற்ற கேலரிக்கள்