தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Relationship : உங்கள் துணையிடம் பிரச்சனையா? அவர்களிடம் நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டிய விஷயம் இதுதான்!

Relationship : உங்கள் துணையிடம் பிரச்சனையா? அவர்களிடம் நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டிய விஷயம் இதுதான்!

Jun 20, 2024 06:20 AM IST Divya Sekar
Jun 20, 2024 06:20 AM , IST

  • Relationship : உணர்ச்சி ரீதியாக வெடிப்பது முதல் மீண்டும் மீண்டும் உத்தரவாதத்தைத் தேடுவது வரை, உங்கள் துணையிடம் தவிர்க்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இங்கே.

உங்கள் துணை தவிர்க்கும் இணைப்பு பாணியைக் கொண்டிருக்கும்போது, அவர்கள் எப்படி உணருகிறார்கள் அல்லது உறவிலிருந்து அவர்கள் என்ன விரும்புகிறார்கள் என்பதை வெளிப்படுத்துவது அவர்களுக்கு கடினமாக இருக்கும். "நினைவில் கொள்ளுங்கள், தவிர்க்கும் இணைப்பு உள்ள பலர் இணைக்கப்பட்ட, அன்பான, நீண்டகால உறவை உருவாக்க விரும்புகிறார்கள். அந்த பாணிக்கே உரித்தான தேவைகள் அவர்களுக்கே உரித்தானவை. உங்கள் இருவரையும் குணப்படுத்தும் பாதுகாப்பான உறவை உருவாக்க உதவும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் அவர்களை ஆதரிக்க முடியும்" என்று உறவு நிபுணர் ரோஸ் விகியானோ எழுதினார். துணைக்கு தவிர்க்கும் பற்று இருக்கும்போது நாம் தவிர்க்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இங்கே. 

(1 / 6)

உங்கள் துணை தவிர்க்கும் இணைப்பு பாணியைக் கொண்டிருக்கும்போது, அவர்கள் எப்படி உணருகிறார்கள் அல்லது உறவிலிருந்து அவர்கள் என்ன விரும்புகிறார்கள் என்பதை வெளிப்படுத்துவது அவர்களுக்கு கடினமாக இருக்கும். "நினைவில் கொள்ளுங்கள், தவிர்க்கும் இணைப்பு உள்ள பலர் இணைக்கப்பட்ட, அன்பான, நீண்டகால உறவை உருவாக்க விரும்புகிறார்கள். அந்த பாணிக்கே உரித்தான தேவைகள் அவர்களுக்கே உரித்தானவை. உங்கள் இருவரையும் குணப்படுத்தும் பாதுகாப்பான உறவை உருவாக்க உதவும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் அவர்களை ஆதரிக்க முடியும்" என்று உறவு நிபுணர் ரோஸ் விகியானோ எழுதினார். துணைக்கு தவிர்க்கும் பற்று இருக்கும்போது நாம் தவிர்க்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இங்கே. (Unsplash)

அவர்கள் நமக்காக எப்படி உணருகிறார்கள் என்பதைப் பற்றி தொடர்ந்து உறுதியைத் தேடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். இது அவர்களுக்கு உறவில் மூச்சுத் திணறலை ஏற்படுத்தும்.  

(2 / 6)

அவர்கள் நமக்காக எப்படி உணருகிறார்கள் என்பதைப் பற்றி தொடர்ந்து உறுதியைத் தேடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். இது அவர்களுக்கு உறவில் மூச்சுத் திணறலை ஏற்படுத்தும்.  (Pexels)

அவர்களின் தனிப்பட்ட இடத்தில் நாம் ஒருபோதும் குறுக்கிடக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தவிர்க்கும் இணைப்பாளர்களுக்கு அவர்களின் நேரம் தேவை, அந்த நேரத்தில் அவர்களின் மனதையும் உடலையும் ரீசார்ஜ் செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும்.  

(3 / 6)

அவர்களின் தனிப்பட்ட இடத்தில் நாம் ஒருபோதும் குறுக்கிடக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தவிர்க்கும் இணைப்பாளர்களுக்கு அவர்களின் நேரம் தேவை, அந்த நேரத்தில் அவர்களின் மனதையும் உடலையும் ரீசார்ஜ் செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும்.  (Unsplash)

நமது கவலைகளையும் உணர்ச்சிகளையும் அமைதியான மற்றும் ஆரோக்கியமான முறையில் வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் உறவில் அமைதியை நிலைநாட்ட வேண்டும். உணர்ச்சி ரீதியாக வெடிப்பது தவிர்க்கும் இணைக்கப்பட்ட கூட்டாளரை பாதிக்கும்.  

(4 / 6)

நமது கவலைகளையும் உணர்ச்சிகளையும் அமைதியான மற்றும் ஆரோக்கியமான முறையில் வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் உறவில் அமைதியை நிலைநாட்ட வேண்டும். உணர்ச்சி ரீதியாக வெடிப்பது தவிர்க்கும் இணைக்கப்பட்ட கூட்டாளரை பாதிக்கும்.  (Unsplash)

ஒரு தவிர்க்கும் இணைக்கப்பட்ட பங்குதாரர் பிரச்சினைகள் மற்றும் மோதல்கள் கண்டுபிடிக்க நேரம் தேவை. அவர்களுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து உடனடி தீர்வை நாடக்கூடாது.  

(5 / 6)

ஒரு தவிர்க்கும் இணைக்கப்பட்ட பங்குதாரர் பிரச்சினைகள் மற்றும் மோதல்கள் கண்டுபிடிக்க நேரம் தேவை. அவர்களுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து உடனடி தீர்வை நாடக்கூடாது.  (Unsplash)

மோசமான சூழ்நிலைகளை முன்வைப்பதற்கு பதிலாக அல்லது அவர்களின் நடத்தையைப் பற்றி அதிகமாக சிந்திப்பதற்குப் பதிலாக, தவிர்க்கப்பட்ட இணைக்கப்பட்ட கூட்டாளருக்கு அவர்களின் தனிமையான நேரம் தேவை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

(6 / 6)

மோசமான சூழ்நிலைகளை முன்வைப்பதற்கு பதிலாக அல்லது அவர்களின் நடத்தையைப் பற்றி அதிகமாக சிந்திப்பதற்குப் பதிலாக, தவிர்க்கப்பட்ட இணைக்கப்பட்ட கூட்டாளருக்கு அவர்களின் தனிமையான நேரம் தேவை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.(Unsplash)

மற்ற கேலரிக்கள்