தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Nervous System : உங்கள் நரம்பு மண்டலத்தில் திறனை அதிகரிப்பது எப்படி? உளவியலாளர்கள் சொல்வது என்ன?

Nervous System : உங்கள் நரம்பு மண்டலத்தில் திறனை அதிகரிப்பது எப்படி? உளவியலாளர்கள் சொல்வது என்ன?

May 03, 2024 06:28 AM IST Divya Sekar
May 03, 2024 06:28 AM , IST

  • Nervous System : நரம்பு மண்டலத்திற்குள் திறனை வளர்ப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்: பாதுகாப்பான இணைப்புகளை உருவாக்குவது முதல் மெதுவாக்குவது வரை, நரம்பு மண்டலத்தில் திறனை வளர்ப்பதற்கான சில வழிகளைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

நரம்பு மண்டலம் எப்போதும் அமைதியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் உணர வேண்டும். "நரம்பு மண்டல கட்டுப்பாடு பெரியதாக இருக்க வேண்டியதில்லை. இது உங்கள் நாளில் நுட்பமான மாற்றங்களாக இருக்கலாம் அல்லது உங்கள் வாழ்க்கை முறையில் நனவுடன் மாற்றங்களைச் செய்யலாம். உங்கள் நரம்பு மண்டலத்திற்கு எது பாதுகாப்பாக உணர்கிறது, எது இல்லை என்பது பற்றிய உள்ளார்ந்த அறிவு உள்ளது. எங்கள் தூண்டுதல்கள், வேர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பாக உணரும் வழிகளை நாம் புரிந்து கொள்ளத் தொடங்கும் போது, வாழ்க்கையில் மிகவும் அணுகக்கூடிய ஓட்டத்தைத் திறக்கத் தொடங்குகிறோம். குணப்படுத்துவது பெரும்பாலும் நுண்ணறிவு, கற்றல் மற்றும் நனவான மாற்றம் ஆகியவற்றின் கலவையாகும்" என்று உளவியலாளர் கெல்லி வின்சென்ட் எழுதுகிறார்.  

(1 / 6)

நரம்பு மண்டலம் எப்போதும் அமைதியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் உணர வேண்டும். "நரம்பு மண்டல கட்டுப்பாடு பெரியதாக இருக்க வேண்டியதில்லை. இது உங்கள் நாளில் நுட்பமான மாற்றங்களாக இருக்கலாம் அல்லது உங்கள் வாழ்க்கை முறையில் நனவுடன் மாற்றங்களைச் செய்யலாம். உங்கள் நரம்பு மண்டலத்திற்கு எது பாதுகாப்பாக உணர்கிறது, எது இல்லை என்பது பற்றிய உள்ளார்ந்த அறிவு உள்ளது. எங்கள் தூண்டுதல்கள், வேர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பாக உணரும் வழிகளை நாம் புரிந்து கொள்ளத் தொடங்கும் போது, வாழ்க்கையில் மிகவும் அணுகக்கூடிய ஓட்டத்தைத் திறக்கத் தொடங்குகிறோம். குணப்படுத்துவது பெரும்பாலும் நுண்ணறிவு, கற்றல் மற்றும் நனவான மாற்றம் ஆகியவற்றின் கலவையாகும்" என்று உளவியலாளர் கெல்லி வின்சென்ட் எழுதுகிறார்.  (Shutterstock)

பாதுகாப்பான உறவுகளைக் கொண்டிருப்பதும், நரம்பு மண்டலம் வழக்கமாகவும் அமைதியாகவும் உணர உங்களை மகிழ்ச்சியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் உணரும் நபர்களுடன் இருப்பது முக்கியம்.

(2 / 6)

பாதுகாப்பான உறவுகளைக் கொண்டிருப்பதும், நரம்பு மண்டலம் வழக்கமாகவும் அமைதியாகவும் உணர உங்களை மகிழ்ச்சியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் உணரும் நபர்களுடன் இருப்பது முக்கியம்.(Unsplash)

சில நேரங்களில் வேகத்தைக் குறைப்பது முக்கியம். நாம் அடிக்கடி மிக வேகமாக ஓடுகிறோம், சிறிய விஷயங்களின் மகிழ்ச்சியை நாம் மெதுவாக எடுத்துக் கொண்டால் மட்டுமே உறிஞ்ச முடியும் என்பதை மறந்துவிடுகிறோம்.

(3 / 6)

சில நேரங்களில் வேகத்தைக் குறைப்பது முக்கியம். நாம் அடிக்கடி மிக வேகமாக ஓடுகிறோம், சிறிய விஷயங்களின் மகிழ்ச்சியை நாம் மெதுவாக எடுத்துக் கொண்டால் மட்டுமே உறிஞ்ச முடியும் என்பதை மறந்துவிடுகிறோம்.(Designecologist)

குணப்படுத்துவது ஒரு தொடர்ச்சியான செயல்முறை. அதைத் தள்ள முயற்சிப்பதற்குப் பதிலாக, நம் குணப்படுத்துதலை விரைவுபடுத்தி, பயணத்தைத் தழுவ வேண்டும்.

(4 / 6)

குணப்படுத்துவது ஒரு தொடர்ச்சியான செயல்முறை. அதைத் தள்ள முயற்சிப்பதற்குப் பதிலாக, நம் குணப்படுத்துதலை விரைவுபடுத்தி, பயணத்தைத் தழுவ வேண்டும்.(Unsplash)

பாதுகாப்பு மற்றும் அச்சுறுத்தல் சமிக்ஞைகள் குறித்து விழிப்புடன் இருப்பது முக்கியம். அவற்றில் கவனம் செலுத்த நாம் கற்றுக்கொள்ளும்போது, நமது அடுத்த படிகளுக்கு தயாராக கற்றுக்கொள்கிறோம். 

(5 / 6)

பாதுகாப்பு மற்றும் அச்சுறுத்தல் சமிக்ஞைகள் குறித்து விழிப்புடன் இருப்பது முக்கியம். அவற்றில் கவனம் செலுத்த நாம் கற்றுக்கொள்ளும்போது, நமது அடுத்த படிகளுக்கு தயாராக கற்றுக்கொள்கிறோம். (Unsplash)

உங்கள் உடல் உணர்ச்சிகளைப் பற்றி அதிகம் அறிந்திருப்பது நரம்பு மண்டலம் எவ்வாறு உணர்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவும். சோமாடிக் வெளியீட்டு முறைகளைக் கற்றுக்கொள்வதும் உதவும். 

(6 / 6)

உங்கள் உடல் உணர்ச்சிகளைப் பற்றி அதிகம் அறிந்திருப்பது நரம்பு மண்டலம் எவ்வாறு உணர்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவும். சோமாடிக் வெளியீட்டு முறைகளைக் கற்றுக்கொள்வதும் உதவும். (Freepik)

IPL_Entry_Point

மற்ற கேலரிக்கள்