தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Pcos: உங்களுக்கு பி.சி.ஓ.எஸ் இருப்பதை எப்படி எளிதில் கண்டு பிடிப்பது எப்படி?

Pcos: உங்களுக்கு பி.சி.ஓ.எஸ் இருப்பதை எப்படி எளிதில் கண்டு பிடிப்பது எப்படி?

Jul 01, 2024 08:52 AM IST Aarthi Balaji
Jul 01, 2024 08:52 AM , IST

PCOS: பி.சி.ஓ.எஸ் இருப்பதற்கான அறிகுறிகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

பி.சி.ஓ.எஸ் என்பது கருப்பைகள் அசாதாரண அளவு ஆண்ட்ரோஜனை உற்பத்தி செய்யும் ஒரு நிலை, இது கருப்பையில் நீர்க்கட்டி உருவாக வழிவகுக்கிறது. பி.சி.ஓ.எஸ்ஸின் பொதுவான அறிகுறிகளில் சில ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய், முகப்பரு உருவாக்கம் மற்றும் மனநிலை மாற்றங்கள். ஹார்மோன் ஏற்றத்தாழ்வு காரணமாக பி.சி.ஓ.எஸ் உடன் எடை இழப்பு கடினமாக இருக்கும்.

(1 / 6)

பி.சி.ஓ.எஸ் என்பது கருப்பைகள் அசாதாரண அளவு ஆண்ட்ரோஜனை உற்பத்தி செய்யும் ஒரு நிலை, இது கருப்பையில் நீர்க்கட்டி உருவாக வழிவகுக்கிறது. பி.சி.ஓ.எஸ்ஸின் பொதுவான அறிகுறிகளில் சில ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய், முகப்பரு உருவாக்கம் மற்றும் மனநிலை மாற்றங்கள். ஹார்மோன் ஏற்றத்தாழ்வு காரணமாக பி.சி.ஓ.எஸ் உடன் எடை இழப்பு கடினமாக இருக்கும்.(Pixabay)

தொப்பை கொழுப்பு: பி.சி.ஓ.எஸ் உள்ள பெண்கள் பெரும்பாலும் இரத்த சர்க்கரை மற்றும் கார்டிசோல் அளவுகளின் ஏற்றத்தாழ்வு காரணமாக உடலின் நடுப்பகுதியில் எடை அதிகரிக்கிறார்கள்.

(2 / 6)

தொப்பை கொழுப்பு: பி.சி.ஓ.எஸ் உள்ள பெண்கள் பெரும்பாலும் இரத்த சர்க்கரை மற்றும் கார்டிசோல் அளவுகளின் ஏற்றத்தாழ்வு காரணமாக உடலின் நடுப்பகுதியில் எடை அதிகரிக்கிறார்கள்.(Freepik)

சர்க்கரை பசி: பி.சி.ஓ.எஸ்ஸில் இன்சுலின் எதிர்ப்பு பொதுவானது. இது சர்க்கரை மற்றும் சுவையான உணவுப் பொருட்களுக்கான கட்டுப்பாடற்ற பசியை மேலும் தூண்டுகிறது.

(3 / 6)

சர்க்கரை பசி: பி.சி.ஓ.எஸ்ஸில் இன்சுலின் எதிர்ப்பு பொதுவானது. இது சர்க்கரை மற்றும் சுவையான உணவுப் பொருட்களுக்கான கட்டுப்பாடற்ற பசியை மேலும் தூண்டுகிறது.(Shutterstock)

சோர்வு: கார்டிசோல் மற்றும் தைராய்டு ஹார்மோன்கள் உடலின் ஆற்றல் மட்டங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு பொறுப்பாகும். ஹார்மோன் ஏற்றத்தாழ்வு இந்த ஹார்மோன்களின் உற்பத்தியை பாதிக்கும், இது சோர்வுக்கு வழிவகுக்கும்.

(4 / 6)

சோர்வு: கார்டிசோல் மற்றும் தைராய்டு ஹார்மோன்கள் உடலின் ஆற்றல் மட்டங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு பொறுப்பாகும். ஹார்மோன் ஏற்றத்தாழ்வு இந்த ஹார்மோன்களின் உற்பத்தியை பாதிக்கும், இது சோர்வுக்கு வழிவகுக்கும்.(Shutterstock)

பி.சி.ஓ.எஸ் இருக்கிறது என்றால் ஒருவருக்கு அதிகமாக முடி உதிர்தல் பிரச்னை இருக்கும்.

(5 / 6)

பி.சி.ஓ.எஸ் இருக்கிறது என்றால் ஒருவருக்கு அதிகமாக முடி உதிர்தல் பிரச்னை இருக்கும்.(Pixabay)

ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய்: இன்சுலின் எதிர்ப்பு கருப்பையில் டெஸ்டோஸ்டிரோனின் அதிக உற்பத்திக்கு வழிவகுக்கிறது - இது அண்டவிடுப்பின் மற்றும் மாதவிடாய் வழக்கமான தன்மையை பாதிக்கிறது.

(6 / 6)

ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய்: இன்சுலின் எதிர்ப்பு கருப்பையில் டெஸ்டோஸ்டிரோனின் அதிக உற்பத்திக்கு வழிவகுக்கிறது - இது அண்டவிடுப்பின் மற்றும் மாதவிடாய் வழக்கமான தன்மையை பாதிக்கிறது.(Shutterstock )

மற்ற கேலரிக்கள்