தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  மங்காத்தா ஆட்டத்தை தொடங்கிய சூரியன் புதன்.. சேர்க்கையால் பணத்தில் குதிக்கும் ராசிகள்.. உங்க ராசி என்ன?

மங்காத்தா ஆட்டத்தை தொடங்கிய சூரியன் புதன்.. சேர்க்கையால் பணத்தில் குதிக்கும் ராசிகள்.. உங்க ராசி என்ன?

Jun 23, 2024 10:20 AM IST Suriyakumar Jayabalan
Jun 23, 2024 10:20 AM , IST

  • Sun and Mercury:  சூரிய பகவான் வருகின்ற ஜூன் 15ஆம் தேதி அன்று மிதுன ராசியில் நுழைகின்றார். அதற்கு முந்தைய நாளான ஜூன் 14ம் தேதி அன்று புதன் பகவான் மிதுன ராசியில் நுழைகின்றார். இதனால் மிதுன ராசியில் சூரியன் மற்றும் புதன் இவர்கள் இருவரும் ஒன்று சேர்கின்றனர். 

நவகிரகங்களில் உச்ச அதிகாரம் கொண்ட கிரகமாக சூரிய பகவான் விளங்கி வருகின்றார். இவர் மாதத்திற்கு ஒரு முறை தனது இடத்தை மாற்றக்கூடியவர் சூரிய பகவான். ஒவ்வொரு முறையும் இடமாறும் பொழுதும் தமிழ் மாதம் பிறக்கின்றது. சூரிய பகவான் சிம்ம ராசியின் அதிபதியாக திகழ்ந்து வருகின்றார். நவகிரகங்களின் தலைவனாக விளங்கக்கூடிய சூரிய பகவான் இடமாற்றம் அனைத்து ராசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். 

(1 / 6)

நவகிரகங்களில் உச்ச அதிகாரம் கொண்ட கிரகமாக சூரிய பகவான் விளங்கி வருகின்றார். இவர் மாதத்திற்கு ஒரு முறை தனது இடத்தை மாற்றக்கூடியவர் சூரிய பகவான். ஒவ்வொரு முறையும் இடமாறும் பொழுதும் தமிழ் மாதம் பிறக்கின்றது. சூரிய பகவான் சிம்ம ராசியின் அதிபதியாக திகழ்ந்து வருகின்றார். நவகிரகங்களின் தலைவனாக விளங்கக்கூடிய சூரிய பகவான் இடமாற்றம் அனைத்து ராசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். 

நவகிரகங்களின் மிகவும் குறுகிய காலத்தில் தனது இடத்தை மாற்றக் கூடியவர். புதன் பகவான் நவகிரகங்களின் இளவரசன் ஆக்கத் தெரிந்திருக்கின்றார். இவருடைய இடமாற்றம் அனைத்து ராசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இவர் புத்திசாலித்தனம், பேச்சு, வியாபாரம், கல்வி உள்ளிட்டவைகளுக்கு ஆதாரமாக திகழ்ந்த வருகின்றார். 

(2 / 6)

நவகிரகங்களின் மிகவும் குறுகிய காலத்தில் தனது இடத்தை மாற்றக் கூடியவர். புதன் பகவான் நவகிரகங்களின் இளவரசன் ஆக்கத் தெரிந்திருக்கின்றார். இவருடைய இடமாற்றம் அனைத்து ராசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இவர் புத்திசாலித்தனம், பேச்சு, வியாபாரம், கல்வி உள்ளிட்டவைகளுக்கு ஆதாரமாக திகழ்ந்த வருகின்றார். 

சூரிய பகவான் வருகின்ற ஜூன் 15ஆம் தேதி அன்று மிதுன ராசியில் நுழைகின்றார். அதற்கு முந்தைய நாளான ஜூன் 14ம் தேதி அன்று புதன் பகவான் மிதுன ராசியில் நுழைகின்றார். இதனால் மிதுன ராசியில் சூரியன் மற்றும் புதன் இவர்கள் இருவரும் ஒன்று சேர்கின்றனர். கிரகங்களின் சேர்க்கை அனைத்து ராசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இதனால் ஒரு சில ராசிகள் அதிர்ஷ்டத்தைப்படுகின்றனர். அது எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம். 

(3 / 6)

சூரிய பகவான் வருகின்ற ஜூன் 15ஆம் தேதி அன்று மிதுன ராசியில் நுழைகின்றார். அதற்கு முந்தைய நாளான ஜூன் 14ம் தேதி அன்று புதன் பகவான் மிதுன ராசியில் நுழைகின்றார். இதனால் மிதுன ராசியில் சூரியன் மற்றும் புதன் இவர்கள் இருவரும் ஒன்று சேர்கின்றனர். கிரகங்களின் சேர்க்கை அனைத்து ராசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இதனால் ஒரு சில ராசிகள் அதிர்ஷ்டத்தைப்படுகின்றனர். அது எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம். 

சிம்ம ராசி: உங்கள் ராசியில் புதன் மற்றும் சூரியன் சேர்க்கை தனிப்பட்ட அதிர்ஷ்டத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கப் போகின்றது. நிதி நிலைமையில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். வாழ்க்கையில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். நிதி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் ஏற்பட்டு வந்த சிக்கல்கள் அனைத்தும் குறையும். இது உங்களுக்கு சாதகமான காலமாக அமையும். 

(4 / 6)

சிம்ம ராசி: உங்கள் ராசியில் புதன் மற்றும் சூரியன் சேர்க்கை தனிப்பட்ட அதிர்ஷ்டத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கப் போகின்றது. நிதி நிலைமையில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். வாழ்க்கையில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். நிதி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் ஏற்பட்டு வந்த சிக்கல்கள் அனைத்தும் குறையும். இது உங்களுக்கு சாதகமான காலமாக அமையும். 

மிதுன ராசி: சூரியன் மற்றும் புதன் சேர்க்கை உங்களுக்கு முன்னேற்ற வாய்ப்புகளை கொடுக்கப் போகின்றது. புதிய வாய்ப்புகளால் உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். இந்த காலகட்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். நீண்டகால நிதி நிலைமை சிக்கல்கள் அனைத்தும் நிவர்த்தி அடையும். மற்றவர்களிடத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். 

(5 / 6)

மிதுன ராசி: சூரியன் மற்றும் புதன் சேர்க்கை உங்களுக்கு முன்னேற்ற வாய்ப்புகளை கொடுக்கப் போகின்றது. புதிய வாய்ப்புகளால் உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். இந்த காலகட்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். நீண்டகால நிதி நிலைமை சிக்கல்கள் அனைத்தும் நிவர்த்தி அடையும். மற்றவர்களிடத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். 

ரிஷப ராசி: சூரியன் மற்றும் புதன் சேர்க்கை உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான நன்மைகளை கொடுக்கப்போகின்றது. தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு முன்னேற்றம் இருக்கும். ஆடம்பர வாழ்க்கை உங்களுக்கு கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. நிதி ரீதியாக நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். செல்வத்தால் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.

(6 / 6)

ரிஷப ராசி: சூரியன் மற்றும் புதன் சேர்க்கை உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான நன்மைகளை கொடுக்கப்போகின்றது. தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு முன்னேற்றம் இருக்கும். ஆடம்பர வாழ்க்கை உங்களுக்கு கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. நிதி ரீதியாக நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். செல்வத்தால் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.

மற்ற கேலரிக்கள்