தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Guru Luck 2024: குரு குடை பிடிக்கப் போகும் ராசிகள்.. பணக்கடலில் நீச்சல் உறுதி.. அதிர்ஷ்டம் யாருக்குத் தெரியுமா?

Guru Luck 2024: குரு குடை பிடிக்கப் போகும் ராசிகள்.. பணக்கடலில் நீச்சல் உறுதி.. அதிர்ஷ்டம் யாருக்குத் தெரியுமா?

Jun 21, 2024 02:13 PM IST Suriyakumar Jayabalan
Jun 21, 2024 02:13 PM , IST

  • Lord Guru: குரு பகவான் இந்த ஜூன் மாத தொடக்கத்தில் ரிஷப ராசியில் உதயமானார். தற்போது குருபகவானின் உதயமானது. அனைத்து ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும் குறிப்பிட்ட மூன்று ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கப் போகின்றது. அந்த சிறப்பான பலன்களை பெற போகின்ற ராசிகள் குறித்து இங்கு காண்போம்.

குரு பகவான் ரிஷப ராசிகள் இடம் மாறிய அடுத்த இரண்டு நாட்களில் அஸ்தமனமானார். அஸ்தமன நேரத்தில் கிரகங்களின் சக்தியானது பலவீனமாக இருக்கும். இந்நிலையில் குரு பகவான் இந்த ஜூன் மாத தொடக்கத்தில் ரிஷப ராசியில் உதயமானார். தற்போது குருபகவானின் உதயமானது. அனைத்து ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும் குறிப்பிட்ட மூன்று ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கப் போகின்றது. அந்த சிறப்பான பலன்களை பெற போகின்ற ராசிகள் குறித்து இங்கு காண்போம். 

(1 / 5)

குரு பகவான் ரிஷப ராசிகள் இடம் மாறிய அடுத்த இரண்டு நாட்களில் அஸ்தமனமானார். அஸ்தமன நேரத்தில் கிரகங்களின் சக்தியானது பலவீனமாக இருக்கும். இந்நிலையில் குரு பகவான் இந்த ஜூன் மாத தொடக்கத்தில் ரிஷப ராசியில் உதயமானார். தற்போது குருபகவானின் உதயமானது. அனைத்து ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும் குறிப்பிட்ட மூன்று ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கப் போகின்றது. அந்த சிறப்பான பலன்களை பெற போகின்ற ராசிகள் குறித்து இங்கு காண்போம். 

குரு பகவான் ரிஷப ராசிகள் இடம் மாறிய அடுத்த இரண்டு நாட்களில் அஸ்தமனமானார். அஸ்தமன நேரத்தில் கிரகங்களின் சக்தியானது பலவீனமாக இருக்கும். இந்நிலையில் குரு பகவான் இந்த ஜூன் மாத தொடக்கத்தில் ரிஷப ராசியில் உதயமானார். தற்போது குருபகவானின் உதயமானது. அனைத்து ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும் குறிப்பிட்ட மூன்று ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கப் போகின்றது. அந்த சிறப்பான பலன்களை பெற போகின்ற ராசிகள் குறித்து இங்கு காண்போம். 

(2 / 5)

குரு பகவான் ரிஷப ராசிகள் இடம் மாறிய அடுத்த இரண்டு நாட்களில் அஸ்தமனமானார். அஸ்தமன நேரத்தில் கிரகங்களின் சக்தியானது பலவீனமாக இருக்கும். இந்நிலையில் குரு பகவான் இந்த ஜூன் மாத தொடக்கத்தில் ரிஷப ராசியில் உதயமானார். தற்போது குருபகவானின் உதயமானது. அனைத்து ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும் குறிப்பிட்ட மூன்று ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கப் போகின்றது. அந்த சிறப்பான பலன்களை பெற போகின்ற ராசிகள் குறித்து இங்கு காண்போம். 

சிம்ம ராசி: குரு பகவான் உங்கள் ராசியில் பத்தாவது வீட்டில் உதயமாகியுள்ளார். இதனால் உங்களுக்கு வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். வேலை செய்யும் இடத்தில் பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு கிடைக்கக்கூடும். வேலையை மாற்ற விரும்புவர்களுக்கு நல்ல யோகம் கிடைக்கும். ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கு நல்ல யோகம் கிடைக்கும்.

(3 / 5)

சிம்ம ராசி: குரு பகவான் உங்கள் ராசியில் பத்தாவது வீட்டில் உதயமாகியுள்ளார். இதனால் உங்களுக்கு வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். வேலை செய்யும் இடத்தில் பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு கிடைக்கக்கூடும். வேலையை மாற்ற விரும்புவர்களுக்கு நல்ல யோகம் கிடைக்கும். ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கு நல்ல யோகம் கிடைக்கும்.

கடக ராசி: உங்கள் ராசியில் 11 வது வீட்டில் குரு பகவான் உதயமாகியுள்ளார். இதனால் உங்களுக்கு ஜூன் மாதத்தில் இருந்து அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவு முழுமையாக கிடைக்கப் போகின்றது. நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். தன்னம்பிக்கை மற்றும் தைரியம் அதிகரிக்கக்கூடும். 

(4 / 5)

கடக ராசி: உங்கள் ராசியில் 11 வது வீட்டில் குரு பகவான் உதயமாகியுள்ளார். இதனால் உங்களுக்கு ஜூன் மாதத்தில் இருந்து அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவு முழுமையாக கிடைக்கப் போகின்றது. நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். தன்னம்பிக்கை மற்றும் தைரியம் அதிகரிக்கக்கூடும். 

ரிஷப ராசி: குரு பகவான் உங்கள் ராசியில் முதல் வீட்டில் உதயமாகின்றார். இதனால் உங்களுக்கு திட்டமிட்ட வேலைகள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கு நிதி நிலைமையில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். வேலை செய்யும் இடத்தில் சம்பள உயர்வு மற்றும் பதவி உயர்வு கிடைக்கக்கூடும்.

(5 / 5)

ரிஷப ராசி: குரு பகவான் உங்கள் ராசியில் முதல் வீட்டில் உதயமாகின்றார். இதனால் உங்களுக்கு திட்டமிட்ட வேலைகள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கு நிதி நிலைமையில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். வேலை செய்யும் இடத்தில் சம்பள உயர்வு மற்றும் பதவி உயர்வு கிடைக்கக்கூடும்.

மற்ற கேலரிக்கள்