தமிழ் செய்திகள்  /  Photo Gallery  /  Here We Will See About The Rasis Associated With Lord Rahu

முரட்டு அடி கொடுக்கும் ராகு.. சிக்கிக்கொண்ட 3 ராசிகள்

Feb 24, 2024 02:50 PM IST Suriyakumar Jayabalan
Feb 24, 2024 02:50 PM , IST

  • Rahu Transit: ராகு பகவானிடம் சிக்கிக்கொண்ட ராசிகள் குறித்து இங்கே காண்போம்.

நவகிரகங்களில் அசுப கிரகமாக விளங்க கூடியவர் ராகு பகவான். இவர் எப்போதும் பின்னோக்கிய பயணத்தில் இருப்பார். சனி பகவானுக்கு பிறகு மிகவும் மெதுவாக நகரக்கூடிய கிரகமாக விளங்கி வருகின்றார். 

(1 / 6)

நவகிரகங்களில் அசுப கிரகமாக விளங்க கூடியவர் ராகு பகவான். இவர் எப்போதும் பின்னோக்கிய பயணத்தில் இருப்பார். சனி பகவானுக்கு பிறகு மிகவும் மெதுவாக நகரக்கூடிய கிரகமாக விளங்கி வருகின்றார். 

இவருடைய இடமாற்றம் அனைத்து ராசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு செல்ல இவர் 18 மாதங்கள் எடுத்துக் கொள்கிறார். கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாத இறுதியில் ராக பகவான் மீன ராசியில் நுழைந்தார். 

(2 / 6)

இவருடைய இடமாற்றம் அனைத்து ராசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு செல்ல இவர் 18 மாதங்கள் எடுத்துக் கொள்கிறார். கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாத இறுதியில் ராக பகவான் மீன ராசியில் நுழைந்தார். 

இந்த ஆண்டு முழுவதும் இதே ராசியில் பயணம் செய்கின்றார். வரும் 2025 ஆம் ஆண்டு ராகு பகவான் கும்ப ராசியில் இடம் மாறுகிறார் இது சனி பகவானின் சொந்த ராசியாகும். ராகு பகவானின் இடமாற்றத்தால் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கம் ஏற்படும். இருப்பினும் ஒரு சில ராசிகள் தற்போது கவனமாக இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது. அது எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்ளலாம். 

(3 / 6)

இந்த ஆண்டு முழுவதும் இதே ராசியில் பயணம் செய்கின்றார். வரும் 2025 ஆம் ஆண்டு ராகு பகவான் கும்ப ராசியில் இடம் மாறுகிறார் இது சனி பகவானின் சொந்த ராசியாகும். ராகு பகவானின் இடமாற்றத்தால் 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கம் ஏற்படும். இருப்பினும் ஒரு சில ராசிகள் தற்போது கவனமாக இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது. அது எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்ளலாம். 

கன்னி ராசி: ராகு பகவானின் இடமாற்றம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நண்பர்களால் சில சிக்கல்கள் ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் வேலைகளில் பல்வேறு விதமான தடைகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது. 

(4 / 6)

கன்னி ராசி: ராகு பகவானின் இடமாற்றம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நண்பர்களால் சில சிக்கல்கள் ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் வேலைகளில் பல்வேறு விதமான தடைகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது. 

தனுசு ராசி: உங்கள் ராசி ராகு பகவானால் ஆட்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதனால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். சொந்த வாழ்க்கையில் பல்வேறு விதமான சிக்கல்கள் ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் ராசியில் ராகு பகவான் நான்காவது வீட்டில் இருக்கின்றார். உடல் ஆரோக்கியத்தில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். 

(5 / 6)

தனுசு ராசி: உங்கள் ராசி ராகு பகவானால் ஆட்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதனால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். சொந்த வாழ்க்கையில் பல்வேறு விதமான சிக்கல்கள் ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் ராசியில் ராகு பகவான் நான்காவது வீட்டில் இருக்கின்றார். உடல் ஆரோக்கியத்தில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். 

கும்ப ராசி: உங்கள் ராசியில் பல்வேறு விதமான சிக்கல்களை ராகு பகவான் ஏற்படுத்துவார். பயணங்கள் செல்லும்போது எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது. உங்கள் வாழ்க்கையில் பணம் இழப்புகள் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகும். குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் பேசும்போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். 

(6 / 6)

கும்ப ராசி: உங்கள் ராசியில் பல்வேறு விதமான சிக்கல்களை ராகு பகவான் ஏற்படுத்துவார். பயணங்கள் செல்லும்போது எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது. உங்கள் வாழ்க்கையில் பணம் இழப்புகள் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகும். குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் பேசும்போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். 

IPL_Entry_Point

மற்ற கேலரிக்கள்