தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  இனி பண மழையா கொட்டும்.. இந்த ராசிகளை அசைக்க முடியாது.. சூரியன் புதன் சேர்க்கை.. எந்த ராசிகள் தெரியுமா?

இனி பண மழையா கொட்டும்.. இந்த ராசிகளை அசைக்க முடியாது.. சூரியன் புதன் சேர்க்கை.. எந்த ராசிகள் தெரியுமா?

Jun 12, 2024 10:02 AM IST Suriyakumar Jayabalan
Jun 12, 2024 10:02 AM , IST

  • Sun and Mercury: சூரியன் மற்றும் புதன் சேர்க்கை மிதுன ராசியில் நிகழ உள்ளது. இவர்களின் சேர்க்கை அனைத்து ராசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும் குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு யோகத்தை கொடுக்கப் போகின்றது. அது எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.

நவகிரகங்களின் தலைவனாக சூரிய பகவான் விளங்கி வருகின்றார். இவர் நவக்கிரகங்களில் உச்ச அதிகாரம் கொண்ட கிரகமாக விளங்கி வருகின்றார். இவர் சிம்ம ராசியின் அதிபதியாக திகழ்ந்து வருகின்றார். சூரிய பகவான் மாதத்திற்கு ஒருமுறை தனது இடத்தை மாற்றக்கூடியவர். இவருடைய இடமாற்றம் அனைத்து ராசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு சூரிய பகவான் செல்லும்போது தமிழ் மாதம் பிறக்கின்றது. 

(1 / 7)

நவகிரகங்களின் தலைவனாக சூரிய பகவான் விளங்கி வருகின்றார். இவர் நவக்கிரகங்களில் உச்ச அதிகாரம் கொண்ட கிரகமாக விளங்கி வருகின்றார். இவர் சிம்ம ராசியின் அதிபதியாக திகழ்ந்து வருகின்றார். சூரிய பகவான் மாதத்திற்கு ஒருமுறை தனது இடத்தை மாற்றக்கூடியவர். இவருடைய இடமாற்றம் அனைத்து ராசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு சூரிய பகவான் செல்லும்போது தமிழ் மாதம் பிறக்கின்றது. 

நவகிரகங்களில் இளவரசனாக விளங்க கூடியவர் புதன் பகவான். இவருடைய இடமாற்றம் அனைத்து ராசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இவர் கல்வி, அறிவு, நரம்பு, வியாபாரம் உள்ளிட்டவைகளுக்கு காரணமாக திகழ்ந்து வருகின்றார். புதன் பகவான் மிகவும் குறுகிய காலத்தில் தனது இடத்தை மாற்றக்கூடியவர். 

(2 / 7)

நவகிரகங்களில் இளவரசனாக விளங்க கூடியவர் புதன் பகவான். இவருடைய இடமாற்றம் அனைத்து ராசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இவர் கல்வி, அறிவு, நரம்பு, வியாபாரம் உள்ளிட்டவைகளுக்கு காரணமாக திகழ்ந்து வருகின்றார். புதன் பகவான் மிகவும் குறுகிய காலத்தில் தனது இடத்தை மாற்றக்கூடியவர். 

கிரகங்களின் ராஜாவாக திகழ்ந்துவரும் சூரிய பகவான் வரும் ஜூன் 15ஆம் தேதி அன்று மிதுன ராசிக்கு செல்கிறார். அதற்கு முன்பாகவே இளவரசனாக விளங்கும் புதன் பகவான். ஜூன் 14ஆம் தேதி அன்று மிதுன ராசிக்கு செல்கிறார். 

(3 / 7)

கிரகங்களின் ராஜாவாக திகழ்ந்துவரும் சூரிய பகவான் வரும் ஜூன் 15ஆம் தேதி அன்று மிதுன ராசிக்கு செல்கிறார். அதற்கு முன்பாகவே இளவரசனாக விளங்கும் புதன் பகவான். ஜூன் 14ஆம் தேதி அன்று மிதுன ராசிக்கு செல்கிறார். 

இதன் காரணமாக சூரியன் மற்றும் புதன் சேர்க்கை மிதுன ராசியில் நிகழ உள்ளது. இவர்களின் சேர்க்கை அனைத்து ராசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும் குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு யோகத்தை கொடுக்கப் போகின்றது. அது எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம். 

(4 / 7)

இதன் காரணமாக சூரியன் மற்றும் புதன் சேர்க்கை மிதுன ராசியில் நிகழ உள்ளது. இவர்களின் சேர்க்கை அனைத்து ராசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும் குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு யோகத்தை கொடுக்கப் போகின்றது. அது எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம். 

ரிஷப ராசி: சூரியன் மற்றும் புதன் சேர்க்கையால் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான நன்மைகள் கிடைக்கப் போகின்றது  தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்  ஆடம்பர வாழ்க்கை உங்களை தேடி வரும். நிறைவான வாழ்க்கை உங்களுக்கு கிடைக்கும். நிதி ரீதியாக முன்னேற்றம் கிடைக்கும். பணவரவில் எந்த குறையும் இருக்காது.

(5 / 7)

ரிஷப ராசி: சூரியன் மற்றும் புதன் சேர்க்கையால் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான நன்மைகள் கிடைக்கப் போகின்றது  தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்  ஆடம்பர வாழ்க்கை உங்களை தேடி வரும். நிறைவான வாழ்க்கை உங்களுக்கு கிடைக்கும். நிதி ரீதியாக முன்னேற்றம் கிடைக்கும். பணவரவில் எந்த குறையும் இருக்காது.

மிதுன ராசி: உங்கள் ராசியில் சூரியன் மற்றும் புதன் சேர்க்கை நிகழ்கின்ற காரணத்தினால் ஜூன் மாதத்தில் இருந்து உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான நன்மைகள் கிடைக்கும். புதிய வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். எதிரிகளால் ஏற்பட்டு வந்த சிக்கல்கள் அனைத்தும் குறையும். பல்வேறு கட்டங்களில் இருந்து உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். 

(6 / 7)

மிதுன ராசி: உங்கள் ராசியில் சூரியன் மற்றும் புதன் சேர்க்கை நிகழ்கின்ற காரணத்தினால் ஜூன் மாதத்தில் இருந்து உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான நன்மைகள் கிடைக்கும். புதிய வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். எதிரிகளால் ஏற்பட்டு வந்த சிக்கல்கள் அனைத்தும் குறையும். பல்வேறு கட்டங்களில் இருந்து உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். 

சிம்ம ராசி: உங்கள் ராசியில் சூரியன் மற்றும் புதன் சேர்க்கை அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கப் போகின்றது. நிதி நிலைமையில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். வாழ்க்கையில் புதிய பொறுப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். நிதி சிக்கல்கள் நீண்ட காலமாக துன்புறுத்தி வந்தால் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து விடும். இந்த காலகட்டத்தில் வருமானம் உங்களுக்கு அதிகரிக்கும்.

(7 / 7)

சிம்ம ராசி: உங்கள் ராசியில் சூரியன் மற்றும் புதன் சேர்க்கை அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கப் போகின்றது. நிதி நிலைமையில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். வாழ்க்கையில் புதிய பொறுப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். நிதி சிக்கல்கள் நீண்ட காலமாக துன்புறுத்தி வந்தால் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து விடும். இந்த காலகட்டத்தில் வருமானம் உங்களுக்கு அதிகரிக்கும்.

மற்ற கேலரிக்கள்