தமிழ் செய்திகள்  /  Photo Gallery  /  Here Are The Zodiac Signs That Naturally Enjoy A Life Of Luxury

பிறப்பிலேயே ஆடம்பர வாழ்க்கை மீது ஆசை கொண்ட ராசிகள்

Jan 28, 2024 05:14 PM IST Suriyakumar Jayabalan
Jan 28, 2024 05:14 PM , IST

  • Luxury Life: இயற்கையாகவே சொகுசு வாழ்க்கையை அனுபவிக்கும் ராசிகளின் இங்கே காண்போம்.

நவகிரகங்களின் செயல்பாடுகள் ஒருவரின் ஜாதகத்தை முடிவு செய்வதாக ஜோதிட சாஸ்திரம் கூறுகிறது. அதை பொருத்து ஒவ்வொருவரின் செயல்பாடுகளும் அமையும் எனக் கூறப்படுகிறது. இந்த உலகத்தில் உயிர்கள் பிறக்கும் பொழுது 12 கிரகங்களும் இருக்கும் நிலையை பொறுத்து அவர்களின் தலைவிதி தீர்மானிக்கப்படுவதாக ஜோதிட சாஸ்திரம் கூறுகிறது. 

(1 / 6)

நவகிரகங்களின் செயல்பாடுகள் ஒருவரின் ஜாதகத்தை முடிவு செய்வதாக ஜோதிட சாஸ்திரம் கூறுகிறது. அதை பொருத்து ஒவ்வொருவரின் செயல்பாடுகளும் அமையும் எனக் கூறப்படுகிறது. இந்த உலகத்தில் உயிர்கள் பிறக்கும் பொழுது 12 கிரகங்களும் இருக்கும் நிலையை பொறுத்து அவர்களின் தலைவிதி தீர்மானிக்கப்படுவதாக ஜோதிட சாஸ்திரம் கூறுகிறது. 

ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறான குணாதிசயங்களை இயல்பிலேயே பெற்றிருப்பார்கள். 12 ராசிகளில் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒவ்வொரு கிரகம் அதிபதியாக விளங்கிவரும். ஒவ்வொரு விதமான குணாதிசயங்களை மற்றவர்கள் பெற்றிருந்தாலும் தனக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய கிரகத்தின் அடிப்படையில் ஒரு சிலர் சிறப்பான குணாதிசயத்தை பெற்றிருப்பார்கள். 

(2 / 6)

ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறான குணாதிசயங்களை இயல்பிலேயே பெற்றிருப்பார்கள். 12 ராசிகளில் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒவ்வொரு கிரகம் அதிபதியாக விளங்கிவரும். ஒவ்வொரு விதமான குணாதிசயங்களை மற்றவர்கள் பெற்றிருந்தாலும் தனக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய கிரகத்தின் அடிப்படையில் ஒரு சிலர் சிறப்பான குணாதிசயத்தை பெற்றிருப்பார்கள். 

அந்த வகையில் கிரகம் மற்றும் நட்சத்திர மாற்றம் உள்ளிட்டவர்களின் அடிப்படையில் பிறப்பிலேயே சில ராசிகள் ஆடம்பர வாழ்க்கையை விரும்புவார்கள். அந்த வகையில் சொகுசு வாழ்க்கையை விரும்பக்கூடிய சில ராசிகளை இங்கே காண்போம். 

(3 / 6)

அந்த வகையில் கிரகம் மற்றும் நட்சத்திர மாற்றம் உள்ளிட்டவர்களின் அடிப்படையில் பிறப்பிலேயே சில ராசிகள் ஆடம்பர வாழ்க்கையை விரும்புவார்கள். அந்த வகையில் சொகுசு வாழ்க்கையை விரும்பக்கூடிய சில ராசிகளை இங்கே காண்போம். 

மகர ராசி: இயல்பிலேயே கடினமாக உழைக்கும் எண்ணம் கொண்ட இவர்கள், தங்களது உழைப்பால் ஆடம்பர வாழ்க்கையை உருவாக்கிக் கொள்ள நினைப்பார்கள். தங்களுடைய வேலை மற்றும் குறிக்கோள்களில் எப்போதும் ஆழமான கவனத்தை செலுத்துவார்கள். ஆடம்பர வாழ்க்கையில் மீது ஆர்வம் கொண்ட இவர்கள் அந்த அந்தஸ்து பெறுவதற்காக இந்த எல்லைக்கும் செல்வார்கள் என கூறப்படுகிறது.

(4 / 6)

மகர ராசி: இயல்பிலேயே கடினமாக உழைக்கும் எண்ணம் கொண்ட இவர்கள், தங்களது உழைப்பால் ஆடம்பர வாழ்க்கையை உருவாக்கிக் கொள்ள நினைப்பார்கள். தங்களுடைய வேலை மற்றும் குறிக்கோள்களில் எப்போதும் ஆழமான கவனத்தை செலுத்துவார்கள். ஆடம்பர வாழ்க்கையில் மீது ஆர்வம் கொண்ட இவர்கள் அந்த அந்தஸ்து பெறுவதற்காக இந்த எல்லைக்கும் செல்வார்கள் என கூறப்படுகிறது.

சிம்ம ராசி: சூரிய பகவானை அதிபதியாகக் கொண்ட ராசிக்காரர்கள் நீங்கள். எப்போதும் தன்னம்பிக்கையோடு தன்னை வெளிப்படுத்தக்கூடிய திறன் கொண்டவர்கள். வாழ்க்கையில் எந்த காரணத்திற்காகவும் தனது குறிக்கோளை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டீர்கள். ஆடம்பர வாழ்க்கை மீது எப்போதும் உங்களுக்கு ஒரு நாட்டம் இருக்கும்.

(5 / 6)

சிம்ம ராசி: சூரிய பகவானை அதிபதியாகக் கொண்ட ராசிக்காரர்கள் நீங்கள். எப்போதும் தன்னம்பிக்கையோடு தன்னை வெளிப்படுத்தக்கூடிய திறன் கொண்டவர்கள். வாழ்க்கையில் எந்த காரணத்திற்காகவும் தனது குறிக்கோளை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டீர்கள். ஆடம்பர வாழ்க்கை மீது எப்போதும் உங்களுக்கு ஒரு நாட்டம் இருக்கும்.

துலாம் ராசி: சுக்கிர பகவானால் ஆளப்படும் கிரகமாக நீங்கள் திகழ்ந்து வருகிறீர்கள். இயற்கையாகவே உங்களுக்கு ஆடம்பரத்தின் மீது ஆர்வம் இருக்கும். ஏனென்றால் சுக்கிர பகவான் ஆடம்பரத்தின் கடவுளாக விளங்கி வருகிறார். தேடித்தேடி கடின உழைப்பு கொடுத்து ஆடம்பரத்தை பெற்றுக் கொள்ளக் கூடியவர்கள்.

(6 / 6)

துலாம் ராசி: சுக்கிர பகவானால் ஆளப்படும் கிரகமாக நீங்கள் திகழ்ந்து வருகிறீர்கள். இயற்கையாகவே உங்களுக்கு ஆடம்பரத்தின் மீது ஆர்வம் இருக்கும். ஏனென்றால் சுக்கிர பகவான் ஆடம்பரத்தின் கடவுளாக விளங்கி வருகிறார். தேடித்தேடி கடின உழைப்பு கொடுத்து ஆடம்பரத்தை பெற்றுக் கொள்ளக் கூடியவர்கள்.

WhatsApp channel

மற்ற கேலரிக்கள்