தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Kangaroos : ஆச்சரியம் ஆனால் உண்மை.. இது உலகின் மிகப்பெரிய குதிக்கும் விலங்கு.. கங்காரு பற்றிய சுவாரஸ்யமான உண்மைகள் இதோ!

Kangaroos : ஆச்சரியம் ஆனால் உண்மை.. இது உலகின் மிகப்பெரிய குதிக்கும் விலங்கு.. கங்காரு பற்றிய சுவாரஸ்யமான உண்மைகள் இதோ!

Jun 06, 2024 06:59 PM IST Divya Sekar
Jun 06, 2024 06:59 PM , IST

  • Kangaroos : கங்காருக்களின் வேகமான மற்றும் தூரம் குதிக்கும் திறன் சுற்றியுள்ள சூழலுக்கு சேதம் ஏற்படுவதைத் தடுக்கிறது. உலகின் மிகப்பெரிய குதிக்கும் விலங்காக கங்காருவை அங்கீகரித்திருப்பது, இந்த உயிரினங்கள் சவாலான சூழல்களில் செழித்து வளர உருவாக்கிய குறிப்பிடத்தக்க பரிணாம தழுவல்களை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

ஆஸ்திரேலியாவின் தேசிய விலங்கான கங்காரு மிகவும் புகழ்பெற்ற வனவிலங்குகளில் ஒன்றாகும். இது உலகின் மிகப்பெரிய குதிக்கும் விலங்கு. பொதுவாக, குதிக்கும் விலங்குகள் உடல் வடிவத்தில் சிறியவை, ஆனால் கங்காரு இதற்கு நேர்மாறானது. 

(1 / 6)

ஆஸ்திரேலியாவின் தேசிய விலங்கான கங்காரு மிகவும் புகழ்பெற்ற வனவிலங்குகளில் ஒன்றாகும். இது உலகின் மிகப்பெரிய குதிக்கும் விலங்கு. பொதுவாக, குதிக்கும் விலங்குகள் உடல் வடிவத்தில் சிறியவை, ஆனால் கங்காரு இதற்கு நேர்மாறானது. 

இது அதன் அளவால் மட்டுமல்ல, அதன் விசித்திரமான இயக்கத்தாலும் கவனத்தை ஈர்க்கிறது. மேக்ரோபோடிடே குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் கங்காருக்கள் பிக்ஃபூட் அல்லது பிக்-ஃபுட் விலங்குகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. 

(2 / 6)

இது அதன் அளவால் மட்டுமல்ல, அதன் விசித்திரமான இயக்கத்தாலும் கவனத்தை ஈர்க்கிறது. மேக்ரோபோடிடே குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் கங்காருக்கள் பிக்ஃபூட் அல்லது பிக்-ஃபுட் விலங்குகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. 

இதன் பின்னங்கால்கள் வலிமையானவை. இதன் கால்கள் நீண்டும், நீண்ட வாலும் கொண்டவை. இவை விலங்குகளை உயரே குதிக்க உதவுகின்றன. 

(3 / 6)

இதன் பின்னங்கால்கள் வலிமையானவை. இதன் கால்கள் நீண்டும், நீண்ட வாலும் கொண்டவை. இவை விலங்குகளை உயரே குதிக்க உதவுகின்றன. 

ஆனால் கங்காருக்கள் நீண்ட தூரம் விரைவாக குதிக்கின்றன என்று அர்த்தமல்ல, ஆனால் அவை வேட்டையாடுபவர்களிடமிருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள மிக உயரமாகக் குதிக்கின்றன. 

(4 / 6)

ஆனால் கங்காருக்கள் நீண்ட தூரம் விரைவாக குதிக்கின்றன என்று அர்த்தமல்ல, ஆனால் அவை வேட்டையாடுபவர்களிடமிருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள மிக உயரமாகக் குதிக்கின்றன. 

சிவப்பு கங்காரு கங்காருக்களில் மிகப்பெரிய இனமாகும். இது 2 மீட்டர் உயரம் வரை வளரும் மற்றும் சுமார் 90 கிலோ எடை கொண்டது. இது மணிக்கு 50 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஓடக்கூடியது. 

(5 / 6)

சிவப்பு கங்காரு கங்காருக்களில் மிகப்பெரிய இனமாகும். இது 2 மீட்டர் உயரம் வரை வளரும் மற்றும் சுமார் 90 கிலோ எடை கொண்டது. இது மணிக்கு 50 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஓடக்கூடியது. 

கங்காருக்களின் வேகமான மற்றும் தூரம் குதிக்கும் திறன் சுற்றியுள்ள சூழலுக்கு சேதம் ஏற்படுவதைத் தடுக்கிறது. உலகின் மிகப்பெரிய குதிக்கும் விலங்காக கங்காருவை அங்கீகரித்திருப்பது, இந்த உயிரினங்கள் சவாலான சூழல்களில் செழித்து வளர உருவாக்கிய குறிப்பிடத்தக்க பரிணாம தழுவல்களை எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

(6 / 6)

கங்காருக்களின் வேகமான மற்றும் தூரம் குதிக்கும் திறன் சுற்றியுள்ள சூழலுக்கு சேதம் ஏற்படுவதைத் தடுக்கிறது. உலகின் மிகப்பெரிய குதிக்கும் விலங்காக கங்காருவை அங்கீகரித்திருப்பது, இந்த உயிரினங்கள் சவாலான சூழல்களில் செழித்து வளர உருவாக்கிய குறிப்பிடத்தக்க பரிணாம தழுவல்களை எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

டி20 உலகக் கோப்பை 2024

மற்ற கேலரிக்கள்