தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Heart Healthy Food : இதயத்தை வலுவாக்க வேண்டுமா? அப்போ இந்த உணவுகளை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடுங்க!

Heart Healthy Food : இதயத்தை வலுவாக்க வேண்டுமா? அப்போ இந்த உணவுகளை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடுங்க!

Jun 24, 2024 07:00 AM IST Priyadarshini R
Jun 24, 2024 07:00 AM , IST

  • Heart Healthy Food : இதயத்தை வலுவாக்க வேண்டுமா? அப்போ இந்த உணவுகளை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடுங்க!

உலகம் முழுவதும் இதய நோய்கள்தான் அதிக மரணத்துக்கு முக்கிய காரணமாகிறது. எனவே அவற்றைத்தடுக்க கடுமையான தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தேவை. ஃப்ரி ராடிக்கல்கள் என்பவை நச்சுக்கள் நிறைந்த உட்பொருட்கள். அவற்றை குறைப்பதில் ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இது ஆக்ஸிடேட்டிவ் அழுத்தம், வீக்கம் மற்றும் இதய நோய் ஆகியவற்றை குறைக்கிறது. 

(1 / 10)

உலகம் முழுவதும் இதய நோய்கள்தான் அதிக மரணத்துக்கு முக்கிய காரணமாகிறது. எனவே அவற்றைத்தடுக்க கடுமையான தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தேவை. ஃப்ரி ராடிக்கல்கள் என்பவை நச்சுக்கள் நிறைந்த உட்பொருட்கள். அவற்றை குறைப்பதில் ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இது ஆக்ஸிடேட்டிவ் அழுத்தம், வீக்கம் மற்றும் இதய நோய் ஆகியவற்றை குறைக்கிறது. 

இதயம் என்பது ஒரு முக்கியமான உறுப்பாகும். இதை ஆக்ஸிடேட்டிவ் அழுத்தம் வலுவிழக்கச்சசெய்யும். இதயம் மற்றும் ரத்த நாள செல்களில் ஃப்ரிராடிக்கல்களால் ஏற்படும் ஆக்ஸிடேட்டிவ் அழுத்தம், இது உடலில் எண்ணற்ற வளர்சிதை செல்களை உற்பத்தி செய்கிறது. மேலும் வெளியில் இருந்து வரும் உணவு மற்றும் மாசு போன்ற காரணங்களாலும் ஏற்படுகிறது. ரத்த அழுத்தம் மற்றும் மற்ற இதய கோளாறுகளும் ஆக்ஸிடேட்டிவ் அழுத்தம் ஏற்பட காரணமாகிறது.

(2 / 10)

இதயம் என்பது ஒரு முக்கியமான உறுப்பாகும். இதை ஆக்ஸிடேட்டிவ் அழுத்தம் வலுவிழக்கச்சசெய்யும். இதயம் மற்றும் ரத்த நாள செல்களில் ஃப்ரிராடிக்கல்களால் ஏற்படும் ஆக்ஸிடேட்டிவ் அழுத்தம், இது உடலில் எண்ணற்ற வளர்சிதை செல்களை உற்பத்தி செய்கிறது. மேலும் வெளியில் இருந்து வரும் உணவு மற்றும் மாசு போன்ற காரணங்களாலும் ஏற்படுகிறது. ரத்த அழுத்தம் மற்றும் மற்ற இதய கோளாறுகளும் ஆக்ஸிடேட்டிவ் அழுத்தம் ஏற்பட காரணமாகிறது.

இதய ஆரோக்கியத்துக்கு ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்கள் பாதுகாவலராக இருக்கின்றன. இவை ஃப்ரிராடிக்கல்களைக் குறைத்து உடலில் ஏற்படும் ஆக்ஸிடேட்டிவ் அழுத்த்தை குறைக்கின்றன. வைட்டமின் சி, இ, ஏ போன்ற வைட்டமின்களில் ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்கள் உள்ளது. இதில் செலினியம், குரோமியம், மெக்னீசியம் மற்றும் சிங்க் போன்ற மினரல்களும் உள்ளது. கூடுதலான தாவர அடிப்படையிலான ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்கள் ஃப்ளேவனாய்ட்கள், ஃப்ளேவோனெஸ் மற்றும் பாலிஃபினால்கள் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளில் அதிகளவில் உள்ளன. இவை இதயத்தை காக்கக்கூடியவை.

(3 / 10)

இதய ஆரோக்கியத்துக்கு ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்கள் பாதுகாவலராக இருக்கின்றன. இவை ஃப்ரிராடிக்கல்களைக் குறைத்து உடலில் ஏற்படும் ஆக்ஸிடேட்டிவ் அழுத்த்தை குறைக்கின்றன. வைட்டமின் சி, இ, ஏ போன்ற வைட்டமின்களில் ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்கள் உள்ளது. இதில் செலினியம், குரோமியம், மெக்னீசியம் மற்றும் சிங்க் போன்ற மினரல்களும் உள்ளது. கூடுதலான தாவர அடிப்படையிலான ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்கள் ஃப்ளேவனாய்ட்கள், ஃப்ளேவோனெஸ் மற்றும் பாலிஃபினால்கள் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளில் அதிகளவில் உள்ளன. இவை இதயத்தை காக்கக்கூடியவை.

ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்கள் இதயத்துக்கு தரும் பாதுகாப்பை எண்ணற்ற ஆராய்ச்சிகளும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. வைட்டமின் இ அதில் ஒரு முக்கியமான ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் ஆகும். வைட்டமின் இ எண்டோதிலையல் இயக்கத்தை அதிகரிக்கும். வீக்கத்தை குறைக்கும், இதயம் தொடர்பான நோய்கள் ஏற்படும் ஆபத்தை குறைக்கும். ஃப்ளேவனாய்ட்கள் அதிகம் நிறைந்த உணவுகளும் இதய நோய்கள் ஏற்படும் ஆபத்தை குறைக்கும்.

(4 / 10)

ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்கள் இதயத்துக்கு தரும் பாதுகாப்பை எண்ணற்ற ஆராய்ச்சிகளும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. வைட்டமின் இ அதில் ஒரு முக்கியமான ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் ஆகும். வைட்டமின் இ எண்டோதிலையல் இயக்கத்தை அதிகரிக்கும். வீக்கத்தை குறைக்கும், இதயம் தொடர்பான நோய்கள் ஏற்படும் ஆபத்தை குறைக்கும். ஃப்ளேவனாய்ட்கள் அதிகம் நிறைந்த உணவுகளும் இதய நோய்கள் ஏற்படும் ஆபத்தை குறைக்கும்.

உடலில் கெட்ட கொழுப்பை குறைக்க உதவும் ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்கள் - எல்டிஎல் கொழுப்பு அல்லது கெட்ட கொழுப்பை உடலில் குறைத்து நல்ல கொழுப்பை அதிகரிக்கச் செய்வதில் ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்களின் பங்கு அளப்பரியது.

(5 / 10)

உடலில் கெட்ட கொழுப்பை குறைக்க உதவும் ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்கள் - எல்டிஎல் கொழுப்பு அல்லது கெட்ட கொழுப்பை உடலில் குறைத்து நல்ல கொழுப்பை அதிகரிக்கச் செய்வதில் ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்களின் பங்கு அளப்பரியது.

தமனிகளில் ப்ளேக் உருவாகமல் தடுப்பதற்கு உதவும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் - ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்கள் உங்கள் கொழுப்பு அளவுகளை சரியான அளவில் வைத்து உங்கள் இதயம் ஆரோக்கியமாக இயங்க உதவுகிறது. 

(6 / 10)

தமனிகளில் ப்ளேக் உருவாகமல் தடுப்பதற்கு உதவும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் - ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்கள் உங்கள் கொழுப்பு அளவுகளை சரியான அளவில் வைத்து உங்கள் இதயம் ஆரோக்கியமாக இயங்க உதவுகிறது. 

ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்களில் வீக்கத்துக்கு எதிரான குணங்கள் உள்ளதுஇது இதயத்தை பாதுகாக்கிறது. நாள்பட்ட வீக்கம் இதய நோய்களை அதிகரிக்கச்செய்யும். வீக்கத்துக்கு செல்லும் வழிகளை ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் தடுக்கிறது. இதனால், உடலில் வீக்கத்தை குறைக்கிறது. 

(7 / 10)

ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்களில் வீக்கத்துக்கு எதிரான குணங்கள் உள்ளதுஇது இதயத்தை பாதுகாக்கிறது. நாள்பட்ட வீக்கம் இதய நோய்களை அதிகரிக்கச்செய்யும். வீக்கத்துக்கு செல்லும் வழிகளை ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் தடுக்கிறது. இதனால், உடலில் வீக்கத்தை குறைக்கிறது. 

ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்கள் வீக்கத்தையும், ஆக்ஸிடேட்டிவ் அழுத்தத்தையும் குறைத்து, இதய கோளாறுகள் ஏற்படும் ஆபத்தை குறைக்கிறது. அதை தடுப்பதன் முக்கியத்துவத்தையும் வலியுறுத்துகிறது.

(8 / 10)

ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்கள் வீக்கத்தையும், ஆக்ஸிடேட்டிவ் அழுத்தத்தையும் குறைத்து, இதய கோளாறுகள் ஏற்படும் ஆபத்தை குறைக்கிறது. அதை தடுப்பதன் முக்கியத்துவத்தையும் வலியுறுத்துகிறது.

எனவே ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்த உணவுகள் மற்றும் சப்ளிமென்ட்களை எடுப்பதன் மூலம், நமது இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி, இதய நோய்கள் ஏற்படாமல் தடுக்கலாம். மேலும் இதயத்துக்கு ஆரோக்கியத்தை தரும் உடற்பயிற்சிகள் மற்றும் யோகா போன்றவற்றையும் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

(9 / 10)

எனவே ஆன்டி ஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்த உணவுகள் மற்றும் சப்ளிமென்ட்களை எடுப்பதன் மூலம், நமது இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி, இதய நோய்கள் ஏற்படாமல் தடுக்கலாம். மேலும் இதயத்துக்கு ஆரோக்கியத்தை தரும் உடற்பயிற்சிகள் மற்றும் யோகா போன்றவற்றையும் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களை பின்தொடலாம். லிங்க்குகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:https://twitter.com/httamilnews https://www.facebook.com/HTTamilNews https://www.youtube.com/@httamil Google News: https://bit.ly/3onGqm9 ஹிந்துஸ்தான் தமிழ் வாட்ஸ் அப் குடும்பத்தில் இணைய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள்.https://www.whatsapp.com/channel/0029Va9NEUA7IUYU4eBTc81v\ 

(10 / 10)

சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களை பின்தொடலாம். லிங்க்குகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:https://twitter.com/httamilnews https://www.facebook.com/HTTamilNews https://www.youtube.com/@httamil Google News: https://bit.ly/3onGqm9 ஹிந்துஸ்தான் தமிழ் வாட்ஸ் அப் குடும்பத்தில் இணைய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள்.https://www.whatsapp.com/channel/0029Va9NEUA7IUYU4eBTc81v\ 

மற்ற கேலரிக்கள்