தமிழ் செய்திகள்  /  Photo Gallery  /  First Lunar Eclipse Of 2024: Date, Sutak Time, Will It Be Visible In India

First Lunar Eclipse of 2024: ’நாளை நிகழும் இந்த ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம்!’ எங்கெங்கு தெரியும் தெரியுமா?

Mar 24, 2024 08:43 PM IST Kathiravan V
Mar 24, 2024 08:43 PM , IST

  • ”First Lunar Eclipse of 2024: இந்தியாவில் காணப்படாது என்பதால், சூடக் காலம் செல்லுபடியாகாது. மத நடவடிக்கைகளுக்கு எந்த தடையும் இருக்காது, கோவில் கதவுகள் மூடப்படாது”

2024 ஆம் ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம் ஹோலி கொண்டாட்டங்கள் நடைபெறும் நாளான நாளை நடைபெற உள்ளது.

(1 / 8)

2024 ஆம் ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம் ஹோலி கொண்டாட்டங்கள் நடைபெறும் நாளான நாளை நடைபெற உள்ளது.

சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையில் பூமி வரும்போது அதன் நிழல் சந்திர மேற்பரப்பில் விழும்போது சந்திர கிரகணம் ஏற்படுகிறது. 

(2 / 8)

சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையில் பூமி வரும்போது அதன் நிழல் சந்திர மேற்பரப்பில் விழும்போது சந்திர கிரகணம் ஏற்படுகிறது. 

சந்திரன் பூமியின் பெனும்ப்ரா அல்லது அதன் நிழலின் மங்கலான வெளிப்பகுதி வழியாக பயணிக்கும் போது பெனும்பிரல் சந்திர கிரகணம் ஏற்படுகிறது. சந்திரன் லேசாக மங்குகிறது, அதை கவனிக்க கடினமாக இருக்கும். இந்த வகையான சந்திர கிரகணம் மற்ற வகை சந்திர கிரகணங்களைப் போல வியத்தகு முறையில் இருக்காது. 

(3 / 8)

சந்திரன் பூமியின் பெனும்ப்ரா அல்லது அதன் நிழலின் மங்கலான வெளிப்பகுதி வழியாக பயணிக்கும் போது பெனும்பிரல் சந்திர கிரகணம் ஏற்படுகிறது. சந்திரன் லேசாக மங்குகிறது, அதை கவனிக்க கடினமாக இருக்கும். இந்த வகையான சந்திர கிரகணம் மற்ற வகை சந்திர கிரகணங்களைப் போல வியத்தகு முறையில் இருக்காது. 

Space.com தளத்தின் கூற்றுப்படி, பெனும்பிரல் சந்திர கிரகணம் காலை 12:53 EDT (0453 GMT) மணிக்குத் தொடங்கும், கிரகணத்தின் அதிகபட்ச நிலையை இரண்டு மணி நேரம் கழித்து காலை 3:12 am EDT (0712 GMT) மணிக்கு நிகழும் 5:32 am EDT (0932 GMT)  மணிக்கு சந்திர கிரகணம் முடிவடையும். இந்த கிரகணத்தின் மொத்த கால அளவு 4 மணி 39 நிமிடங்கள் இருக்கும்.

(4 / 8)

Space.com தளத்தின் கூற்றுப்படி, பெனும்பிரல் சந்திர கிரகணம் காலை 12:53 EDT (0453 GMT) மணிக்குத் தொடங்கும், கிரகணத்தின் அதிகபட்ச நிலையை இரண்டு மணி நேரம் கழித்து காலை 3:12 am EDT (0712 GMT) மணிக்கு நிகழும் 5:32 am EDT (0932 GMT)  மணிக்கு சந்திர கிரகணம் முடிவடையும். இந்த கிரகணத்தின் மொத்த கால அளவு 4 மணி 39 நிமிடங்கள் இருக்கும்.

நாசாவின் கூற்றுப்படி, அடுத்த சந்திர கிரகணம் பகுதி மற்றும் செப்டம்பர் 18, 2024 அன்று நிகழும் மற்றும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவில் தெரியும்.

(5 / 8)

நாசாவின் கூற்றுப்படி, அடுத்த சந்திர கிரகணம் பகுதி மற்றும் செப்டம்பர் 18, 2024 அன்று நிகழும் மற்றும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவில் தெரியும்.

நாளை நிகழ உள்ள சந்திர கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சந்திர கிரகணம் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவின் பெரும்பகுதி, வடக்கு/கிழக்கு ஆசியா, பசிபிக், அட்லாண்டிக், ஆர்க்டிக் மற்றும் அண்டார்டிகாவில் தெரியும். அயர்லாந்து, பெல்ஜியம், ஸ்பெயின், இங்கிலாந்து, தெற்கு நார்வே, இத்தாலி, போர்ச்சுகல், ரஷ்யா, ஜெர்மனி, ஜப்பான், சுவிட்சர்லாந்து, நெதர்லாந்து மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் தெரியும். 

(6 / 8)

நாளை நிகழ உள்ள சந்திர கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சந்திர கிரகணம் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவின் பெரும்பகுதி, வடக்கு/கிழக்கு ஆசியா, பசிபிக், அட்லாண்டிக், ஆர்க்டிக் மற்றும் அண்டார்டிகாவில் தெரியும். அயர்லாந்து, பெல்ஜியம், ஸ்பெயின், இங்கிலாந்து, தெற்கு நார்வே, இத்தாலி, போர்ச்சுகல், ரஷ்யா, ஜெர்மனி, ஜப்பான், சுவிட்சர்லாந்து, நெதர்லாந்து மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் தெரியும். 

இந்த சந்திர கிரகணம் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவின் பெரும்பகுதி, வடக்கு/கிழக்கு ஆசியா, பசிபிக், அட்லாண்டிக், ஆர்க்டிக் மற்றும் அண்டார்டிகாவில் தெரியும். அயர்லாந்து, பெல்ஜியம், ஸ்பெயின், இங்கிலாந்து, தெற்கு நார்வே, இத்தாலி, போர்ச்சுகல், ரஷ்யா, ஜெர்மனி, ஜப்பான், சுவிட்சர்லாந்து, நெதர்லாந்து மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் தெரியும். 

(7 / 8)

இந்த சந்திர கிரகணம் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவின் பெரும்பகுதி, வடக்கு/கிழக்கு ஆசியா, பசிபிக், அட்லாண்டிக், ஆர்க்டிக் மற்றும் அண்டார்டிகாவில் தெரியும். அயர்லாந்து, பெல்ஜியம், ஸ்பெயின், இங்கிலாந்து, தெற்கு நார்வே, இத்தாலி, போர்ச்சுகல், ரஷ்யா, ஜெர்மனி, ஜப்பான், சுவிட்சர்லாந்து, நெதர்லாந்து மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் தெரியும். 

இந்தியாவில் காணப்படாது என்பதால் மத நடவடிக்கைகளுக்கு எந்த தடையும் இருக்காது, கோவில் கதவுகள் மூடப்படாது.

(8 / 8)

இந்தியாவில் காணப்படாது என்பதால் மத நடவடிக்கைகளுக்கு எந்த தடையும் இருக்காது, கோவில் கதவுகள் மூடப்படாது.

IPL_Entry_Point

மற்ற கேலரிக்கள்