தமிழ் செய்திகள்  /  Photo Gallery  /  Door Mat Vastu Tips Know This Before Buying A Beautiful Door Mat For Your Home

Door Mat Vastu Tips: உங்கள் வீட்டிற்கு அழகான டோர் மேட் வாங்கும் முன் இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க!

Mar 06, 2024 07:52 AM IST Pandeeswari Gurusamy
Mar 06, 2024 07:52 AM , IST

  • சமையலறையிலும், கழிவறையிலும், வரவேற்பறையில் சோபாவின் அருகிலும், படுக்கையறையில் படுக்கைக்கு அருகிலும் பலர் டோர் மேட்களை பயன்படுத்துகின்றனர். கால்களைத் துடைக்கப் பயன்படும் இந்தக் கதவு மேட்டில் வாஸ்து விதிகளும் உண்டு என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சமையலறையிலும், கழிவறையிலும், வரவேற்பறையில் சோபாவின் அருகிலும், படுக்கையறையில் படுக்கைக்கு அருகிலும் பலர் டோர் மேட்களை பயன்படுத்துகின்றனர். கால்களைத் துடைக்கப் பயன்படும் இந்தக் கதவு மேட்டில் வாஸ்து விதிகளும் உண்டு என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? கால்களைத் துடைக்கப் பயன்படும் இந்தக் கதவு மேட்டில் வாஸ்து விதிகளும் உண்டு என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, உங்கள் வீட்டின் பிரதான கதவு இருக்கும் திசைக்கு ஏற்ப சரியான வண்ண கதவு மேட்டை தேர்வு செய்ய வேண்டும். அப்போதுதான் வீட்டிற்குள் நேர்மறை ஆற்றல் பாயும்.

(1 / 7)

சமையலறையிலும், கழிவறையிலும், வரவேற்பறையில் சோபாவின் அருகிலும், படுக்கையறையில் படுக்கைக்கு அருகிலும் பலர் டோர் மேட்களை பயன்படுத்துகின்றனர். கால்களைத் துடைக்கப் பயன்படும் இந்தக் கதவு மேட்டில் வாஸ்து விதிகளும் உண்டு என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? கால்களைத் துடைக்கப் பயன்படும் இந்தக் கதவு மேட்டில் வாஸ்து விதிகளும் உண்டு என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, உங்கள் வீட்டின் பிரதான கதவு இருக்கும் திசைக்கு ஏற்ப சரியான வண்ண கதவு மேட்டை தேர்வு செய்ய வேண்டும். அப்போதுதான் வீட்டிற்குள் நேர்மறை ஆற்றல் பாயும்.(Pexels)

மேற்கு திசையானது படைப்பாற்றல், கருவுறுதல் மற்றும் மகிழ்ச்சியுடன் தொடர்புடையது. அதனால்தான் உங்கள் வீட்டின் பிரதான கதவு மேற்கு திசையில் இருந்தால் கருப்பு மேட் போடுவது நல்லது. கருப்பு சக்தியை உறிஞ்சுகிறது. வீட்டில் உள்ள பிரச்சனைகள் நீங்கி இணக்கமான சூழலை வளர்க்கும்.

(2 / 7)

மேற்கு திசையானது படைப்பாற்றல், கருவுறுதல் மற்றும் மகிழ்ச்சியுடன் தொடர்புடையது. அதனால்தான் உங்கள் வீட்டின் பிரதான கதவு மேற்கு திசையில் இருந்தால் கருப்பு மேட் போடுவது நல்லது. கருப்பு சக்தியை உறிஞ்சுகிறது. வீட்டில் உள்ள பிரச்சனைகள் நீங்கி இணக்கமான சூழலை வளர்க்கும்.(Pexels)

வடக்கு அல்லது வடகிழக்கு திசைகள் தொழில், வாய்ப்புகள், தனிப்பட்ட வளர்ச்சியைக் குறிக்கின்றன. அதனால்தான் பிரதான கதவுக்கு அருகில் நீலம் அல்லது கருப்பு வண்ண கதவு மேட்டை இந்த திசையை நோக்கி வைக்க வேண்டும். இவை நீரின் கூறுகளைக் குறிக்கின்றன. வீட்டிற்கு செழிப்பையும் வளத்தையும் தருகிறது. நிதி நிலை மேம்படும்.

(3 / 7)

வடக்கு அல்லது வடகிழக்கு திசைகள் தொழில், வாய்ப்புகள், தனிப்பட்ட வளர்ச்சியைக் குறிக்கின்றன. அதனால்தான் பிரதான கதவுக்கு அருகில் நீலம் அல்லது கருப்பு வண்ண கதவு மேட்டை இந்த திசையை நோக்கி வைக்க வேண்டும். இவை நீரின் கூறுகளைக் குறிக்கின்றன. வீட்டிற்கு செழிப்பையும் வளத்தையும் தருகிறது. நிதி நிலை மேம்படும்.(Pexels)

தெற்கு அல்லது தென்கிழக்கு திசைகள் பேரார்வம், புகழ், செல்வம் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது. இவற்றை சமன் செய்ய, உங்கள் பிரதான கதவு தெற்கு நோக்கி இருந்தால் சிவப்பு அல்லது பச்சை நிற கதவு விரிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். சிவப்பு நிறம் ஆற்றல் மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தை குறிக்கிறது. மேலும் பச்சை என்பது வளர்ச்சி, சமநிலையை குறிக்கிறது. சிவப்பு நிறத்தை பயன்படுத்தினால் உங்கள் வீடு சிறப்பாக இருக்கும். நல்ல அதிர்ஷ்டம் உங்களைத் தொடரும்.

(4 / 7)

தெற்கு அல்லது தென்கிழக்கு திசைகள் பேரார்வம், புகழ், செல்வம் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது. இவற்றை சமன் செய்ய, உங்கள் பிரதான கதவு தெற்கு நோக்கி இருந்தால் சிவப்பு அல்லது பச்சை நிற கதவு விரிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். சிவப்பு நிறம் ஆற்றல் மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தை குறிக்கிறது. மேலும் பச்சை என்பது வளர்ச்சி, சமநிலையை குறிக்கிறது. சிவப்பு நிறத்தை பயன்படுத்தினால் உங்கள் வீடு சிறப்பாக இருக்கும். நல்ல அதிர்ஷ்டம் உங்களைத் தொடரும்.(Pixabay)

உங்கள் வீட்டின் பிரதான கதவு தென்மேற்கு திசையில் இருந்தால் மஞ்சள் மற்றும் தங்க நிற டோர் மெத்தை பயன்படுத்துவது நல்லது. இந்த திசை காதல் மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையுடன் தொடர்புடையது. இந்த வண்ண கதவு பாய்களை வைப்பது நேர்மறை ஆற்றலையும் செழிப்பையும் ஈர்க்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. தென்மேற்கு பிரதான நுழைவாயிலில் இந்த வண்ணங்கள் கொண்ட கதவு விரிப்பை வைப்பது உங்கள் இல்லற வாழ்வில் மகிழ்ச்சியைத் தரும்.

(5 / 7)

உங்கள் வீட்டின் பிரதான கதவு தென்மேற்கு திசையில் இருந்தால் மஞ்சள் மற்றும் தங்க நிற டோர் மெத்தை பயன்படுத்துவது நல்லது. இந்த திசை காதல் மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையுடன் தொடர்புடையது. இந்த வண்ண கதவு பாய்களை வைப்பது நேர்மறை ஆற்றலையும் செழிப்பையும் ஈர்க்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. தென்மேற்கு பிரதான நுழைவாயிலில் இந்த வண்ணங்கள் கொண்ட கதவு விரிப்பை வைப்பது உங்கள் இல்லற வாழ்வில் மகிழ்ச்சியைத் தரும்.(Pixabay)

உங்கள் வீட்டின் பிரதான நுழைவு வாயில் கிழக்கு பக்கம் இருந்தால் பச்சை அல்லது நீல நிற கதவு மேட்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும். இந்த திசை ஆரோக்கியம், குடும்பம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வைக் குறிக்கிறது. பச்சை நிறம் ஆரோக்கியத்தையும் வளர்ச்சியையும் குறிக்கிறது. நீலம் அமைதியைத் தருகிறது. அதனால்தான் உங்கள் வீட்டின் கதவுகள் கிழக்குப் பக்கத்தில் இருந்தால், இந்த வண்ண கதவு விரிப்புகளை அணிவது வீட்டில் அமைதியான சூழ்நிலையை உருவாக்கும்.

(6 / 7)

உங்கள் வீட்டின் பிரதான நுழைவு வாயில் கிழக்கு பக்கம் இருந்தால் பச்சை அல்லது நீல நிற கதவு மேட்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும். இந்த திசை ஆரோக்கியம், குடும்பம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வைக் குறிக்கிறது. பச்சை நிறம் ஆரோக்கியத்தையும் வளர்ச்சியையும் குறிக்கிறது. நீலம் அமைதியைத் தருகிறது. அதனால்தான் உங்கள் வீட்டின் கதவுகள் கிழக்குப் பக்கத்தில் இருந்தால், இந்த வண்ண கதவு விரிப்புகளை அணிவது வீட்டில் அமைதியான சூழ்நிலையை உருவாக்கும்.(Pixabay)

(பொறுப்புத்துறப்பு: மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் அனைத்தும் பொதுவான அடிப்படையில் உள்ளன. தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள சரியான நிபுணரை அணுகி அறிந்து கொள்ளவும்.)

(7 / 7)

(பொறுப்புத்துறப்பு: மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் அனைத்தும் பொதுவான அடிப்படையில் உள்ளன. தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள சரியான நிபுணரை அணுகி அறிந்து கொள்ளவும்.)(Pixabay)

IPL_Entry_Point

மற்ற கேலரிக்கள்