தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Relationship: ‘உங்கள் இல்வாழ்க்கைத் துணையுடன் அடிக்கடி சண்டை வருகிறதா?’: சமாளிப்பது பற்றி நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?

Relationship: ‘உங்கள் இல்வாழ்க்கைத் துணையுடன் அடிக்கடி சண்டை வருகிறதா?’: சமாளிப்பது பற்றி நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?

Jun 16, 2024 11:18 PM IST Marimuthu M
Jun 16, 2024 11:18 PM , IST

  • Relationship: உரையாடல்களைத் தூண்டுவதில் இடைநிறுத்தம் எடுப்பது முதல் அவற்றின் எதிர்வினைகளுடன் பிரச்னைகளை பகுப்பாய்வு செய்வது வரை, இல்வாழ்க்கைத் துணையைக் கையாள்வதற்கான சில வழிகள் இங்கே..

நம் துணையிடம் நம் கண்களை அதிகமாக உருட்டும்போது, அது அவமதிப்பின் அறிகுறியாகும். இது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் பிரச்னையின் துவக்கத்தின் அறிகுறியாகும். 

(1 / 5)

நம் துணையிடம் நம் கண்களை அதிகமாக உருட்டும்போது, அது அவமதிப்பின் அறிகுறியாகும். இது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் பிரச்னையின் துவக்கத்தின் அறிகுறியாகும். (Unsplash)

நம் இல்வாழ்க்கைத் துணை, அவர்களின் எதிர்வினையை, பதிலை விளக்குவது என்பது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். நம்மைப் பற்றி அக்கறை கொண்ட இல்வாழ்க்கைத் துணைக்கு, தங்கள் சொந்த தூண்டுதல்களையும் பாதுகாப்பின்மைத் தன்மைகளையும் கொண்டிருக்கலாம் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். 

(2 / 5)

நம் இல்வாழ்க்கைத் துணை, அவர்களின் எதிர்வினையை, பதிலை விளக்குவது என்பது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். நம்மைப் பற்றி அக்கறை கொண்ட இல்வாழ்க்கைத் துணைக்கு, தங்கள் சொந்த தூண்டுதல்களையும் பாதுகாப்பின்மைத் தன்மைகளையும் கொண்டிருக்கலாம் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். (Unsplash)

நம் இல்வாழ்க்கைத்துணையின் எதிர்வினை நம்மைப் பாதிக்க அனுமதிப்பதற்குப் பதிலாக, அவற்றின் விளக்கத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள உள் அர்த்தத்தை பகுப்பாய்வு செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும். இது உறவைப் பற்றி இருவருக்கும் மேலும் தெளிவைத் தரும். 

(3 / 5)

நம் இல்வாழ்க்கைத்துணையின் எதிர்வினை நம்மைப் பாதிக்க அனுமதிப்பதற்குப் பதிலாக, அவற்றின் விளக்கத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள உள் அர்த்தத்தை பகுப்பாய்வு செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும். இது உறவைப் பற்றி இருவருக்கும் மேலும் தெளிவைத் தரும். (Unsplash)

உரையாடல் நம்மை கோபமூட்டுவதாக உணரும்போது, நாம் இடைநிறுத்தி, நம்மை அமைதிப்படுத்த அனுமதிக்க வேண்டும். பின்னர் உரையாடலை மீண்டும் தொடங்க வேண்டும். 

(4 / 5)

உரையாடல் நம்மை கோபமூட்டுவதாக உணரும்போது, நாம் இடைநிறுத்தி, நம்மை அமைதிப்படுத்த அனுமதிக்க வேண்டும். பின்னர் உரையாடலை மீண்டும் தொடங்க வேண்டும். (Pexels)

நமது இல்வாழ்க்கைத் துணையின் எதிர்வினைகள் நமக்கு அர்த்தமுள்ளதாக இருக்க அனுமதிக்கிறோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது நமக்கு மேலும் சுய விழிப்புணர்வு பெற உதவும். 

(5 / 5)

நமது இல்வாழ்க்கைத் துணையின் எதிர்வினைகள் நமக்கு அர்த்தமுள்ளதாக இருக்க அனுமதிக்கிறோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது நமக்கு மேலும் சுய விழிப்புணர்வு பெற உதவும். (Freepik )

மற்ற கேலரிக்கள்