தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Post Office Schemes: போஸ்ட் ஆபிஸில் சூப்பர் வருமானம் தரும் 9 சேமிப்புத் திட்டங்கள்: வட்டி விகிதம் தெரியுமா?

Post Office Schemes: போஸ்ட் ஆபிஸில் சூப்பர் வருமானம் தரும் 9 சேமிப்புத் திட்டங்கள்: வட்டி விகிதம் தெரியுமா?

Jun 18, 2024 10:18 PM IST Marimuthu M
Jun 18, 2024 10:18 PM , IST

  • Interest Rates Of Post Office: தபால் அலுவலக திட்டங்களில் வட்டி விகிதம் ஆனது பிபிஎஃப், என்எஸ்சி, எஸ்சிஎஸ்எஸ் போன்றவற்றிற்கு எவ்வளவு உள்ளது என்பது குறித்துப் பார்ப்போம்.

Interest Rates Of Post Office: 2024ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் அரசாங்கத்தால் மாற்றப்படவில்லை. பல்வேறு திட்டங்கள் அவற்றின் விவரங்களுடன் பின்வருமாறு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன, அவையாவன:

(1 / 10)

Interest Rates Of Post Office: 2024ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் அரசாங்கத்தால் மாற்றப்படவில்லை. பல்வேறு திட்டங்கள் அவற்றின் விவரங்களுடன் பின்வருமாறு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன, அவையாவன:

தொடர் வைப்பு நிதி(Recurring Deposit):இந்திய அரசாங்கம் தேசிய சேமிப்பு தொடர் வைப்புக் கணக்கை (RD) அடிக்கடி வலியுறுத்துகிறது. இது சிறு முதலீட்டாளர்களுக்கு, முதன்மையாக பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு பணத்தைச் சேமிக்க உதவும் ஒரு சேமிப்புக் கணக்காகும்.ரூ.100 குறைந்தபட்ச வைப்புத் தேவைகளைக் கொண்ட இந்த கணக்கு, அதிக ரிஸ்க் இல்லாத எதிர்காலத்திற்குத் தேவையான சேமிப்பினை செய்ய விரும்பும் மக்களுக்கு உரிய விருப்பத்தை வழங்குகிறது.வட்டி விகிதம்: அரசாங்கம் ஆண்டுக்கு 6.7% தொடர் வைப்புத்தொகைக்கு வட்டியாக வழங்குகிறது.

(2 / 10)

தொடர் வைப்பு நிதி(Recurring Deposit):இந்திய அரசாங்கம் தேசிய சேமிப்பு தொடர் வைப்புக் கணக்கை (RD) அடிக்கடி வலியுறுத்துகிறது. இது சிறு முதலீட்டாளர்களுக்கு, முதன்மையாக பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு பணத்தைச் சேமிக்க உதவும் ஒரு சேமிப்புக் கணக்காகும்.ரூ.100 குறைந்தபட்ச வைப்புத் தேவைகளைக் கொண்ட இந்த கணக்கு, அதிக ரிஸ்க் இல்லாத எதிர்காலத்திற்குத் தேவையான சேமிப்பினை செய்ய விரும்பும் மக்களுக்கு உரிய விருப்பத்தை வழங்குகிறது.வட்டி விகிதம்: அரசாங்கம் ஆண்டுக்கு 6.7% தொடர் வைப்புத்தொகைக்கு வட்டியாக வழங்குகிறது.

டைம் டெபாசிட்(Time Deposits): தேசிய சேமிப்பு டைம் டெபாசிட் திட்டத்தின் கீழ், நான்கு கணக்குகள் உள்ளன. ஒவ்வொன்றும் தனித்துவமான முதிர்வு தேதியுடன் உள்ளன: ஒரு ஆண்டு டெபாசிட்,2 ஆண்டுகள் டெபாசிட், மூன்று ஆண்டு டெபாசிட் மற்றும் ஐந்து ஆண்டு டெபாசிட் ஆகியவை.இந்த திட்டத்தில் கணக்கில் எல்லா நேரங்களிலும் குறைந்தபட்ச இருப்புத் தொகை ரூ.1,000 பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.ஐந்தாண்டு கணக்குகளில் செய்யப்படும் முதலீடுகள் வருமான வரிச் சட்டம், 1961இன் பிரிவு 80-சி இன் கீழ் வரி விலக்குகளுக்கு தகுதி பெறுகின்றன.

(3 / 10)

டைம் டெபாசிட்(Time Deposits): தேசிய சேமிப்பு டைம் டெபாசிட் திட்டத்தின் கீழ், நான்கு கணக்குகள் உள்ளன. ஒவ்வொன்றும் தனித்துவமான முதிர்வு தேதியுடன் உள்ளன: ஒரு ஆண்டு டெபாசிட்,2 ஆண்டுகள் டெபாசிட், மூன்று ஆண்டு டெபாசிட் மற்றும் ஐந்து ஆண்டு டெபாசிட் ஆகியவை.இந்த திட்டத்தில் கணக்கில் எல்லா நேரங்களிலும் குறைந்தபட்ச இருப்புத் தொகை ரூ.1,000 பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.ஐந்தாண்டு கணக்குகளில் செய்யப்படும் முதலீடுகள் வருமான வரிச் சட்டம், 1961இன் பிரிவு 80-சி இன் கீழ் வரி விலக்குகளுக்கு தகுதி பெறுகின்றன.

பொது வருங்கால வைப்பு நிதித் திட்டம்(Public Provident Fund Scheme - PPF):இந்த திட்டத்தில் ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை ரூ.500, அதிகபட்ச வைப்புத்தொகை ரூ .1.50 லட்சம் வரை இருக்கலாம். இந்த திட்டத்தில் சேமித்தாலும் வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80 சி இன் கீழ் வைப்புத்தொகைகள் மூலம் விலக்கு பெறத் தகுதி பெறலாம். இதற்கான தொகையை நிதியாண்டில் எந்த எண்ணிக்கையிலான கொடுப்பனவுகளிலும் ரூ.50 இன் மடங்குகளில் வைக்கலாம். அதிகபட்சம் ரூ.1.50 லட்சம்.வட்டி விகிதம்: PPF மீது அரசாங்கம் ஆண்டுக்கு 7.1% ( கூட்டு வட்டி) வழங்குகிறது.

(4 / 10)

பொது வருங்கால வைப்பு நிதித் திட்டம்(Public Provident Fund Scheme - PPF):இந்த திட்டத்தில் ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை ரூ.500, அதிகபட்ச வைப்புத்தொகை ரூ .1.50 லட்சம் வரை இருக்கலாம். இந்த திட்டத்தில் சேமித்தாலும் வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80 சி இன் கீழ் வைப்புத்தொகைகள் மூலம் விலக்கு பெறத் தகுதி பெறலாம். இதற்கான தொகையை நிதியாண்டில் எந்த எண்ணிக்கையிலான கொடுப்பனவுகளிலும் ரூ.50 இன் மடங்குகளில் வைக்கலாம். அதிகபட்சம் ரூ.1.50 லட்சம்.வட்டி விகிதம்: PPF மீது அரசாங்கம் ஆண்டுக்கு 7.1% ( கூட்டு வட்டி) வழங்குகிறது.

மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் (Senior Citizen Savings Scheme - SCSS):குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை ரூ.1000 மற்றும் 1000 இன் மடங்குகளில், ஒரு தனிநபரால் எஸ்.சி.எஸ்.எஸ் கணக்குகளில் சேமிக்கலாம். அதிகபட்ச வரம்பு ரூ.30 லட்சம் வரை இருக்கும்.ஒரு நிதியாண்டில் அனைத்து SCSS கணக்குகளிலும் மொத்த வட்டி ரூ.50,000 ஐ விட அதிகமாக இருந்தால் வட்டி வரிக்கு உட்பட்டது மற்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட விகிதத்தில் TDS செலுத்தப்பட்ட மொத்த வட்டியிலிருந்து கழிக்கப்படும்.வட்டி விகிதம்: மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்பு திட்டத்தில் அரசாங்கம் 8.2% வட்டி வழங்குகிறது.

(5 / 10)

மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் (Senior Citizen Savings Scheme - SCSS):குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை ரூ.1000 மற்றும் 1000 இன் மடங்குகளில், ஒரு தனிநபரால் எஸ்.சி.எஸ்.எஸ் கணக்குகளில் சேமிக்கலாம். அதிகபட்ச வரம்பு ரூ.30 லட்சம் வரை இருக்கும்.ஒரு நிதியாண்டில் அனைத்து SCSS கணக்குகளிலும் மொத்த வட்டி ரூ.50,000 ஐ விட அதிகமாக இருந்தால் வட்டி வரிக்கு உட்பட்டது மற்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட விகிதத்தில் TDS செலுத்தப்பட்ட மொத்த வட்டியிலிருந்து கழிக்கப்படும்.வட்டி விகிதம்: மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்பு திட்டத்தில் அரசாங்கம் 8.2% வட்டி வழங்குகிறது.

பிந்தைய மாத வருமானத் திட்டம் (Post Monthly Income Scheme (POMIS):பிந்தைய மாத வருமானத் திட்டத்தில், குறைந்தபட்சம் ரூ.1000 மற்றும் ரூ.1000 இன் மடங்குகளில் மாத வருமானத் திட்டத்துக்கான கணக்கைத் தொடங்கலாம்.அதிகபட்சமாக ஒரு கணக்கில் ரூ.9 லட்சமும், ஜாயிண்ட் அக்கவுண்டில் ரூ.15 லட்சமும் டெபாசிட் செய்யலாம்.ஒரு தனிநபரால் தொடங்கப்பட்ட அனைத்து மாத வருமானத் திட்டக் கணக்குகளிலும் வைப்புத்தொகை ரூ .9 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.வட்டி விகிதம்: தபால் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டத்தில் அரசு 7.4% வட்டித்தொகையை வழங்குகிறது.

(6 / 10)

பிந்தைய மாத வருமானத் திட்டம் (Post Monthly Income Scheme (POMIS):பிந்தைய மாத வருமானத் திட்டத்தில், குறைந்தபட்சம் ரூ.1000 மற்றும் ரூ.1000 இன் மடங்குகளில் மாத வருமானத் திட்டத்துக்கான கணக்கைத் தொடங்கலாம்.அதிகபட்சமாக ஒரு கணக்கில் ரூ.9 லட்சமும், ஜாயிண்ட் அக்கவுண்டில் ரூ.15 லட்சமும் டெபாசிட் செய்யலாம்.ஒரு தனிநபரால் தொடங்கப்பட்ட அனைத்து மாத வருமானத் திட்டக் கணக்குகளிலும் வைப்புத்தொகை ரூ .9 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.வட்டி விகிதம்: தபால் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டத்தில் அரசு 7.4% வட்டித்தொகையை வழங்குகிறது.

தேசிய சேமிப்பு சான்றிதழ் (National Savings Certificate - NSC):தேசிய சேமிப்புச் சான்றிதழ் திட்டத்தில், டெபாசிட் செய்யப்பட வேண்டிய குறைந்தபட்ச தொகை ரூ .1000 ஆகும், மேலும் அதிகபட்ச வரம்பு என்று இதில் இல்லை.இத்திட்டத்தில் சேமித்தால் வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80 சி இன் கீழ் வைப்புத்தொகைகள் விலக்குக்கு தகுதி பெறுகின்றன. வைப்புத்தொகை செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைந்தவுடன் வைப்புத்தொகை முதிர்ச்சியடையும்.வட்டி விகிதம்: அரசாங்கம் ஆண்டுதோறும் 7.7% கூட்டு வட்டி வழங்குகிறது. ஆனால் தேசிய சேமிப்பு சான்றிதழில் முதிர்ச்சியின் போது செலுத்தப்படும்.

(7 / 10)

தேசிய சேமிப்பு சான்றிதழ் (National Savings Certificate - NSC):தேசிய சேமிப்புச் சான்றிதழ் திட்டத்தில், டெபாசிட் செய்யப்பட வேண்டிய குறைந்தபட்ச தொகை ரூ .1000 ஆகும், மேலும் அதிகபட்ச வரம்பு என்று இதில் இல்லை.இத்திட்டத்தில் சேமித்தால் வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80 சி இன் கீழ் வைப்புத்தொகைகள் விலக்குக்கு தகுதி பெறுகின்றன. வைப்புத்தொகை செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைந்தவுடன் வைப்புத்தொகை முதிர்ச்சியடையும்.வட்டி விகிதம்: அரசாங்கம் ஆண்டுதோறும் 7.7% கூட்டு வட்டி வழங்குகிறது. ஆனால் தேசிய சேமிப்பு சான்றிதழில் முதிர்ச்சியின் போது செலுத்தப்படும்.

கிசான் விகாஸ் பத்ரா (Kisan Vikas Patra - KVP):கிசான் விகாஸ் பத்ராவுக்கு அரசாங்கம் 7.5% வட்டி வழங்குகிறது. இது ஆண்டுதோறும் கூட்டப்படும். முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகை 115 மாதங்களில் (9 ஆண்டுகள் மற்றும் 7 மாதங்கள்) இரட்டிப்பாகிறது.வைப்புத்தொகை செய்யப்பட்ட தேதியில் பொருந்தக்கூடிய காலத்திற்கு, அவ்வப்போது நிதி அமைச்சகம் பரிந்துரைக்கும் முதிர்வு காலத்தில் வைப்புத்தொகை முதிர்ச்சியடையும்.

(8 / 10)

கிசான் விகாஸ் பத்ரா (Kisan Vikas Patra - KVP):கிசான் விகாஸ் பத்ராவுக்கு அரசாங்கம் 7.5% வட்டி வழங்குகிறது. இது ஆண்டுதோறும் கூட்டப்படும். முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகை 115 மாதங்களில் (9 ஆண்டுகள் மற்றும் 7 மாதங்கள்) இரட்டிப்பாகிறது.வைப்புத்தொகை செய்யப்பட்ட தேதியில் பொருந்தக்கூடிய காலத்திற்கு, அவ்வப்போது நிதி அமைச்சகம் பரிந்துரைக்கும் முதிர்வு காலத்தில் வைப்புத்தொகை முதிர்ச்சியடையும்.

மகிளா சம்மன் சேமிப்பு சான்றிதழ்(Mahila Samman Savings Certificate):மகிளா சம்மான் சேமிப்பு சான்றிதழ், இதை ஒரு பெண் தனக்காகவோ அல்லது மைனர் பெண்ணின் சார்பாக பாதுகாவலரால் அஞ்சலகத்தில் தொடங்கலாம்.கணக்கு தொடங்கிய நாளிலிருந்து 2 ஆண்டுகள் இதற்கு முதிர்வு காலம் ஆகும். இருப்பினும், கணக்கு வைத்திருப்பவர், கணக்கு துவங்கிய நாளிலிருந்து ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு, கணக்கு இருப்பில் 40% வரை ஓரளவு திரும்பப் பெறலாம். மகிளா சம்மன் சேமிப்பு சான்றிதழுக்கு அரசாங்கம் ஆண்டுக்கு 7.5% வட்டி வழங்குகிறது. வட்டி காலாண்டுக்கு ஒருமுறை கூட்டப்பட்டு கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டு கணக்கு முடிவடையும் போது செலுத்தப்படும்.

(9 / 10)

மகிளா சம்மன் சேமிப்பு சான்றிதழ்(Mahila Samman Savings Certificate):மகிளா சம்மான் சேமிப்பு சான்றிதழ், இதை ஒரு பெண் தனக்காகவோ அல்லது மைனர் பெண்ணின் சார்பாக பாதுகாவலரால் அஞ்சலகத்தில் தொடங்கலாம்.கணக்கு தொடங்கிய நாளிலிருந்து 2 ஆண்டுகள் இதற்கு முதிர்வு காலம் ஆகும். இருப்பினும், கணக்கு வைத்திருப்பவர், கணக்கு துவங்கிய நாளிலிருந்து ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு, கணக்கு இருப்பில் 40% வரை ஓரளவு திரும்பப் பெறலாம். மகிளா சம்மன் சேமிப்பு சான்றிதழுக்கு அரசாங்கம் ஆண்டுக்கு 7.5% வட்டி வழங்குகிறது. வட்டி காலாண்டுக்கு ஒருமுறை கூட்டப்பட்டு கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டு கணக்கு முடிவடையும் போது செலுத்தப்படும்.(REUTERS)

சுகன்யா சம்ரிதி கணக்குத் திட்டம்(Sukanya Samriddhi Account Scheme):ஒரு சுகன்யா சம்ரிதி கணக்கை, ஒரு பெண் குழந்தையின்பெயரில் அவள் 10 வயதை அடைவதற்கு முன்பு மட்டுமே திறக்க முடியும்.குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை ரூ.250 ஆகும். மேலும் ஒரு நிதியாண்டில் அதிகபட்சம் ரூ.1,50,000 ஆகும். அடுத்தடுத்த வைப்புத்தொகை ரூ.50-இன் மடங்குகளில் இருக்கும்.ஒரு மாதத்தில் அல்லது ஒரு நிதியாண்டில் செய்யப்பட்ட வைப்புகளின் எண்ணிக்கையில் எந்த தடையும் இல்லை.வட்டி விகிதம்: அரசாங்கம் வருடாந்திர அடிப்படையில், வருடாந்திர கூட்டு அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்ட ஆண்டுக்கு 8.2% வழங்குகிறது.

(10 / 10)

சுகன்யா சம்ரிதி கணக்குத் திட்டம்(Sukanya Samriddhi Account Scheme):ஒரு சுகன்யா சம்ரிதி கணக்கை, ஒரு பெண் குழந்தையின்பெயரில் அவள் 10 வயதை அடைவதற்கு முன்பு மட்டுமே திறக்க முடியும்.குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை ரூ.250 ஆகும். மேலும் ஒரு நிதியாண்டில் அதிகபட்சம் ரூ.1,50,000 ஆகும். அடுத்தடுத்த வைப்புத்தொகை ரூ.50-இன் மடங்குகளில் இருக்கும்.ஒரு மாதத்தில் அல்லது ஒரு நிதியாண்டில் செய்யப்பட்ட வைப்புகளின் எண்ணிக்கையில் எந்த தடையும் இல்லை.வட்டி விகிதம்: அரசாங்கம் வருடாந்திர அடிப்படையில், வருடாந்திர கூட்டு அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்ட ஆண்டுக்கு 8.2% வழங்குகிறது.

மற்ற கேலரிக்கள்