தமிழ் செய்திகள்  /  Photo Gallery  /  Divorce If You Don't Give Coffee To Your Wife.. Is There Such A Law? Do You Know Where

Divorce for Coffee : மனைவிக்கு காபி கொடுக்கவில்லை என்றால் விவாகரத்து.. இப்படி ஒரு சட்டம் இருக்கு? எங்கு தெரியுமா?

Apr 01, 2024 06:59 AM IST Divya Sekar
Apr 01, 2024 06:59 AM , IST

பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் துருக்கியில் இத்தகைய சட்டம் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அந்த சட்டத்தின் மூலம் விவாகரத்து எளிதாக செய்ய முடியும். அதன் மையத்தில், காபி இருந்தது. அந்த சட்டம் எப்படி இருக்கும் என்று பார்ப்போம்.

மனதின் பொருத்தமின்மை இருக்கும்போது விவாகரத்து அசாதாரணமானது அல்ல. இது உலகம் முழுவதும் நடக்கிறது. ஆனால் சில நேரங்களில் அதன் பின்னால் விசித்திரமான காரணங்கள் உள்ளன. உதாரணமாக, காபி காரணமாக விவாகரத்து. ஒன்றல்ல இரண்டல்ல, பல உதாரணங்கள்.  

(1 / 6)

மனதின் பொருத்தமின்மை இருக்கும்போது விவாகரத்து அசாதாரணமானது அல்ல. இது உலகம் முழுவதும் நடக்கிறது. ஆனால் சில நேரங்களில் அதன் பின்னால் விசித்திரமான காரணங்கள் உள்ளன. உதாரணமாக, காபி காரணமாக விவாகரத்து. ஒன்றல்ல இரண்டல்ல, பல உதாரணங்கள்.  

மனைவிக்கு கணவன் பொறுப்பேற்க வேண்டும். இத்தகைய கலாச்சாரங்கள் உலகின் பல பகுதிகளிலும் உள்ளன. இந்த கடமைகளில் உணவு, உடை, தங்குமிடம் ஆகியவை அடங்கும், 

(2 / 6)

மனைவிக்கு கணவன் பொறுப்பேற்க வேண்டும். இத்தகைய கலாச்சாரங்கள் உலகின் பல பகுதிகளிலும் உள்ளன. இந்த கடமைகளில் உணவு, உடை, தங்குமிடம் ஆகியவை அடங்கும், 

பல மக்கள் துருக்கி அல்லது துருக்கி பற்றி தெரியும். காபி இந்த நாட்டின் கலாச்சாரத்துடன் ஆழமாக தொடர்புடையது. அந்த உறவு மிகவும் ஆழமானது, அதன் காரணமாக அது விவாகரத்து செய்யப்பட்டிருக்கலாம். உண்மை என்ன? கண்டுபிடி.  

(3 / 6)

பல மக்கள் துருக்கி அல்லது துருக்கி பற்றி தெரியும். காபி இந்த நாட்டின் கலாச்சாரத்துடன் ஆழமாக தொடர்புடையது. அந்த உறவு மிகவும் ஆழமானது, அதன் காரணமாக அது விவாகரத்து செய்யப்பட்டிருக்கலாம். உண்மை என்ன? கண்டுபிடி.  

பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் துருக்கியில் இத்தகைய சட்டம் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அந்த சட்டத்தின் மூலம் விவாகரத்து எளிதாக செய்ய முடியும். அதன் மையத்தில், காபி இருந்தது. அந்த சட்டம் எப்படி இருக்கும் என்று பார்ப்போம்.  

(4 / 6)

பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் துருக்கியில் இத்தகைய சட்டம் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அந்த சட்டத்தின் மூலம் விவாகரத்து எளிதாக செய்ய முடியும். அதன் மையத்தில், காபி இருந்தது. அந்த சட்டம் எப்படி இருக்கும் என்று பார்ப்போம்.  

மனைவியின் கோரிக்கைக்கு ஏற்ப காபி வழங்குவது கணவனின் பொறுப்பு என்று சட்டம் கூறியது. அவரால் அதை வழங்க முடியாவிட்டால், திருமணம் முறிந்துவிடும். அந்த நாட்டின் சட்டம் அல்லது பெண்களின் சட்டம் இந்த உரிமையை வழங்கியது, கணவர் அவர்கள் விரும்பிய காபியை கொடுக்க முடியாவிட்டால், அவர்கள் விவாகரத்துக்காக நீதிமன்றம் செல்லலாம். அது விவாகரத்துக்கு வழிவகுத்திருக்கும்.  

(5 / 6)

மனைவியின் கோரிக்கைக்கு ஏற்ப காபி வழங்குவது கணவனின் பொறுப்பு என்று சட்டம் கூறியது. அவரால் அதை வழங்க முடியாவிட்டால், திருமணம் முறிந்துவிடும். அந்த நாட்டின் சட்டம் அல்லது பெண்களின் சட்டம் இந்த உரிமையை வழங்கியது, கணவர் அவர்கள் விரும்பிய காபியை கொடுக்க முடியாவிட்டால், அவர்கள் விவாகரத்துக்காக நீதிமன்றம் செல்லலாம். அது விவாகரத்துக்கு வழிவகுத்திருக்கும்.  

இது தற்போது மிகவும் விசித்திரமாகத் தெரிகிறது, ஆனால் உண்மையில், சில நாடுகளில், வெவ்வேறு உணவுகள் அல்லது பானங்கள் கலாச்சாரத்தில் முக்கியமானவை. துருக்கியில், அது காபி.  

(6 / 6)

இது தற்போது மிகவும் விசித்திரமாகத் தெரிகிறது, ஆனால் உண்மையில், சில நாடுகளில், வெவ்வேறு உணவுகள் அல்லது பானங்கள் கலாச்சாரத்தில் முக்கியமானவை. துருக்கியில், அது காபி.  

IPL_Entry_Point

மற்ற கேலரிக்கள்