தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Hanging Plants : தொங்கும் தாவரங்களால் வீட்டை அலங்கரிக்கலாம்.. இதற்கு எந்த தாவரங்கள் சிறந்தது தெரியுமா?

Hanging Plants : தொங்கும் தாவரங்களால் வீட்டை அலங்கரிக்கலாம்.. இதற்கு எந்த தாவரங்கள் சிறந்தது தெரியுமா?

Jun 28, 2024 08:08 PM IST Divya Sekar
Jun 28, 2024 08:08 PM , IST

  • Top hanging plants for home : வீட்டை அலங்கரிக்க தொங்கும் தாவரங்களை பயன்படுத்தலாம். இதற்கு எந்த தாவரங்கள் சிறந்தது தெரியுமா? அது குறித்து பார்க்கலாம்.

தொங்கும் தாவரங்களை வீட்டிற்குள் வைத்தால் அழகாக இருக்கும். இந்த வகை மரத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன் மனதில் கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்கள் உள்ளன. முதலில், கீழ்நோக்கி தொங்கும் இலைகளைக் கொண்ட தாவரங்களை நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும். இப்போது பாருங்கள், உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிக்கும் தொங்கும் தாவரங்கள்.  

(1 / 5)

தொங்கும் தாவரங்களை வீட்டிற்குள் வைத்தால் அழகாக இருக்கும். இந்த வகை மரத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன் மனதில் கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்கள் உள்ளன. முதலில், கீழ்நோக்கி தொங்கும் இலைகளைக் கொண்ட தாவரங்களை நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும். இப்போது பாருங்கள், உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிக்கும் தொங்கும் தாவரங்கள்.  ((Pexels))

1. முத்து சரம்: இந்த பெயர் ஒரு கற்பனை புத்தகத்திலிருந்து நேரடியாக வந்ததாகத் தெரிகிறது. கரடுமுரடான பட்டாணி வடிவ கொடிகள் கீழ்நோக்கி செல்கின்றன மற்றும் பல அடிகள் வளரக்கூடும், அதன் பானை மீது பரவுகின்றன. இதில் சிறிய வெள்ளை பூக்களும் உள்ளன.

(2 / 5)

1. முத்து சரம்: இந்த பெயர் ஒரு கற்பனை புத்தகத்திலிருந்து நேரடியாக வந்ததாகத் தெரிகிறது. கரடுமுரடான பட்டாணி வடிவ கொடிகள் கீழ்நோக்கி செல்கின்றன மற்றும் பல அடிகள் வளரக்கூடும், அதன் பானை மீது பரவுகின்றன. இதில் சிறிய வெள்ளை பூக்களும் உள்ளன.(Pexels )

2. சிலந்தி செடி: இந்த மரத்திற்கு பொருத்தமான பெயர். மஞ்சள் நிற கோடிட்ட இலைகள் 'ஸ்பைடேட்ஸ்' என்றும் அழைக்கப்படும் நீண்ட, சுருண்ட தண்டுகளின் முனைகளிலிருந்து சிலந்தி தாவரங்களை முளைக்கின்றன. இந்த குழந்தை மரங்களை வெட்டி வேறு இடத்தில் நடவு செய்யுங்கள். புதிய மரங்களை எளிதாக பெறலாம். எந்த நேரத்திலும் உங்கள் சிறந்த நண்பருக்கு பரிசளிக்க ஒரு புதிய சிலந்தி ஆலை உங்களிடம் உள்ளது.  

(3 / 5)

2. சிலந்தி செடி: இந்த மரத்திற்கு பொருத்தமான பெயர். மஞ்சள் நிற கோடிட்ட இலைகள் 'ஸ்பைடேட்ஸ்' என்றும் அழைக்கப்படும் நீண்ட, சுருண்ட தண்டுகளின் முனைகளிலிருந்து சிலந்தி தாவரங்களை முளைக்கின்றன. இந்த குழந்தை மரங்களை வெட்டி வேறு இடத்தில் நடவு செய்யுங்கள். புதிய மரங்களை எளிதாக பெறலாம். எந்த நேரத்திலும் உங்கள் சிறந்த நண்பருக்கு பரிசளிக்க ஒரு புதிய சிலந்தி ஆலை உங்களிடம் உள்ளது.  (Pexels)

3. பாஸ்டன் ஃபெர்ன்: பாஸ்டன் ஃபெர்னின் தொடுதலுடன் உங்கள் வீட்டு தோற்றத்தைத் திறக்கவும். பாஸ்டன் ஃபெர்னின் சிறிய, இறகுகள் கொண்ட இலைகள், ஒரு காட்டின் விதானத்தை விசித்திரமாக நினைவூட்டுகின்றன. அவை பச்சை, புதர் இலைகளில் வளர்கின்றன. அவை முதிர்ச்சியடையும் போது, கூர்மையான இலைகள் படிப்படியாக அழகாக பூக்கின்றன, விடியலின் முதல் ஒளியில் காடு எழுந்திருக்கும்.

(4 / 5)

3. பாஸ்டன் ஃபெர்ன்: பாஸ்டன் ஃபெர்னின் தொடுதலுடன் உங்கள் வீட்டு தோற்றத்தைத் திறக்கவும். பாஸ்டன் ஃபெர்னின் சிறிய, இறகுகள் கொண்ட இலைகள், ஒரு காட்டின் விதானத்தை விசித்திரமாக நினைவூட்டுகின்றன. அவை பச்சை, புதர் இலைகளில் வளர்கின்றன. அவை முதிர்ச்சியடையும் போது, கூர்மையான இலைகள் படிப்படியாக அழகாக பூக்கின்றன, விடியலின் முதல் ஒளியில் காடு எழுந்திருக்கும்.(Pixabay )

4. பெட்டூனியா: கலைஞர்களுக்கு இது சிறந்தது. பெட்டூனியாக்கள் இளஞ்சிவப்பு, ஊதா, நீலம் மற்றும் வெள்ளை நிறங்களின் அழகான வண்ணங்களில் பூக்கின்றன. இந்த எக்காள வடிவ பூக்கள் உங்கள் வீட்டின் ஷோஸ்டாப்பராக இருப்பது உறுதி. அவை குறைந்த பராமரிப்பு மற்றும் அவற்றின் அழகான வண்ணங்கள் எப்போதும் உங்களை அதிக உற்சாகத்தில் வைத்திருக்கும்.

(5 / 5)

4. பெட்டூனியா: கலைஞர்களுக்கு இது சிறந்தது. பெட்டூனியாக்கள் இளஞ்சிவப்பு, ஊதா, நீலம் மற்றும் வெள்ளை நிறங்களின் அழகான வண்ணங்களில் பூக்கின்றன. இந்த எக்காள வடிவ பூக்கள் உங்கள் வீட்டின் ஷோஸ்டாப்பராக இருப்பது உறுதி. அவை குறைந்த பராமரிப்பு மற்றும் அவற்றின் அழகான வண்ணங்கள் எப்போதும் உங்களை அதிக உற்சாகத்தில் வைத்திருக்கும்.(Pexels)

மற்ற கேலரிக்கள்