தமிழ் செய்திகள்  /  Photo Gallery  /  Boost Your Productivity With This Ai Powered Time And Task Management App

Time Management app: நேர மேலாண்மையை நிர்வகிக்க உதவும் AI-powered App!

Jan 17, 2024 09:44 AM IST Manigandan K T
Jan 17, 2024 09:44 AM , IST

  • டைம்ஹீரோ செயலியைக் கண்டறியவும், இது நேரம் மற்றும் பணி மேலாண்மை பிரிவுகளில் உங்களுக்கு உதவும். திறமையான பணி முன்னுரிமை முதல் AI-உதவியுடன் திட்டமிடல் வரை, இது பிரபலமான டூல்களுடன் தடையின்றி ஒருங்கிணைக்கிறது, நேர கண்காணிப்பு மூலம் நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது.

திறமையான பணி மேலாண்மை: TimeHero, AI-மூலம் இயங்கும் செயலி, பயனர்கள் பணிகளை உருவாக்கவும், முன்னுரிமை அளிக்கவும், குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுடன் ஒழுங்கமைக்கவும் அனுமதிப்பதன் மூலம் பணி நிர்வாகத்தை நெறிப்படுத்துகிறது. இந்த விரிவான நேர மேலாண்மை தளம் பயனர்கள் பணிகளில் கருத்துகள், குறிப்புகள் மற்றும் இணைப்புகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் எளிதான தகவல்தொடர்புக்கு உதவுகிறது.

(1 / 6)

திறமையான பணி மேலாண்மை: TimeHero, AI-மூலம் இயங்கும் செயலி, பயனர்கள் பணிகளை உருவாக்கவும், முன்னுரிமை அளிக்கவும், குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுடன் ஒழுங்கமைக்கவும் அனுமதிப்பதன் மூலம் பணி நிர்வாகத்தை நெறிப்படுத்துகிறது. இந்த விரிவான நேர மேலாண்மை தளம் பயனர்கள் பணிகளில் கருத்துகள், குறிப்புகள் மற்றும் இணைப்புகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் எளிதான தகவல்தொடர்புக்கு உதவுகிறது.

2. நுண்ணறிவுள்ள உற்பத்தித்திறனுக்கான நேரக் கண்காணிப்பு: பயனர்கள் தங்கள் நேரத்தை எவ்வாறு ஒதுக்குகிறார்கள் என்பதைப் பற்றிய தெளிவான புரிதலை வழங்கும், நேரக் கண்காணிப்பு அம்சத்தை இந்தச் செயலி கொண்டுள்ளது. இந்த நுண்ணறிவு பயனர்களை மேம்படுத்துவதற்கான பகுதிகளைக் கண்டறிந்து அவர்களின் பணிப்பாய்வுகளை மேம்படுத்த உதவுகிறது.

(2 / 6)

2. நுண்ணறிவுள்ள உற்பத்தித்திறனுக்கான நேரக் கண்காணிப்பு: பயனர்கள் தங்கள் நேரத்தை எவ்வாறு ஒதுக்குகிறார்கள் என்பதைப் பற்றிய தெளிவான புரிதலை வழங்கும், நேரக் கண்காணிப்பு அம்சத்தை இந்தச் செயலி கொண்டுள்ளது. இந்த நுண்ணறிவு பயனர்களை மேம்படுத்துவதற்கான பகுதிகளைக் கண்டறிந்து அவர்களின் பணிப்பாய்வுகளை மேம்படுத்த உதவுகிறது.(unsplash)

3. AI உடன் தானியங்கி திட்டமிடல்: அதன் AI திறன்களைப் பயன்படுத்தி, TimeHero அவசரம் மற்றும் முக்கியத்துவத்தின் அடிப்படையில் பணிகளைத் திட்டமிடுகிறது. இது நிகழ்வுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், பணி நிறைவு அல்லது முன்னுரிமைகளை மாற்றுதல், பணி மேலாண்மைக்கு பதிலளிக்கக்கூடிய மற்றும் தகவமைப்பு அணுகுமுறையை உறுதி செய்யும்.

(3 / 6)

3. AI உடன் தானியங்கி திட்டமிடல்: அதன் AI திறன்களைப் பயன்படுத்தி, TimeHero அவசரம் மற்றும் முக்கியத்துவத்தின் அடிப்படையில் பணிகளைத் திட்டமிடுகிறது. இது நிகழ்வுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், பணி நிறைவு அல்லது முன்னுரிமைகளை மாற்றுதல், பணி மேலாண்மைக்கு பதிலளிக்கக்கூடிய மற்றும் தகவமைப்பு அணுகுமுறையை உறுதி செய்யும்.(unsplash)

4. வேகமான உள்ளீடுகளுக்கான இயற்கையான மொழி செயலாக்கம்: இயற்கையான மொழி செயலாக்க வழிமுறையுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது, டைம்ஹீரோ பயனர்களை விரைவான மற்றும் எளிதான உரை உள்ளீடுகள் மூலம் தொடர்ச்சியான பணிகளை விரைவாக முடிக்க அனுமதிக்கிறது. இந்த அம்சம் பயனரின் செயல்திறனை அதிகரிக்கிறது, பணியை முடிப்பதை தடையற்ற செயல்முறையாக மாற்றுகிறது.

(4 / 6)

4. வேகமான உள்ளீடுகளுக்கான இயற்கையான மொழி செயலாக்கம்: இயற்கையான மொழி செயலாக்க வழிமுறையுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது, டைம்ஹீரோ பயனர்களை விரைவான மற்றும் எளிதான உரை உள்ளீடுகள் மூலம் தொடர்ச்சியான பணிகளை விரைவாக முடிக்க அனுமதிக்கிறது. இந்த அம்சம் பயனரின் செயல்திறனை அதிகரிக்கிறது, பணியை முடிப்பதை தடையற்ற செயல்முறையாக மாற்றுகிறது.(unsplash)

5. பிரபலமான கருவிகளுடன் ஒருங்கிணைப்பு: TimeHero Google Calendar, Trello, Asana, Zapier மற்றும் பல கருவிகளுடன் தடையின்றி ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் பயனர் வசதியை மேம்படுத்துகிறது. இது வெவ்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு இடையில் மாற வேண்டிய அவசியத்தை நீக்குகிறது, பயனர்களின் விருப்பமான தளங்களுக்குள் ஒருங்கிணைந்த அனுபவத்தை வழங்குகிறது.

(5 / 6)

5. பிரபலமான கருவிகளுடன் ஒருங்கிணைப்பு: TimeHero Google Calendar, Trello, Asana, Zapier மற்றும் பல கருவிகளுடன் தடையின்றி ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் பயனர் வசதியை மேம்படுத்துகிறது. இது வெவ்வேறு பயன்பாடுகளுக்கு இடையில் மாற வேண்டிய அவசியத்தை நீக்குகிறது, பயனர்களின் விருப்பமான தளங்களுக்குள் ஒருங்கிணைந்த அனுபவத்தை வழங்குகிறது.(unsplash)

6. இலவச சோதனையுடன் கூடிய நெகிழ்வான சந்தா திட்டங்கள்: TimeHero சந்தா மாதிரியில் இயங்குகிறது, பயனர்கள் அதன் திறன்களை ஆராய 7 நாள் இலவச சோதனையை வழங்குகிறது. அடிப்படைத் திட்டம் மாதத்திற்கு $4.60 இல் தொடங்குகிறது, அதே சமயம் மேம்பட்ட அம்சங்களுடன் கூடிய பிரீமியம் பதிப்பின் விலை மாதத்திற்கு $22 ஆகும். பயனுள்ள நேரம் மற்றும் பணி மேலாண்மை தீர்வுகளைத் தேடும் பயனர்களுக்கான அணுகலை இந்த மலிவு உறுதி செய்கிறது.

(6 / 6)

6. இலவச சோதனையுடன் கூடிய நெகிழ்வான சந்தா திட்டங்கள்: TimeHero சந்தா மாதிரியில் இயங்குகிறது, பயனர்கள் அதன் திறன்களை ஆராய 7 நாள் இலவச சோதனையை வழங்குகிறது. அடிப்படைத் திட்டம் மாதத்திற்கு $4.60 இல் தொடங்குகிறது, அதே சமயம் மேம்பட்ட அம்சங்களுடன் கூடிய பிரீமியம் பதிப்பின் விலை மாதத்திற்கு $22 ஆகும். பயனுள்ள நேரம் மற்றும் பணி மேலாண்மை தீர்வுகளைத் தேடும் பயனர்களுக்கான அணுகலை இந்த மலிவு உறுதி செய்கிறது.(unsplash)

WhatsApp channel

மற்ற கேலரிக்கள்