தமிழ் செய்திகள்  /  Photo Gallery  /  Astrological Insights: Assessing The Pros And Cons Of Having Pets At Home

Pets: வீட்டில் செல்ல பிராணிகள் வளர்ப்பது வரமா? சாபமா?

Feb 20, 2024 07:30 PM IST Kathiravan V
Feb 20, 2024 07:30 PM , IST

  • “27 நட்சத்திரங்களும், ஒரு ஜீவராசிகளுடன் தொடர்பை கொண்டுள்ளது”

நம்மில் பலர் செல்லப்பிராணிகளை ஆர்வத்தோடு வளர்த்து வருகிறோம். தொன்று தொட்டே வீட்டு விலங்குகள் எனப்படும் ஆடு, மாடு, நாய், பூனை ஆகிய ஜீவராசிகள் மனிதர்களோடு நன்கு தொடர்பில் இருந்து வருகின்றன. 

(1 / 6)

நம்மில் பலர் செல்லப்பிராணிகளை ஆர்வத்தோடு வளர்த்து வருகிறோம். தொன்று தொட்டே வீட்டு விலங்குகள் எனப்படும் ஆடு, மாடு, நாய், பூனை ஆகிய ஜீவராசிகள் மனிதர்களோடு நன்கு தொடர்பில் இருந்து வருகின்றன. 

27 நட்சத்திரங்களும், ஒரு ஜீவராசிகளுடன் தொடர்பை கொண்டுள்ளது.

(2 / 6)

27 நட்சத்திரங்களும், ஒரு ஜீவராசிகளுடன் தொடர்பை கொண்டுள்ளது.

பூனைகளை பொறுத்தவரை அதை யாரும் கட்டி வைப்பது கிடையாது. உணவு நேரத்தில் சாப்பிட வரும் பூனை பின் சுதந்திரமாக உலவும் தன்மை கொண்டது.

(3 / 6)

பூனைகளை பொறுத்தவரை அதை யாரும் கட்டி வைப்பது கிடையாது. உணவு நேரத்தில் சாப்பிட வரும் பூனை பின் சுதந்திரமாக உலவும் தன்மை கொண்டது.

பூனை வளர்ப்பதால் தோஷமோ, பாவமோ, சாபமோ, ஏதும் கிடையாது என ஜோதிடர்கள் கூறுகின்றனர். 

(4 / 6)

பூனை வளர்ப்பதால் தோஷமோ, பாவமோ, சாபமோ, ஏதும் கிடையாது என ஜோதிடர்கள் கூறுகின்றனர். 

நாய்களை பொறுத்தவரை அதனை சுதந்திரமாக உலவவிடாமல், கட்டிப்போட்டு வைப்பது பாவம் தரும் செயல் என ஜோதிடர்கள் கூறுகின்றனர்.

(5 / 6)

நாய்களை பொறுத்தவரை அதனை சுதந்திரமாக உலவவிடாமல், கட்டிப்போட்டு வைப்பது பாவம் தரும் செயல் என ஜோதிடர்கள் கூறுகின்றனர்.

இதனால் ஜாதகத்தில் 12ஆம் இடம் காரணமாக வீட்டில் மனநலம் பாதித்தவர்களை உருவாக்குதல், தொழிலில் நஷ்டத்தை உருவாக்குதல், மருத்துவர் விரையங்கள் ஏற்படுதல், குடும்ப பிரச்னைகளை ஏற்படுத்தும். 

(6 / 6)

இதனால் ஜாதகத்தில் 12ஆம் இடம் காரணமாக வீட்டில் மனநலம் பாதித்தவர்களை உருவாக்குதல், தொழிலில் நஷ்டத்தை உருவாக்குதல், மருத்துவர் விரையங்கள் ஏற்படுதல், குடும்ப பிரச்னைகளை ஏற்படுத்தும். 

IPL_Entry_Point

மற்ற கேலரிக்கள்