தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Political Astrology: ’அரசியலில் கொடிக்கட்டி பறக்கும் யோகம் எந்த ராசிக்கு?’ இதோ முழு விவரம்!

Political Astrology: ’அரசியலில் கொடிக்கட்டி பறக்கும் யோகம் எந்த ராசிக்கு?’ இதோ முழு விவரம்!

Apr 09, 2024 05:34 PM IST Kathiravan V
Apr 09, 2024 05:34 PM , IST

  • ”உங்கள் ஜாதகத்தில் சூரியன் எங்கு உள்ளார் என்று அறிந்து கொள்வதன் மூலம் அரசியல் வாய்ப்புகள் குறித்து அறிந்து கொள்ள முடியும். உங்கள் ஜாதகத்தில் சூரியன் கெடாமல் உள்ளரா என்பதை ஆராய்வது அவசியம்”

ஒருவர் அரசியலில் வெற்றி பெற வேண்டும் எனில் ராஜ கிரகங்கள் எனப்படும் சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் மற்றும் சனி ஆகியோரது பலம் அவசியம் ஆகும்.

(1 / 7)

ஒருவர் அரசியலில் வெற்றி பெற வேண்டும் எனில் ராஜ கிரகங்கள் எனப்படும் சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் மற்றும் சனி ஆகியோரது பலம் அவசியம் ஆகும்.

மக்களாட்சி முறை தோன்று முன்னர் ஒருவரது செவ்வாய் வலுவாக உள்ள ஜாதகரால் அரசியல் அதிகாரத்தை பிடிக்கும் நிலை இருந்தது. போர் கிரகமாக அறியப்படும் செவ்வாய் கிரகம் நிலத்திற்குகாரகன் ஆவார், அடாவடி செயல், வன்முறை, போர் உள்ளிட்ட செயல்கள் மூலம் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றிய சம்பவங்கள் வரலாற்றில் நிறைய நடந்துள்ளன.

(2 / 7)

மக்களாட்சி முறை தோன்று முன்னர் ஒருவரது செவ்வாய் வலுவாக உள்ள ஜாதகரால் அரசியல் அதிகாரத்தை பிடிக்கும் நிலை இருந்தது. போர் கிரகமாக அறியப்படும் செவ்வாய் கிரகம் நிலத்திற்குகாரகன் ஆவார், அடாவடி செயல், வன்முறை, போர் உள்ளிட்ட செயல்கள் மூலம் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றிய சம்பவங்கள் வரலாற்றில் நிறைய நடந்துள்ளன.

ஆனால் உலகம் முழுவதும் ஜனநாயகம் மலர்ந்துவிட்ட நிலையில் சூரியன், சந்திரன் மற்றும் மக்களின்காரகன் ஆன சனி பகவானின் பலம் உள்ள ஜாதகரால் மட்டுமே அரசியல் அதிகாரத்தை சுவைக்க முடியும் என்கிறார் ஜோதிடர் எம்.பாலசுப்பிரமணியன். 

(3 / 7)

ஆனால் உலகம் முழுவதும் ஜனநாயகம் மலர்ந்துவிட்ட நிலையில் சூரியன், சந்திரன் மற்றும் மக்களின்காரகன் ஆன சனி பகவானின் பலம் உள்ள ஜாதகரால் மட்டுமே அரசியல் அதிகாரத்தை சுவைக்க முடியும் என்கிறார் ஜோதிடர் எம்.பாலசுப்பிரமணியன். 

உங்கள் ஜாதகத்தில் லக்னத்தில் இருந்து 3, 6, 10, 11 ஆகிய இடங்களில் இருந்தால் சூரியன் ஆதிக்கம் அதிகமாக உள்ளது என்று அர்த்தம். ஆனால் மேற்கண்ட இடங்கள் துலாம் ராசியாக இருக்க கூடாது. அப்படி துலாம் ராசியாக இருந்தால் சூரியனுக்கு நீசபங்க ராஜயோகம் அமையும் வாய்ப்பு உள்ளதா என பார்க்க வேண்டும்.

(4 / 7)

உங்கள் ஜாதகத்தில் லக்னத்தில் இருந்து 3, 6, 10, 11 ஆகிய இடங்களில் இருந்தால் சூரியன் ஆதிக்கம் அதிகமாக உள்ளது என்று அர்த்தம். ஆனால் மேற்கண்ட இடங்கள் துலாம் ராசியாக இருக்க கூடாது. அப்படி துலாம் ராசியாக இருந்தால் சூரியனுக்கு நீசபங்க ராஜயோகம் அமையும் வாய்ப்பு உள்ளதா என பார்க்க வேண்டும்.

அடுத்ததாக மதிநுட்பகாரகன் ஆன சந்திரன் பலம் அவசியம், உங்கள் லக்னத்தில் இருந்து சந்திரன் மறைந்து இருக்க கூடாது. 8ஆம் இடத்திலேயோ அல்லது 12ஆம் இடத்திலேயே சந்திரன் இருந்தால் மதிநுட்பம் வேலை செய்யாது. இது அரசியலுக்கு ஏற்றது இல்லை. 

(5 / 7)

அடுத்ததாக மதிநுட்பகாரகன் ஆன சந்திரன் பலம் அவசியம், உங்கள் லக்னத்தில் இருந்து சந்திரன் மறைந்து இருக்க கூடாது. 8ஆம் இடத்திலேயோ அல்லது 12ஆம் இடத்திலேயே சந்திரன் இருந்தால் மதிநுட்பம் வேலை செய்யாது. இது அரசியலுக்கு ஏற்றது இல்லை. 

அதே வேலையில் சூரியனோ, சந்திரனோ இருக்கும் வீட்டில் ராகு, கேது ஆகிய கிரகங்கள் இருக்க கூடாது. ராகு, கேதுக்கள் பிடியில் இருந்தால் அரசியலில் மேலே வருவது மிக கடினம்.

(6 / 7)

அதே வேலையில் சூரியனோ, சந்திரனோ இருக்கும் வீட்டில் ராகு, கேது ஆகிய கிரகங்கள் இருக்க கூடாது. ராகு, கேதுக்கள் பிடியில் இருந்தால் அரசியலில் மேலே வருவது மிக கடினம்.

ஒருவர் அரசியலில் வெற்றி பெற சனி பகவானின் பலம் முக்கியமாக தேவை, சனி பகவான் லக்னத்திற்கு 3, 7, 10, 11ஆம் இடங்களில் இருந்தால் சனி பலமாக உள்ளார் என்று பொருள், சனி பலமாக இருந்தால் அரசியலில் தைரியமாக குதிக்கலாம். ஆனால் சனி அஸ்தங்கம் ஆனாலோ, வக்ரம் ஆனாலோ, நீசம் ஆனாலோ அரசியலில் நுழையக்கூடாது. அதே போல் உங்கள் ஜாதகத்தில் சனி பகவான் ராகு, கேதுக்கள் உடன் இருக்க கூடாது.

(7 / 7)

ஒருவர் அரசியலில் வெற்றி பெற சனி பகவானின் பலம் முக்கியமாக தேவை, சனி பகவான் லக்னத்திற்கு 3, 7, 10, 11ஆம் இடங்களில் இருந்தால் சனி பலமாக உள்ளார் என்று பொருள், சனி பலமாக இருந்தால் அரசியலில் தைரியமாக குதிக்கலாம். ஆனால் சனி அஸ்தங்கம் ஆனாலோ, வக்ரம் ஆனாலோ, நீசம் ஆனாலோ அரசியலில் நுழையக்கூடாது. அதே போல் உங்கள் ஜாதகத்தில் சனி பகவான் ராகு, கேதுக்கள் உடன் இருக்க கூடாது.

IPL_Entry_Point

மற்ற கேலரிக்கள்