தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Broom Vastu Tips: துடைப்பம் வாங்க நல்ல நாள் எது?..எந்த நாளில் வாங்கினால் மகாலட்சுமி யோகம் உண்டாகும்!

Broom Vastu Tips: துடைப்பம் வாங்க நல்ல நாள் எது?..எந்த நாளில் வாங்கினால் மகாலட்சுமி யோகம் உண்டாகும்!

Jun 25, 2024 06:58 PM IST Karthikeyan S
Jun 25, 2024 06:58 PM , IST

உலகில் அமைதியையும் செழிப்பையும் கொண்டு வருவதில் வாஸ்து சாஸ்திரத்திற்கு ஒரு பங்கு உள்ளது. வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, வீட்டில் உள்ள பல்வேறு விஷயங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

ஜோதிடத்தில் வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, நம்முடைய வீட்டின் அமைப்பு மட்டுமல்லாமல், நாம் வாங்கக்கூடிய பொருட்களை வைப்பது என அனைத்தும் இதன் அடிப்படையில் சரியான இடத்தில் வைப்பதும், சரியான நாளில் வைப்பதும் மிகவும் சிறப்பான பலனை தரும். அந்த வகையில் வீட்டை சுத்தம் செய்ய பயன்படும் துடைப்பம் லட்சுமி தேவியின் விருப்பமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. எனவே எந்த நாளில் வீட்டிற்கான துடைப்பம் வாங்கலாம், எந்த நாளில் வாங்கக் கூடாது என தெரிந்து கொள்வது அவசியம். 

(1 / 7)

ஜோதிடத்தில் வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, நம்முடைய வீட்டின் அமைப்பு மட்டுமல்லாமல், நாம் வாங்கக்கூடிய பொருட்களை வைப்பது என அனைத்தும் இதன் அடிப்படையில் சரியான இடத்தில் வைப்பதும், சரியான நாளில் வைப்பதும் மிகவும் சிறப்பான பலனை தரும். அந்த வகையில் வீட்டை சுத்தம் செய்ய பயன்படும் துடைப்பம் லட்சுமி தேவியின் விருப்பமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. எனவே எந்த நாளில் வீட்டிற்கான துடைப்பம் வாங்கலாம், எந்த நாளில் வாங்கக் கூடாது என தெரிந்து கொள்வது அவசியம். 

ஜோதிடத்தில் வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, நம்முடைய வீட்டின் அமைப்பு மட்டுமல்லாமல், நாம் வாங்கக்கூடிய பொருட்களை வைப்பது என அனைத்தும் இதன் அடிப்படையில் சரியான இடத்தில் வைப்பதும், சரியான நாளில் வைப்பதும் மிகவும் சிறப்பான பலனை தரும். அந்த வகையில் வீட்டை சுத்தம் செய்ய பயன்படும் துடைப்பம் லட்சுமி தேவியின் விருப்பமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. எனவே எந்த நாளில் வீட்டிற்கான துடைப்பம் வாங்கலாம், எந்த நாளில் வாங்கக் கூடாது என தெரிந்து கொள்வது அவசியம். 

(2 / 7)

ஜோதிடத்தில் வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, நம்முடைய வீட்டின் அமைப்பு மட்டுமல்லாமல், நாம் வாங்கக்கூடிய பொருட்களை வைப்பது என அனைத்தும் இதன் அடிப்படையில் சரியான இடத்தில் வைப்பதும், சரியான நாளில் வைப்பதும் மிகவும் சிறப்பான பலனை தரும். அந்த வகையில் வீட்டை சுத்தம் செய்ய பயன்படும் துடைப்பம் லட்சுமி தேவியின் விருப்பமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. எனவே எந்த நாளில் வீட்டிற்கான துடைப்பம் வாங்கலாம், எந்த நாளில் வாங்கக் கூடாது என தெரிந்து கொள்வது அவசியம். (Pixabay)

துடைப்பத்தைப் பற்றி ஒரு மதக் கருத்து உள்ளது. வைகுந்த லட்சுமி தேவி உள்ளே நுழைந்தபோது, அவர் ஒரு துடைப்பத்தால் அந்த பகுதியை சுத்தம் செய்தார் என்று கூறப்படுகிறது. கையொப்பத்திலிருந்து, விளக்குமாறு லட்சுமி தேவி மற்றும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தின் அடையாளமாக கருதப்படுகிறது. அப்போதிருந்து, துடைப்பத்தை சரியான இடத்தில் வைத்திருப்பது வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி மிகவும் முக்கியமானது.  

(3 / 7)

துடைப்பத்தைப் பற்றி ஒரு மதக் கருத்து உள்ளது. வைகுந்த லட்சுமி தேவி உள்ளே நுழைந்தபோது, அவர் ஒரு துடைப்பத்தால் அந்த பகுதியை சுத்தம் செய்தார் என்று கூறப்படுகிறது. கையொப்பத்திலிருந்து, விளக்குமாறு லட்சுமி தேவி மற்றும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தின் அடையாளமாக கருதப்படுகிறது. அப்போதிருந்து, துடைப்பத்தை சரியான இடத்தில் வைத்திருப்பது வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி மிகவும் முக்கியமானது.  

சாஸ்திரங்களின்படி, தந்தேராஸ் அல்லது தீபாவளியின் போது விளக்குமாறு வாங்குவது மிகவும் மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது. செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் வீட்டில் துடைப்பம் வாங்குவதும் மங்களகரமானதாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும், சாஸ்திரங்களின்படி, வியாழன் அல்லது வெள்ளிக்கிழமை முதல் புதிய துடைப்பங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.  கிருஷ்ண பக்ஷத்தில் துடைப்பம் வாங்குவதும் மங்களகரமானது என்கிறது சாஸ்திரம்.

(4 / 7)

சாஸ்திரங்களின்படி, தந்தேராஸ் அல்லது தீபாவளியின் போது விளக்குமாறு வாங்குவது மிகவும் மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது. செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் வீட்டில் துடைப்பம் வாங்குவதும் மங்களகரமானதாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும், சாஸ்திரங்களின்படி, வியாழன் அல்லது வெள்ளிக்கிழமை முதல் புதிய துடைப்பங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.  கிருஷ்ண பக்ஷத்தில் துடைப்பம் வாங்குவதும் மங்களகரமானது என்கிறது சாஸ்திரம்.

வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கட்கிழமை துடைப்பம் வாங்குவது நல்ல பலன்களைத் தராது. திங்கட்கிழமை துடைப்பம் வாங்க கடன் தொடர்பான சிக்கல் இருக்கலாம் என்றும் நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். செவ்வாய் அல்லது சனிக்கிழமை துடைப்பம் வாங்க சிறந்த மற்றும் மிகவும் மங்களகரமான நாள் ஆகும். இந்த நாட்களில் துடைப்பம் வாங்கினால் மகாலட்சுமியின் ஆசிகள் கிடைக்கும்.

(5 / 7)

வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கட்கிழமை துடைப்பம் வாங்குவது நல்ல பலன்களைத் தராது. திங்கட்கிழமை துடைப்பம் வாங்க கடன் தொடர்பான சிக்கல் இருக்கலாம் என்றும் நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். செவ்வாய் அல்லது சனிக்கிழமை துடைப்பம் வாங்க சிறந்த மற்றும் மிகவும் மங்களகரமான நாள் ஆகும். இந்த நாட்களில் துடைப்பம் வாங்கினால் மகாலட்சுமியின் ஆசிகள் கிடைக்கும்.

துடைப்பம் வைத்திருப்பதற்கு வடகிழக்கு திசை அமங்கலமாக கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், வீட்டின் வடமேற்கு அல்லது மேற்கு திசையில் விளக்குமாறு வைப்பது மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது. 

(6 / 7)

துடைப்பம் வைத்திருப்பதற்கு வடகிழக்கு திசை அமங்கலமாக கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், வீட்டின் வடமேற்கு அல்லது மேற்கு திசையில் விளக்குமாறு வைப்பது மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது. 

மகாலட்சுமியின் அம்சம் என்பதால் துடைப்பத்தை சுத்தமாகவே வைத்திருக்க வேண்டும். சூரிய அஸ்மனத்திற்குப் பிறகு வீட்டில் விளக்கேற்றிய பின்னர் இரவு நேரத்தில் வீடு பெருக்குவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். (இந்த அறிக்கையில் உள்ள தகவல்கள் நம்பகத்தன்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இந்துஸ்தான் டைம்ஸ் தமிழ் அதன் நம்பகத்தன்மையை சரிபார்க்க முடியவில்லை)

(7 / 7)

மகாலட்சுமியின் அம்சம் என்பதால் துடைப்பத்தை சுத்தமாகவே வைத்திருக்க வேண்டும். சூரிய அஸ்மனத்திற்குப் பிறகு வீட்டில் விளக்கேற்றிய பின்னர் இரவு நேரத்தில் வீடு பெருக்குவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். (இந்த அறிக்கையில் உள்ள தகவல்கள் நம்பகத்தன்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இந்துஸ்தான் டைம்ஸ் தமிழ் அதன் நம்பகத்தன்மையை சரிபார்க்க முடியவில்லை)

மற்ற கேலரிக்கள்