தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Ageing : ‘இளமை இதோ இதோ! முதுமை எப்போ எப்போ?’ எந்த வயதில் நீங்கள் தாத்தா-பாட்டி ஆகிறீர்கள்? ஆராய்ச்சி தகவல்!

Ageing : ‘இளமை இதோ இதோ! முதுமை எப்போ எப்போ?’ எந்த வயதில் நீங்கள் தாத்தா-பாட்டி ஆகிறீர்கள்? ஆராய்ச்சி தகவல்!

May 06, 2024 03:29 PM IST Priyadarshini R
May 06, 2024 03:29 PM , IST

  • Ageing : எந்த வயதில் முதுமை தொடங்குகிறது? இது பலர் நினைப்பதுபோல் அல்ல, உங்கள் வயது என்ன என்பதைக் கண்டறியவும்.

வயது அதிகரிக்கும்போது வயதான அறிகுறிகள் மோசமடைகின்றன. விதிவிலக்குகள் இல்லை. ஆனால் எந்த வயதில் வயதானவர் என்று அழைக்க முடியும்? இந்த கேள்விக்கு பதில் தெரியுமா? பதில் உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம்.  

(1 / 8)

வயது அதிகரிக்கும்போது வயதான அறிகுறிகள் மோசமடைகின்றன. விதிவிலக்குகள் இல்லை. ஆனால் எந்த வயதில் வயதானவர் என்று அழைக்க முடியும்? இந்த கேள்விக்கு பதில் தெரியுமா? பதில் உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம்.  

ஜெர்மனியின் பெர்லினில் உள்ள ஹம்போல்ட் பல்கலைக்கழகம் நடத்திய ஆய்வில். முதுமை எந்த வயதில் தொடங்குகிறது என்று ஆய்வு நடத்தியது. அவர்களின் ஆய்வில் முதுமையின் உண்மையான வயது தெரியவந்தது. அதாவது, எத்தனை ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் ஒருவரை முதியவர் என்று அழைக்க முடியும், அதன் அறிவியல் ஆராய்ச்சி இங்கே செய்யப்பட்டது. அந்த ஆராய்ச்சியின் முடிவுகள் என்ன சொல்கின்றன.  

(2 / 8)

ஜெர்மனியின் பெர்லினில் உள்ள ஹம்போல்ட் பல்கலைக்கழகம் நடத்திய ஆய்வில். முதுமை எந்த வயதில் தொடங்குகிறது என்று ஆய்வு நடத்தியது. அவர்களின் ஆய்வில் முதுமையின் உண்மையான வயது தெரியவந்தது. அதாவது, எத்தனை ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் ஒருவரை முதியவர் என்று அழைக்க முடியும், அதன் அறிவியல் ஆராய்ச்சி இங்கே செய்யப்பட்டது. அந்த ஆராய்ச்சியின் முடிவுகள் என்ன சொல்கின்றன.  

வயதாவதற்கு பல அறிகுறிகள் உள்ளன. இது மனதிலும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. முதுமை தொடங்கும் வயதைப் புரிந்துகொள்ள , ஹம்போல்ட் பல்கலைக்கழகம் ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழகம், லக்சம்பர்க் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கிரீஃப்ஸ்வால்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் உளவியல் துறைகளால் நடத்தப்பட்ட கணக்கெடுப்புகளை நடத்தியது. அங்கிருந்து, ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தனர்.  

(3 / 8)

வயதாவதற்கு பல அறிகுறிகள் உள்ளன. இது மனதிலும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. முதுமை தொடங்கும் வயதைப் புரிந்துகொள்ள , ஹம்போல்ட் பல்கலைக்கழகம் ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழகம், லக்சம்பர்க் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கிரீஃப்ஸ்வால்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் உளவியல் துறைகளால் நடத்தப்பட்ட கணக்கெடுப்புகளை நடத்தியது. அங்கிருந்து, ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தனர்.  

இந்த ஆய்வு உளவியல் மற்றும் வயதான இதழில் வெளியிடப்பட்டது . வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் பிறந்த 14,056 பேர் இந்த சோதனைக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்களின் உடல் திறன்களுக்கு மேலதிகமாக, மன அமைப்பு குறித்தும் ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. அங்குதான் விஞ்ஞானிகள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தனர்.  

(4 / 8)

இந்த ஆய்வு உளவியல் மற்றும் வயதான இதழில் வெளியிடப்பட்டது . வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் பிறந்த 14,056 பேர் இந்த சோதனைக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்களின் உடல் திறன்களுக்கு மேலதிகமாக, மன அமைப்பு குறித்தும் ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. அங்குதான் விஞ்ஞானிகள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தனர்.  

கடந்த சில தசாப்தங்களில், மருத்துவ அறிவியலின் முன்னேற்றம் காரணமாக, மக்களின் சராசரி ஆயுட்காலம் அதிகரித்துள்ளது, அதேபோல் முதுமையின் வயதும் அதிகரித்துள்ளது. அதாவது, 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு நபர் முதுமையில் நுழைந்ததாகத் தோன்றிய வயது, இனி முதுமையில் நுழைவதற்கான வயது அல்ல. மாறாக, அதிலிருந்து நிறைய அதிகரித்துள்ளது. இப்ப என்ன வயசு?

(5 / 8)

கடந்த சில தசாப்தங்களில், மருத்துவ அறிவியலின் முன்னேற்றம் காரணமாக, மக்களின் சராசரி ஆயுட்காலம் அதிகரித்துள்ளது, அதேபோல் முதுமையின் வயதும் அதிகரித்துள்ளது. அதாவது, 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு நபர் முதுமையில் நுழைந்ததாகத் தோன்றிய வயது, இனி முதுமையில் நுழைவதற்கான வயது அல்ல. மாறாக, அதிலிருந்து நிறைய அதிகரித்துள்ளது. இப்ப என்ன வயசு?

சில தசாப்தங்களுக்கு முன்பு, 67 வயதை முதுமையின் வயதாகக் கருதலாம் என்று ஆய்வின் முடிவுகள் கூறுகின்றன. ஆனால் இப்போது அது இல்லை. மாறாக, இப்போது வயதான சராசரி வயது 76.8 ஆண்டுகள். இந்த வயதில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையே சராசரியாக இருக்கும்.  

(6 / 8)

சில தசாப்தங்களுக்கு முன்பு, 67 வயதை முதுமையின் வயதாகக் கருதலாம் என்று ஆய்வின் முடிவுகள் கூறுகின்றன. ஆனால் இப்போது அது இல்லை. மாறாக, இப்போது வயதான சராசரி வயது 76.8 ஆண்டுகள். இந்த வயதில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையே சராசரியாக இருக்கும்.  

இந்த ஆய்வு உளவியல் மற்றும் வயதான இதழில் வெளியிடப்பட்டது . வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் பிறந்த 14,056 பேர் இந்த சோதனைக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்களின் உடல் திறன்களுக்கு மேலதிகமாக, மன அமைப்பு குறித்தும் ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. அங்குதான் விஞ்ஞானிகள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தனர்.  

(7 / 8)

இந்த ஆய்வு உளவியல் மற்றும் வயதான இதழில் வெளியிடப்பட்டது . வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் பிறந்த 14,056 பேர் இந்த சோதனைக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்களின் உடல் திறன்களுக்கு மேலதிகமாக, மன அமைப்பு குறித்தும் ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. அங்குதான் விஞ்ஞானிகள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தனர்.  

உடலைப் பொருட்படுத்தாமல், முதுமைக்கும் மனதிற்கும் ஆழமான தொடர்பு இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர். நிறைய பணம் செலவழிப்பவர்களுக்கு அல்லது தனிமையால் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு, வயதான அறிகுறிகள் மற்றவர்களை விட சற்று முன்னதாகவே வரக்கூடும்.

(8 / 8)

உடலைப் பொருட்படுத்தாமல், முதுமைக்கும் மனதிற்கும் ஆழமான தொடர்பு இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர். நிறைய பணம் செலவழிப்பவர்களுக்கு அல்லது தனிமையால் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு, வயதான அறிகுறிகள் மற்றவர்களை விட சற்று முன்னதாகவே வரக்கூடும்.

IPL_Entry_Point

மற்ற கேலரிக்கள்