தமிழ் செய்திகள்  /  Photo Gallery  /  Ageing Anxiety: 5 Signs To Know

Ageing anxiety: ’உங்களை வயதானவர்களாக உணர வைக்கும் 5 அறிகுறிகள்!’ மருத்துவர்களின் எச்சரிக்கை இதோ!

Jan 27, 2024 07:19 AM IST Kathiravan V
Jan 27, 2024 07:19 AM , IST

  • ”மற்றவர்களைச் சார்ந்திருக்கும் எண்ணங்கள் முதல் உடல் தோற்றத்தை மாற்றுவது வரை, வயதான கவலையின் சில அறிகுறிகள் இதோ!”

வயதாகும் எண்ணங்கள் பயமாக இருக்கும். நம்மால் நேரத்தை நிறுத்த முடியாவிட்டாலும், முதுமை மற்றும் முதுமை பற்றி நாம் அடிக்கடி கவலைப்படுகிறோம். "வயதான கவலை என்பது பலருக்கு ஒரு கவலையாக இருக்கிறது, இது முதுமையுடன் வரும் தவிர்க்க முடியாத உடல், மன மற்றும் சமூக மாற்றங்களின் பயத்தால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த கவலை ஒரு குறிப்பிட்ட வயதினருடன் மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை; இது வாழ்க்கையில் எந்த நேரத்திலும் வெளிப்படும், அடிக்கடி தூண்டப்படலாம் என கரோலின் ரூபன்ஸ்டைன் கூறி உள்ளார். 

(1 / 6)

வயதாகும் எண்ணங்கள் பயமாக இருக்கும். நம்மால் நேரத்தை நிறுத்த முடியாவிட்டாலும், முதுமை மற்றும் முதுமை பற்றி நாம் அடிக்கடி கவலைப்படுகிறோம். "வயதான கவலை என்பது பலருக்கு ஒரு கவலையாக இருக்கிறது, இது முதுமையுடன் வரும் தவிர்க்க முடியாத உடல், மன மற்றும் சமூக மாற்றங்களின் பயத்தால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த கவலை ஒரு குறிப்பிட்ட வயதினருடன் மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை; இது வாழ்க்கையில் எந்த நேரத்திலும் வெளிப்படும், அடிக்கடி தூண்டப்படலாம் என கரோலின் ரூபன்ஸ்டைன் கூறி உள்ளார். (Unsplash)

வயதான பதட்டம் பெரும்பாலும் இயக்கம் மற்றும் வலிமையை இழக்க நேரிடும் மற்றும் நமது உடல் ஆரோக்கியத்தைப் பற்றி கவலைப்படுவதை உணர வைக்கிறது.

(2 / 6)

வயதான பதட்டம் பெரும்பாலும் இயக்கம் மற்றும் வலிமையை இழக்க நேரிடும் மற்றும் நமது உடல் ஆரோக்கியத்தைப் பற்றி கவலைப்படுவதை உணர வைக்கிறது.(Unsplash)

நாம் கொண்டிருந்த அனைத்து இலக்குகளையும் நிறைவேற்றவில்லை என்ற எண்ணம் மற்றும் நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு துறையிலும் மாறிவரும் பாத்திரங்கள் பயம் போன்றவரை இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் 

(3 / 6)

நாம் கொண்டிருந்த அனைத்து இலக்குகளையும் நிறைவேற்றவில்லை என்ற எண்ணம் மற்றும் நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு துறையிலும் மாறிவரும் பாத்திரங்கள் பயம் போன்றவரை இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் (Unsplash)

உடல் தோற்றத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் ஏற்படும் கவலையான எண்ணங்களாக இருக்கலாம்.

(4 / 6)

உடல் தோற்றத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் ஏற்படும் கவலையான எண்ணங்களாக இருக்கலாம்.(Unsplash)

நாம் செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ செய்யவில்லையே என்ற வருத்தம் நம் எண்ணங்களை மறைத்துவிடும்.

(5 / 6)

நாம் செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ செய்யவில்லையே என்ற வருத்தம் நம் எண்ணங்களை மறைத்துவிடும்.(Unsplash)

சமூக தொடர்புகளை இழப்பது, மற்றவர்களைச் சார்ந்து இருப்பது மற்றும் எல்லாவற்றையும் சுதந்திரமாக நிர்வகிக்க இயலாமை - இந்த எண்ணங்கள் நம்மை வருத்தமடையச் செய்யலாம்.

(6 / 6)

சமூக தொடர்புகளை இழப்பது, மற்றவர்களைச் சார்ந்து இருப்பது மற்றும் எல்லாவற்றையும் சுதந்திரமாக நிர்வகிக்க இயலாமை - இந்த எண்ணங்கள் நம்மை வருத்தமடையச் செய்யலாம்.(Unsplash)

WhatsApp channel

மற்ற கேலரிக்கள்