தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Breakup Reasons : முறிவுக்கு வழிவகுக்கும் 6 பொதுவான தவறுகள் இதுதான்.. இனி இதை நீங்கள் செய்யாதீங்க!

Breakup Reasons : முறிவுக்கு வழிவகுக்கும் 6 பொதுவான தவறுகள் இதுதான்.. இனி இதை நீங்கள் செய்யாதீங்க!

May 09, 2024 07:41 AM IST Divya Sekar
May 09, 2024 07:41 AM , IST

  • Breakup Reasons : நம் கூட்டாளரிடம் நாம் கவனமாகவும் பரிவுடனும் இருக்க வேண்டும். நாம் எதை அனுபவித்தாலும் அது அவர்களை பாதித்து அவர்களை மோசமாக உணர வைக்கும்.

ஒரு உறவில், நாம் அனைவரும் நமது தேவைகள், விருப்பங்கள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளுடன் வருகிறோம். சில நேரங்களில் கடந்த கால அதிர்ச்சியின் சுமையை நமது தற்போதைய உறவில் கொண்டு வருகிறோம். முயற்சிகளும் நம்பிக்கையும் உறவை ஆரோக்கியமாக்குகின்றன. இருப்பினும், சில நேரங்களில் நாம் ஒரு வடிவத்தை உருவாக்கி முறிவுக்கு வழிவகுக்கும். உறவு பயிற்சியாளர் மார்லினா டில்ஹோன் சில உதவிக்குறிப்புகளைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.

(1 / 7)

ஒரு உறவில், நாம் அனைவரும் நமது தேவைகள், விருப்பங்கள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளுடன் வருகிறோம். சில நேரங்களில் கடந்த கால அதிர்ச்சியின் சுமையை நமது தற்போதைய உறவில் கொண்டு வருகிறோம். முயற்சிகளும் நம்பிக்கையும் உறவை ஆரோக்கியமாக்குகின்றன. இருப்பினும், சில நேரங்களில் நாம் ஒரு வடிவத்தை உருவாக்கி முறிவுக்கு வழிவகுக்கும். உறவு பயிற்சியாளர் மார்லினா டில்ஹோன் சில உதவிக்குறிப்புகளைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.(Unsplash)

ஒரு உறவு என்பது வளர்ந்து வரும் உணர்ச்சி நெருக்கம் மற்றும் இணைப்புக்கான இடம் என்றாலும், கடினமான உணர்ச்சிகளை நாம் கொட்டக்கூடிய உணர்ச்சி குப்பை கொட்டும் இடம் அல்ல. 

(2 / 7)

ஒரு உறவு என்பது வளர்ந்து வரும் உணர்ச்சி நெருக்கம் மற்றும் இணைப்புக்கான இடம் என்றாலும், கடினமான உணர்ச்சிகளை நாம் கொட்டக்கூடிய உணர்ச்சி குப்பை கொட்டும் இடம் அல்ல. (Unsplash)

நம் அனைவருக்கும் ஒரு உறவில் எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. ஆனால் நமது அனைத்து எதிர்பார்ப்புகளையும் பூர்த்தி செய்வது கூட்டாளியின் பொறுப்பு அல்ல. 

(3 / 7)

நம் அனைவருக்கும் ஒரு உறவில் எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. ஆனால் நமது அனைத்து எதிர்பார்ப்புகளையும் பூர்த்தி செய்வது கூட்டாளியின் பொறுப்பு அல்ல. (Unsplash)

நாம் அனைவரும் ஒரு உறவில் எங்கள் கூட்டாளரிடம் வெளியேற விரும்புகிறோம். ஆனால் அவர்களுக்கு மிகவும் எதிர்மறையான சூழலை உருவாக்கிவிடக்கூடாது என்பதில் நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். 

(4 / 7)

நாம் அனைவரும் ஒரு உறவில் எங்கள் கூட்டாளரிடம் வெளியேற விரும்புகிறோம். ஆனால் அவர்களுக்கு மிகவும் எதிர்மறையான சூழலை உருவாக்கிவிடக்கூடாது என்பதில் நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். (Unsplash)

நம் கூட்டாளரிடம் நாம் கவனமாகவும் பரிவுடனும் இருக்க வேண்டும். நாம் எதை அனுபவித்தாலும் அது அவர்களை பாதித்து அவர்களை மோசமாக உணர வைக்கும். 

(5 / 7)

நம் கூட்டாளரிடம் நாம் கவனமாகவும் பரிவுடனும் இருக்க வேண்டும். நாம் எதை அனுபவித்தாலும் அது அவர்களை பாதித்து அவர்களை மோசமாக உணர வைக்கும். (Unsplash)

நம் துணையால் பெற்றோராக இருக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பை நாம் கைவிட வேண்டும். அந்தப் பொறுப்பை நாம் அவர்களிடம் சுமத்தக் கூடாது. 

(6 / 7)

நம் துணையால் பெற்றோராக இருக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பை நாம் கைவிட வேண்டும். அந்தப் பொறுப்பை நாம் அவர்களிடம் சுமத்தக் கூடாது. (Pixabay)

ஒரு உறவு என்பது நம்மைப் பற்றிய மோசமான பதிப்பை நாம் தொடர்ந்து காட்டக்கூடிய இடம் அல்ல. அது முயற்சி மற்றும் புரிதலின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட வேண்டும். 

(7 / 7)

ஒரு உறவு என்பது நம்மைப் பற்றிய மோசமான பதிப்பை நாம் தொடர்ந்து காட்டக்கூடிய இடம் அல்ல. அது முயற்சி மற்றும் புரிதலின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட வேண்டும். (Unsplash)

IPL_Entry_Point

மற்ற கேலரிக்கள்