தமிழ் செய்திகள்  /  Nation And-world  /  World Braille Day Know How This Day Implemented Read More Details To Know

World Braille Day: உலக பிரெய்லி தினம் எப்படி வந்தது தெரியுமா?

Manigandan K T HT Tamil
Jan 04, 2024 06:30 AM IST

Louis Braille: இன்று பார்வைத்திறன் இல்லாதவர்கள் படிக்க உதவுவது பிரெய்லி முறைதான்.

பிரெய்லி கற்றல் முறை
பிரெய்லி கற்றல் முறை (pixabay)

ட்ரெண்டிங் செய்திகள்

இந்த முறையைக் கண்டுபிடித்தவரான லூயிஸ் பிரெய்லி, குழந்தையாக இருந்தபோது ஏற்பட்ட விபத்தின் விளைவாக பார்வையை இழந்தார்.

‘night writing’ முறையைப் பயன்படுத்தி பிரெஞ்சு எழுத்துக்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட பிரெய்லி கோடை உருவாக்கினார்.

1829 ஆம் ஆண்டில் இசைக் குறியீட்டை உள்ளடக்கிய தனது அமைப்பை வெளியிட்டார். 1837 ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்ட இரண்டாவது திருத்தம், நவீன சகாப்தத்தில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் பைனரி எழுத்து வடிவமாகும்.

3 × 2 மேட்ரிக்ஸில் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஆறு உயர்த்தப்பட்ட புள்ளிகளின் கலவையைப் பயன்படுத்தி பிரெய்லி எழுத்துக்கள் உருவாகின்றன, இது பிரெய்லி செல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையும் அமைப்பும் ஒரு கேரக்டரை மற்றொன்றிலிருந்து வேறுபடுத்துகின்றன. பல்வேறு பிரெய்லி எழுத்துக்கள் அச்சிடப்பட்ட எழுத்துக்கான டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் குறியீடுகளாக தோன்றியதால், வரைபடங்கள் (எழுத்துப் பெயர்களின் தொகுப்புகள்) மொழிக்கு மொழி மற்றும் ஒன்றிற்கொன்று வேறுபடுகின்றன; ஆங்கில பிரெய்லியில் 3 நிலைகள் உள்ளன: ஒப்பந்தமற்ற பிரெய்லி - அடிப்படை எழுத்தறிவுக்கு பயன்படுத்தப்படும் எழுத்து வடிவம்.

இன்று பார்வைத்திறன் இல்லாதவர்கள் படிக்க உதவுவது பிரெய்லி முறைதான். இந்த கண்டறிந்தவரான பிரெய்லியின் பிறந்த நாளில் தான் உலக பிரெய்லி தினமும் கொண்டாடப்படுகிறது.

WhatsApp channel

டாபிக்ஸ்