தமிழ் செய்திகள்  /  லைஃப்ஸ்டைல்  /  Parenting Tips : உங்களிடம் இந்த குணங்கள் இருந்தால்தான் நீங்கள் சிறந்த பெற்றோர்! என்னவாக இருக்கும் என்று பார்க்கலாமா?

Parenting Tips : உங்களிடம் இந்த குணங்கள் இருந்தால்தான் நீங்கள் சிறந்த பெற்றோர்! என்னவாக இருக்கும் என்று பார்க்கலாமா?

Priyadarshini R HT Tamil
Jul 10, 2024 12:41 PM IST

Parenting Tips : உங்களிடம் இந்த குணங்கள் இருந்தால்தான் நீங்கள் சிறந்த பெற்றோர்! அவை என்னவாக இருக்கும் என்று தெரிந்துகொண்டு பயன்பெறுங்கள்.

Parenting Tips : உங்களிடம் இந்த குணங்கள் இருந்தால்தான் நீங்கள் சிறந்த பெற்றோர்! என்னவாக இருக்கும் என்று பார்க்கலாமா?
Parenting Tips : உங்களிடம் இந்த குணங்கள் இருந்தால்தான் நீங்கள் சிறந்த பெற்றோர்! என்னவாக இருக்கும் என்று பார்க்கலாமா?

குழந்தைகள் கீழ்படிதல் உள்ளவர்களாவும், சொல்பேச்சு கேட்பவர்களாகவும் இருக்கவேண்டும் என்று பெற்றோர் நினைப்பதுபோல், பெற்றோர்கள் எப்படி இருக்கவேண்டும் என்றும் சில முறைகள் உள்ளது. பெற்றோர்கள் குழந்தைகளிடம் எதிர்பார்ப்பதுபோல், குழந்தைகளும் பெற்றோரிடம் சில பண்புகளை எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

உங்களிடம் இந்த குணங்கள் இருந்தால்தான் நீங்கள் சிறந்த பெற்றோர் ஆவீர்கள். அது என்ன குணங்கள் என்னவென்று தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

ட்ரெண்டிங் செய்திகள்

சிறந்த பெற்றோர்

ஒரு சிறந்த பெற்றோர் என்பவர்கள் குழந்தைகளின் அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றுபவர்கள் மட்டுமல்ல, அவர்களை நல் முறையில் வளர்த்து, வழிகாட்டி, அவர்களின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கும் ஊக்குவிப்பவர்கள்தான் சிறந்த பெற்றோர் ஆகிறார்கள். சிறந்த பெற்றோருக்கான குணங்களாக பின்வருபவை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

நிபந்தனையற்ற அன்பு

சிறந்த பெற்றோர் எப்போது நிபந்தனையற்ற அன்பை வழங்குபவராக இருப்பார். உங்கள் குழந்தைகளை மதிப்பவராகவும், அவர்களின் சாதனைகள் கொண்டாடுபவர்களாகவும், நடவடிக்கைகளுக்கு மதிப்பு கொடுப்பவர்களாகவும் இருப்பார்கள்.

நன்றாக கவனிப்பது

உங்கள் குழந்தைகளின் உணர்வுகள், சிந்தனைகள் மற்றும் தேவைகள் குறித்து நன்றாக உற்று கவனிப்பவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்களிடம் திறந்த உரையாடல்களை நிகழ்த்தி, நம்பிக்கையை வளர்த்துக்கொள்வார்கள்.

பொறுமை

சவாலான நேரங்களை கையாள்வதில் சிறந்த பெற்றோர் பொறுமையை கடைபிடிக்கிறார்கள். அவர்கள் சவாலான சூழல்களில் அமைதியுடன் நடந்துகொள்கிறார்கள். சிந்தித்து செயல்படுகிறார்கள். குழந்தைகளுக்கு ஒரு நிலையான மற்றும் ஆதரவான சூழலை அமைத்துக்கொடுக்கிறார்கள்.

நிலைத்தன்மை

நிலையான விதிகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகள் குழந்தைகள் தங்களின் எல்லைகளை புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. மேலும் அவர்கள் பாதுகாப்பு, ஒழுக்கம் ஆகியவற்றையும் வளர்த்துக்கொள்கிறார்கள்.

அனுதாபம்

குழந்தைகளின் உணர்வுகளை புரிந்துகொள்வதும், பகிர்ந்துகொள்வதும் ஒரு சிறந்த பெற்றோரின் முக்கிய கடமையாகும். சிறந்த பெற்றோர், அவர்களுக்கு சவுகர்யங்களை வழங்குகிறார்கள். மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் மற்றும் சோகமான தருண்ங்கள் என இரண்டிலும் அவர்கள் குழந்தைகளுக்கு ஆதரவளிக்கிறார்கள்.

ஊக்கப்படுத்துதல்

குழந்தைகளின் ஆர்வம் மற்றும் விருப்பங்களை சிறந்த பெற்றோர்கள் எப்போது ஊக்குவிக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நேர்மறையான எண்ணங்களை வழங்குகிறார்கள். மேலும் அவர்களுக்கு ஊக்கமளித்து, உற்சாகப்படுத்துகிறார்கள்.

ரோல் மாடல்

நேர்மறையான நடவடிக்கைகளை குழந்தைகள் பின்பற்றவேண்டும் என்று ஒரு பெற்றோர் எதிர்பார்த்தால், அதற்கு பெற்றோர்கள் நேர்மறை எண்ணங்களை வைத்திருக்கவேண்டும். தங்கள் குழந்தைகள் பொறுப்புடன் நடக்கவும், அறத்தின் வழியைப் பின்பற்றவும் வழிகாட்டியாக இருக்கவேண்டும். குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்தான் சிறந்த ரோல் மாடலாக இருக்கவேண்டும்.

ஏற்கும் திறன்

ஒரு சிறந்த பெற்றோர், எதையும் ஏற்பவராகவும், நெகிழ்தன்மை கொண்டவராகவும் இருக்கவேண்டும். அவர்களின் பேரன்டிங் ஸ்டைலை அவர் தேவைப்பட்டால் மாற்றிக்கொள்ளவேண்டும். குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப செய்ய வேண்டிய மாற்றங்களையும் செய்யவேண்டும்.

எப்போதும் ஆதரவு தரவேண்டும்

பெற்றோர்கள்தான் ஒரு குழந்தையின் வாழ்க்கையில் பங்கேற்கிறார்கள். அவர்களுக்கு வழிகாட்டுகிறார்கள், உதவுகிறார்கள். எல்லா நிலைகளிலும் ஊக்குவிக்கிறார்கள். அவர்களின் வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டுகிறார்கள். குழந்தையை எந்த சூழலிலும், ஆதரிப்பவராகவும், விட்டுக்கொடுக்காதவராகவும் இருக்கவேண்டும்.

இந்தப் பண்புகளை வளர்த்துக்கொண்டு நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு சிறந்த பெற்றோர்களாக இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள். நினைவில்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் நல்ல பெற்றோர் மட்டுமல்ல சிறந்த பெற்றோரும் ஆவீர்கள் என்பதை எப்போது மறந்துவிடாதீர்கள். ஹாப்பி பேரன்டிங்!

டாபிக்ஸ்