தமிழ் செய்திகள்  /  லைஃப்ஸ்டைல்  /  Parenting Tips : உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நேர்மையை கற்றுக்கொடுக்காதீர்கள்; மாறாக இதை செய்யுங்கள்!

Parenting Tips : உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நேர்மையை கற்றுக்கொடுக்காதீர்கள்; மாறாக இதை செய்யுங்கள்!

Priyadarshini R HT Tamil
May 04, 2024 02:29 PM IST

Parenting Tips : உங்கள் குழந்தைகளை நேர்மையானவர்களாக வளர்க்க நீங்கள் என்ன செய்யவேண்டும்.

Parenting Tips : உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நேர்மையை கற்றுக்கொடுக்காதீர்கள்; மாறாக இதை செய்யுங்கள்!
Parenting Tips : உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நேர்மையை கற்றுக்கொடுக்காதீர்கள்; மாறாக இதை செய்யுங்கள்!

ட்ரெண்டிங் செய்திகள்

உதாரணமாக வாழுங்கள்

உங்கள் செயல்களில் நேர்மையை எப்போதும் நிலைநாட்டுங்கள். எப்போதும் நேர்மை தவறாமல் நீங்கள் வாழவேண்டும். எந்த சூழலிலும் நீங்கள் நேர்மையை கடைபிடிக்கவேண்டும்.

திறந்த உரையாடல் வேண்டும்

உங்கள் வீட்டில் குழந்தைகள் அவர்களின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் சூழலை உருவாக்குங்கள். அவர்களின் எவ்வித உணர்வுகளையும் நேர்மையாக வெளிப்படுத்தும் சூழலை உருவாக்க வேண்டும். அது அவர்களின் உறவுகளில் நேர்மையைக் கொடுக்கும்.

மற்றவர்களிடம் அனுதாபம் காட்ட உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக்கொடுங்கள்

உங்கள் குழந்தைகள் மற்றவர்களின் உணர்வுகளை புரிந்து நடந்துகொள்ள உதவுங்கள். மற்றவர்களிடம் நேர்மையாக உரையாடவும், அவர்களின் கருத்துக்களை மதித்தும் நடக்கக் கற்றுக்கொடுங்கள்.

தெளிவான எதிர்பார்ப்புக்களை உருவாக்குங்கள்

அவர்களின் பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் அவர்கள் கற்க வேண்டிய மதிப்புகள் குறித்து உங்களின் எதிர்பார்ப்புக்களை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். நேர்மை மற்றும் உண்மையாக இருக்க வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை அவர்களுக்கு உணர்த்துங்கள்.

நேர்மையாக பாராட்டுங்கள்

உங்கள் குழந்தைகள் நேர்மையாகவும், பொறுப்புடனும் நடந்துகொள்ளும்போது, அவர்களை மனம் திறந்து பாராட்டுங்கள். இது அவர்களுக்கு நேர்மறையான எண்ணங்களைக் கொடுக்கும். மேலும் நேர்மையாக நடந்துகொள்ள ஊக்குவிக்கும்.

அவர்களுக்கு சரியான ஃபீட் பேக்குகள் கொடுங்கள்

உங்கள் குழந்தைகள் தவறுகள் செய்யும்போது, அவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆதரவைக் கொடுங்கள். அவர்களுக்கு நேர்மை மற்றும் பொறுப்புடன் நடந்துகொள்வதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துங்கள்.

சுயபிரதிபலிப்பை வளர்த்தெடுங்கள்

உங்கள் குழந்தைகளின் செயல்களில் அவர்களின் நற்குணங்கள் பிரதிபலிக்க வேண்டும். அவர்களின் வார்த்தைகள் பாதிப்பை ஏற்படுத்தவேண்டும். அவர்களுக்கு சுய விழிப்புணர்வு, பொறுப்பு மற்றும் நேர்மை ஆகியவற்றை வளர்த்தெடுக்கவேண்டும்.

நேர்மையை கொண்டாடுங்கள்

உங்கள் குழந்தைகள் எப்போது நேர்மையுடனும், பொறுப்புடனும் நடந்துகொள்கிறார்களோ அப்போது அதை பாராட்டுங்கள். அவர்கள் உறவுகளில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவது, இதுபோன்ற மதிப்பீடுகளின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துங்கள்.

நன்றியுடன் நடந்துகொள்ளுங்கள்

உங்கள் குழந்தைகள் நன்றியுடன் நடந்துகொள்வதை அறிவுறுத்துங்கள். அவர்களுக்கு நேர்மை மற்றும் பொறுப்பை கற்றுக்கொடுத்து, அது அடிப்படை பண்புகள் என்பதை கூறுங்கள். மற்றவர்களுடன், அர்த்தமுள்ள தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக்கொள்ள இவை உதவும்.

உண்மையாக இருக்க கற்றுக்கொடுங்கள்

உறவுகளில் உண்மையாக இருப்பதன் முக்கியத்துவத்தை அவர்களுக்கு உணர்த்துங்கள். உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நேர்மையாக இருப்பதன் முக்கியத்துவத்தையும் மற்றும் மற்றவர்களுடன் உண்மையாக இருப்பது என இரண்டையும் வளர்த்தெடுங்கள்.

சுதந்திரத்தை ஊக்குவியுங்கள்

உங்கள் குழந்தைகள் முடிவெடுக்கவும், பொறுப்புடன் நடந்துகொள்ளவும், நேர்மையாக நடந்துகொள்ளவும், அவர்களின் தேர்வுகளில் சுதந்திரம் என அவர்களுக்கு சுதந்திரத்தை கற்றுக்கொடுங்கள்.

நேர்மையற்றவராக இருக்கும்போது ஏற்படும் விளைவுகள்

உங்கள் குழந்தைகள் நேர்மையற்றவர்களாகவும், பொறுப்பற்றவர்களாகவும் இருப்பதால் ஏற்படும் விளைவுகள் குறித்து உங்கள் குழந்தைகளுடன் பேசுங்கள். அவர்களுக்கு அவர்களின் செயல்களுக்கு எதிர்வினை உண்டு, அவை பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று அவர்களுக்கு உணர்த்துங்கள்.

பொறுமையை பழக்குங்கள்

உங்கள் குழந்தைகளுக்கு பொறுமை மற்றும் புரிதலை ஏற்படுத்துங்கள். உங்கள் குழந்தைகள் இவற்றையெல்லாம் கற்றுக்கொண்டு வளரவேண்டும். நேர்மையாக வாழ்வதற்கு அவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல்கள் தேவை. அவர்களுக்கு உற்சாகமும், உத்வேகமும் தேவை.

WhatsApp channel

டாபிக்ஸ்