தமிழ் செய்திகள்  /  லைஃப்ஸ்டைல்  /  Global Warming : மக்கள் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் நைட்ரஸ் ஆக்ஸைட் வாயு வெளியீடு! அறிவுறுத்தும் நிபுணர்கள்!

Global Warming : மக்கள் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் நைட்ரஸ் ஆக்ஸைட் வாயு வெளியீடு! அறிவுறுத்தும் நிபுணர்கள்!

Priyadarshini R HT Tamil
Jun 14, 2024 06:00 AM IST

Global Warming : மக்கள் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் நைட்ரஸ் ஆக்ஸைட் வாயு வெளியீட்டால் என்ன தீமைகள் ஏற்படுகின்றன. அவற்றை தடுக்க என்ன செய்யலாம் என நிபுணர்கள் அறிவுறுத்துகிறார்கள்.

Global Warming : மக்கள் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் நைட்ரஸ் ஆக்ஸைட் வாயு வெளியீடு! அறிவுறுத்தும் நிபுணர்கள்!
Global Warming : மக்கள் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் நைட்ரஸ் ஆக்ஸைட் வாயு வெளியீடு! அறிவுறுத்தும் நிபுணர்கள்!

புவிவெப்பமடைதல் 

புவிவெப்பமடைதலை கட்டுப்படுத்த (நைட்ரஸ் ஆக்ஸைட் வாயு அளவை குறைக்க) இந்தியா மீண்டும் இயற்கை விவசாயத்தை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் அறிவுறுத்துகிறார்கள்.

உலகிலேயே புவிவெப்பமடைதலை ஏற்படுத்தும் நைட்ரஸ் ஆக்ஸைட் வாயு வெளியேற்றத்தில் இந்தியா இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.

உடல்நலம், அழகு குறிப்புகள், சமையல் குறிப்புகள், பயணம், உடற்பயிற்சி, போன்ற பல கட்டுரைகளை, லைஃப் ஸ்டைல் பிரிவில் படிக்கலாம்.