தமிழ் செய்திகள்  /  தேர்தல்கள்  /  Lok Sabha Elections 2024 Results Live Updates: லோக்சபா தேர்தல் 2024 வாக்கு எண்ணிக்கை: Tamilnadu உள்ள பிறகு நான், விருதுநகர், ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி (Sc) , கன்னியாகுமரி இடங்களில் லைவ் அப்டேட்ஸ்

Constituency Election 2024 Result LIVE

Lok Sabha Elections 2024 Results Live Updates: லோக்சபா தேர்தல் 2024 வாக்கு எண்ணிக்கை: Tamilnadu உள்ள பிறகு நான், விருதுநகர், ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி (SC) , கன்னியாகுமரி இடங்களில் லைவ் அப்டேட்ஸ்

02:00 AM ISTJun 05, 2024 07:30 AM HT Tamil
  • Share on Facebook
02:00 AM IST

Lok Sabha Elections 2024 Results Live Updates: Tamilnadu உள்ள பிறகு நான், விருதுநகர், ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி (SC) , கன்னியாகுமரி இடங்களுக்கு 2024 லோக்சபா தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை லைவ் அப்டேட்ஸ். ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் இந்த இடங்களில் கணக்கிடப்பட்ட வாக்கு எண்ணிக்கை அப்டேட் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Tue, 04 Jun 202402:22 PM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 29223318

Tue, 04 Jun 202402:15 PM IST

தென்காசி (SC) Result 2024 Live Updates: தென்காசி (SC) தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
தென்காசி (SC) Result 2024 Live Updates: 07:45 PM நேரத்தில் தென்காசி (SC) தொகுதியிலிருந்து ஏடிஎம்கே இலிருந்து கே கிருஷ்ணசாமி முன்னிலை வகிக்கிறார். கே கிருஷ்ணசாமி 228584 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் தென்காசி (SC) தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202402:00 PM IST

திருநெல்வேலி Result 2024 Live Updates: திருநெல்வேலி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
திருநெல்வேலி Result 2024 Live Updates: 07:30 PM நேரத்தில் திருநெல்வேலி தொகுதியிலிருந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இலிருந்து ராபர்ட் புரூஸ் சி முன்னிலை வகிக்கிறார். ராபர்ட் புரூஸ் சி 499493 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் திருநெல்வேலி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202401:50 PM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202401:45 PM IST

தூத்துக்குடி Result 2024 Live Updates: தூத்துக்குடி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
தூத்துக்குடி Result 2024 Live Updates: 07:15 PM நேரத்தில் தூத்துக்குடி தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து கனிமொழி கருணாநிதி முன்னிலை வகிக்கிறார். கனிமொழி கருணாநிதி 523237 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் தூத்துக்குடி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202401:30 PM IST

ராமநாதபுரம் Result 2024 Live Updates: ராமநாதபுரம் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ராமநாதபுரம் Result 2024 Live Updates: 07:00 PM நேரத்தில் ராமநாதபுரம் தொகுதியிலிருந்து இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் இலிருந்து நவஸ்கனி கே முன்னிலை வகிக்கிறார். நவஸ்கனி கே 471784 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் ராமநாதபுரம் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202401:23 PM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 29023518

Tue, 04 Jun 202401:15 PM IST

விருதுநகர் Result 2024 Live Updates: விருதுநகர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
விருதுநகர் Result 2024 Live Updates: 06:45 PM நேரத்தில் விருதுநகர் தொகுதியிலிருந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இலிருந்து மாணிக்கம் தாகூர் பி முன்னிலை வகிக்கிறார். மாணிக்கம் தாகூர் பி 367193 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் விருதுநகர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202401:00 PM IST

பிறகு நான் Result 2024 Live Updates: பிறகு நான் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
பிறகு நான் Result 2024 Live Updates: 06:30 PM நேரத்தில் பிறகு நான் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து தங்க தமிழ்செல்வன் முன்னிலை வகிக்கிறார். தங்க தமிழ்செல்வன் 452983 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் பிறகு நான் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202412:50 PM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202412:45 PM IST

கன்னியாகுமரி Result 2024 Live Updates: கன்னியாகுமரி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
கன்னியாகுமரி Result 2024 Live Updates: 06:15 PM நேரத்தில் கன்னியாகுமரி தொகுதியிலிருந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இலிருந்து விஜயகுமார் முன்னிலை வகிக்கிறார். விஜயகுமார் 112017 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் கன்னியாகுமரி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202412:30 PM IST

தென்காசி (SC) Result 2024 Live Updates: தென்காசி (SC) தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
தென்காசி (SC) Result 2024 Live Updates: 06:00 PM நேரத்தில் தென்காசி (SC) தொகுதியிலிருந்து ஏடிஎம்கே இலிருந்து கே கிருஷ்ணசாமி முன்னிலை வகிக்கிறார். கே கிருஷ்ணசாமி 80012 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் தென்காசி (SC) தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202412:22 PM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 29223219

Tue, 04 Jun 202412:15 PM IST

திருநெல்வேலி Result 2024 Live Updates: திருநெல்வேலி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
திருநெல்வேலி Result 2024 Live Updates: 05:45 PM நேரத்தில் திருநெல்வேலி தொகுதியிலிருந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இலிருந்து ராபர்ட் புரூஸ் சி முன்னிலை வகிக்கிறார். ராபர்ட் புரூஸ் சி 156289 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் திருநெல்வேலி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202412:00 PM IST

தூத்துக்குடி Result 2024 Live Updates: தூத்துக்குடி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
தூத்துக்குடி Result 2024 Live Updates: 05:30 PM நேரத்தில் தூத்துக்குடி தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து கனிமொழி கருணாநிதி முன்னிலை வகிக்கிறார். கனிமொழி கருணாநிதி 213594 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் தூத்துக்குடி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202411:50 AM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202411:45 AM IST

ராமநாதபுரம் Result 2024 Live Updates: ராமநாதபுரம் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ராமநாதபுரம் Result 2024 Live Updates: 05:15 PM நேரத்தில் ராமநாதபுரம் தொகுதியிலிருந்து இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் இலிருந்து நவஸ்கனி கே முன்னிலை வகிக்கிறார். நவஸ்கனி கே 129446 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் ராமநாதபுரம் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202411:30 AM IST

விருதுநகர் Result 2024 Live Updates: விருதுநகர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
விருதுநகர் Result 2024 Live Updates: 05:00 PM நேரத்தில் விருதுநகர் தொகுதியிலிருந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இலிருந்து மாணிக்கம் தாகூர் பி முன்னிலை வகிக்கிறார். மாணிக்கம் தாகூர் பி 147239 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் விருதுநகர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202411:22 AM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 29423118

Tue, 04 Jun 202411:15 AM IST

பிறகு நான் Result 2024 Live Updates: பிறகு நான் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
பிறகு நான் Result 2024 Live Updates: 04:45 PM நேரத்தில் பிறகு நான் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து தங்க தமிழ்செல்வன் முன்னிலை வகிக்கிறார். தங்க தமிழ்செல்வன் 133109 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் பிறகு நான் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202411:00 AM IST

கன்னியாகுமரி Result 2024 Live Updates: கன்னியாகுமரி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
கன்னியாகுமரி Result 2024 Live Updates: 04:30 PM நேரத்தில் கன்னியாகுமரி தொகுதியிலிருந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இலிருந்து விஜயகுமார் முன்னிலை வகிக்கிறார். விஜயகுமார் 112017 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் கன்னியாகுமரி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202410:50 AM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202410:45 AM IST

தென்காசி (SC) Result 2024 Live Updates: தென்காசி (SC) தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
தென்காசி (SC) Result 2024 Live Updates: 04:15 PM நேரத்தில் தென்காசி (SC) தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து ராணி ஸ்ரீகுமார் முன்னிலை வகிக்கிறார். ராணி ஸ்ரீகுமார் 156407 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் தென்காசி (SC) தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202410:30 AM IST

திருநெல்வேலி Result 2024 Live Updates: திருநெல்வேலி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
திருநெல்வேலி Result 2024 Live Updates: 04:00 PM நேரத்தில் திருநெல்வேலி தொகுதியிலிருந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இலிருந்து ராபர்ட் புரூஸ் சி முன்னிலை வகிக்கிறார். ராபர்ட் புரூஸ் சி 156289 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் திருநெல்வேலி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202410:22 AM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 29622918

Tue, 04 Jun 202410:15 AM IST

தூத்துக்குடி Result 2024 Live Updates: தூத்துக்குடி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
தூத்துக்குடி Result 2024 Live Updates: 03:45 PM நேரத்தில் தூத்துக்குடி தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து கனிமொழி கருணாநிதி முன்னிலை வகிக்கிறார். கனிமொழி கருணாநிதி 213594 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் தூத்துக்குடி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202410:00 AM IST

ராமநாதபுரம் Result 2024 Live Updates: ராமநாதபுரம் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ராமநாதபுரம் Result 2024 Live Updates: 03:30 PM நேரத்தில் ராமநாதபுரம் தொகுதியிலிருந்து இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் இலிருந்து நவஸ்கனி கே முன்னிலை வகிக்கிறார். நவஸ்கனி கே 129446 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் ராமநாதபுரம் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202409:50 AM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202409:45 AM IST

விருதுநகர் Result 2024 Live Updates: விருதுநகர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
விருதுநகர் Result 2024 Live Updates: 03:15 PM நேரத்தில் விருதுநகர் தொகுதியிலிருந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இலிருந்து மாணிக்கம் தாகூர் பி முன்னிலை வகிக்கிறார். மாணிக்கம் தாகூர் பி 147239 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் விருதுநகர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202409:30 AM IST

பிறகு நான் Result 2024 Live Updates: பிறகு நான் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
பிறகு நான் Result 2024 Live Updates: 03:00 PM நேரத்தில் பிறகு நான் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து தங்க தமிழ்செல்வன் முன்னிலை வகிக்கிறார். தங்க தமிழ்செல்வன் 133109 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் பிறகு நான் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202409:22 AM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 29023320

Tue, 04 Jun 202409:15 AM IST

கன்னியாகுமரி Result 2024 Live Updates: கன்னியாகுமரி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
கன்னியாகுமரி Result 2024 Live Updates: 02:45 PM நேரத்தில் கன்னியாகுமரி தொகுதியிலிருந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இலிருந்து விஜயகுமார் முன்னிலை வகிக்கிறார். விஜயகுமார் 112017 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் கன்னியாகுமரி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202409:00 AM IST

தென்காசி (SC) Result 2024 Live Updates: தென்காசி (SC) தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
தென்காசி (SC) Result 2024 Live Updates: 02:30 PM நேரத்தில் தென்காசி (SC) தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து ராணி ஸ்ரீகுமார் முன்னிலை வகிக்கிறார். ராணி ஸ்ரீகுமார் 156407 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் தென்காசி (SC) தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202408:50 AM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202408:45 AM IST

திருநெல்வேலி Result 2024 Live Updates: திருநெல்வேலி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
திருநெல்வேலி Result 2024 Live Updates: 02:15 PM நேரத்தில் திருநெல்வேலி தொகுதியிலிருந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இலிருந்து ராபர்ட் புரூஸ் சி முன்னிலை வகிக்கிறார். ராபர்ட் புரூஸ் சி 156289 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் திருநெல்வேலி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202408:30 AM IST

தூத்துக்குடி Result 2024 Live Updates: தூத்துக்குடி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
தூத்துக்குடி Result 2024 Live Updates: 02:00 PM நேரத்தில் தூத்துக்குடி தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து கனிமொழி கருணாநிதி முன்னிலை வகிக்கிறார். கனிமொழி கருணாநிதி 213594 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் தூத்துக்குடி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202408:23 AM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 28623423

Tue, 04 Jun 202408:15 AM IST

ராமநாதபுரம் Result 2024 Live Updates: ராமநாதபுரம் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ராமநாதபுரம் Result 2024 Live Updates: 01:45 PM நேரத்தில் ராமநாதபுரம் தொகுதியிலிருந்து இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் இலிருந்து நவஸ்கனி கே முன்னிலை வகிக்கிறார். நவஸ்கனி கே 129446 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் ராமநாதபுரம் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202408:00 AM IST

விருதுநகர் Result 2024 Live Updates: விருதுநகர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
விருதுநகர் Result 2024 Live Updates: 01:30 PM நேரத்தில் விருதுநகர் தொகுதியிலிருந்து தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் இலிருந்து விஜயபிரபாகர் வி முன்னிலை வகிக்கிறார். விஜயபிரபாகர் வி 147271 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் விருதுநகர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202407:50 AM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202407:45 AM IST

பிறகு நான் Result 2024 Live Updates: பிறகு நான் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
பிறகு நான் Result 2024 Live Updates: 01:15 PM நேரத்தில் பிறகு நான் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து தங்க தமிழ்செல்வன் முன்னிலை வகிக்கிறார். தங்க தமிழ்செல்வன் 133109 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் பிறகு நான் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202407:30 AM IST

கன்னியாகுமரி Result 2024 Live Updates: கன்னியாகுமரி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
கன்னியாகுமரி Result 2024 Live Updates: 01:00 PM நேரத்தில் கன்னியாகுமரி தொகுதியிலிருந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இலிருந்து விஜயகுமார் முன்னிலை வகிக்கிறார். விஜயகுமார் 103837 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் கன்னியாகுமரி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202407:25 AM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 29622621

Tue, 04 Jun 202407:15 AM IST

தென்காசி (SC) Result 2024 Live Updates: தென்காசி (SC) தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
தென்காசி (SC) Result 2024 Live Updates: 12:45 PM நேரத்தில் தென்காசி (SC) தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து ராணி ஸ்ரீகுமார் முன்னிலை வகிக்கிறார். ராணி ஸ்ரீகுமார் 129615 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் தென்காசி (SC) தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202407:00 AM IST

திருநெல்வேலி Result 2024 Live Updates: திருநெல்வேலி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
திருநெல்வேலி Result 2024 Live Updates: 12:30 PM நேரத்தில் திருநெல்வேலி தொகுதியிலிருந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இலிருந்து ராபர்ட் புரூஸ் சி முன்னிலை வகிக்கிறார். ராபர்ட் புரூஸ் சி 107348 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் திருநெல்வேலி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202406:45 AM IST

தூத்துக்குடி Result 2024 Live Updates: தூத்துக்குடி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
தூத்துக்குடி Result 2024 Live Updates: 12:15 PM நேரத்தில் தூத்துக்குடி தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து கனிமொழி கருணாநிதி முன்னிலை வகிக்கிறார். கனிமொழி கருணாநிதி 144949 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் தூத்துக்குடி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202406:30 AM IST

ராமநாதபுரம் Result 2024 Live Updates: ராமநாதபுரம் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ராமநாதபுரம் Result 2024 Live Updates: 12:00 PM நேரத்தில் ராமநாதபுரம் தொகுதியிலிருந்து இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் இலிருந்து நவஸ்கனி கே முன்னிலை வகிக்கிறார். நவஸ்கனி கே 77317 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் ராமநாதபுரம் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202406:15 AM IST

விருதுநகர் Result 2024 Live Updates: விருதுநகர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
விருதுநகர் Result 2024 Live Updates: 11:45 AM நேரத்தில் விருதுநகர் தொகுதியிலிருந்து தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் இலிருந்து விஜயபிரபாகர் வி முன்னிலை வகிக்கிறார். விஜயபிரபாகர் வி 85200 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் விருதுநகர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202406:00 AM IST

பிறகு நான் Result 2024 Live Updates: பிறகு நான் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
பிறகு நான் Result 2024 Live Updates: 11:30 AM நேரத்தில் பிறகு நான் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து தங்க தமிழ்செல்வன் முன்னிலை வகிக்கிறார். தங்க தமிழ்செல்வன் 37077 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் பிறகு நான் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202405:45 AM IST

கன்னியாகுமரி Result 2024 Live Updates: கன்னியாகுமரி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
கன்னியாகுமரி Result 2024 Live Updates: 11:15 AM நேரத்தில் கன்னியாகுமரி தொகுதியிலிருந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இலிருந்து விஜயகுமார் முன்னிலை வகிக்கிறார். விஜயகுமார் 26320 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் கன்னியாகுமரி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202405:30 AM IST

தென்காசி (SC) Result 2024 Live Updates: தென்காசி (SC) தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
தென்காசி (SC) Result 2024 Live Updates: 11:00 AM நேரத்தில் தென்காசி (SC) தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து ராணி ஸ்ரீகுமார் முன்னிலை வகிக்கிறார். ராணி ஸ்ரீகுமார் 36709 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் தென்காசி (SC) தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202405:24 AM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 27822028

Tue, 04 Jun 202405:15 AM IST

திருநெல்வேலி Result 2024 Live Updates: திருநெல்வேலி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
திருநெல்வேலி Result 2024 Live Updates: 10:45 AM நேரத்தில் திருநெல்வேலி தொகுதியிலிருந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இலிருந்து ராபர்ட் புரூஸ் சி முன்னிலை வகிக்கிறார். ராபர்ட் புரூஸ் சி 9936 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் திருநெல்வேலி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202405:00 AM IST

தூத்துக்குடி Result 2024 Live Updates: தூத்துக்குடி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
தூத்துக்குடி Result 2024 Live Updates: 10:30 AM நேரத்தில் தூத்துக்குடி தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து கனிமொழி கருணாநிதி முன்னிலை வகிக்கிறார். கனிமொழி கருணாநிதி 26446 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் தூத்துக்குடி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202404:50 AM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202404:45 AM IST

ராமநாதபுரம் Result 2024 Live Updates: ராமநாதபுரம் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ராமநாதபுரம் Result 2024 Live Updates: 10:15 AM நேரத்தில் ராமநாதபுரம் தொகுதியிலிருந்து இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் இலிருந்து நவஸ்கனி கே முன்னிலை வகிக்கிறார். நவஸ்கனி கே 2895 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் ராமநாதபுரம் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202404:23 AM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 26418518

Tue, 04 Jun 202404:00 AM IST

விருதுநகர் Result 2024 Live Updates: விருதுநகர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
விருதுநகர் Result 2024 Live Updates: 09:30 AM நேரத்தில் விருதுநகர் தொகுதியிலிருந்து தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் இலிருந்து விஜயபிரபாகர் வி முன்னிலை வகிக்கிறார்.
இன் வேட்பாளர் விருதுநகர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202403:50 AM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202403:30 AM IST

பிறகு நான் Result 2024 Live Updates: பிறகு நான் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
பிறகு நான் Result 2024 Live Updates: 09:00 AM நேரத்தில் பிறகு நான் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து தங்க தமிழ்செல்வன் முன்னிலை வகிக்கிறார்.
இன் வேட்பாளர் பிறகு நான் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202403:00 AM IST

லோக்சபா தேர்தல் முடிவுகள் 2024: வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது. விவரங்கள் வெளிவரத் தொடங்கியுள்ளன.
மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2024: தேனி, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஆகிய 7 தொகுதிகளிலும் வாக்கு எண்ணிக்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணி முடிந்து பொது வாக்குகள் எண்ணும் பணி தொடங்கியுள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை நடந்து வரும் நிலையில், வேட்பாளர்களின் ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது.

Tue, 04 Jun 202402:30 AM IST

மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2024: மக்களவைத் தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது
மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2024: நாடு முழுவதும் மக்களவைத் தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது. தேனி, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஆகிய 7 தொகுதிகளிலும் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வருகிறது. அரசியல் கட்சிகள், வேட்பாளர்கள் மற்றும் ஆர்வலர்களின் ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது.

Tue, 04 Jun 202402:00 AM IST

மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2024: மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும்
மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2024: தமிழகத்தில் உள்ள 39 தொகுதிகள் உட்பட நாட்டில் உள்ள 543 மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை விரைவில் தொடங்குகிறது. முதற்கட்டமாக தபால் ஓட்டுகள் எண்ணப்படும். இந்த பிரத்யேக நேரடி வலைப்பதிவில் தேனி, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஆகிய 7 மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கான சமீபத்திய தபால் வாக்கு விவரங்களைப் பார்க்கவும்