தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Money Luck: பொட்டி பொட்டியாக கொட்டுகிறார் சூரியன்.. பணத்தில் மிதக்கப்போகும் ராசிகள்.. அதிர்ஷ்டத்தில் நனைவது யார்?

Money Luck: பொட்டி பொட்டியாக கொட்டுகிறார் சூரியன்.. பணத்தில் மிதக்கப்போகும் ராசிகள்.. அதிர்ஷ்டத்தில் நனைவது யார்?

Jul 03, 2024 01:53 PM IST Suriyakumar Jayabalan
Jul 03, 2024 01:53 PM , IST

  • Lord Surya: சூரிய பகவான் சுக்கிர பகவான் என் ராசி ஆன ரிஷப ராசியில் பயணம் செய்து வந்தார். கடந்த ஜூன் 15ஆம் தேதி அன்று புதன் பகவானின் சொந்தமான ராசியான மிதுன ராசியில் நுழைந்தார். மிதுன ராசிக்கு சூரிய பகவான் செல்கின்ற காரணத்தினால் சூரிய பகவானின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளுக்கும் அதிகமாக இருக்கும்.

நவகிரகங்களின் தலைவனாக சூரிய பகவான் விளங்கி வருகின்றார். இவர் மாதத்திற்கு ஒருமுறை தனது இடத்தை மாற்றக்கூடியவர் சூரிய பகவான். நவகிரகங்களில் உச்ச அதிகாரம் கொண்ட கிரகமாக திகழ்ந்த வருகின்றார். இவர் சிம்ம ராசியின் அதிபதியாக திகழ்ந்து வருகின்றார். சூரிய பகவான் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு செல்ல ஒரு மாத காலம் எடுத்துக் கொள்கிறார். சூரியன் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு செல்லும் பொழுது தமிழ் மாதம் பிறக்கின்றது. 

(1 / 5)

நவகிரகங்களின் தலைவனாக சூரிய பகவான் விளங்கி வருகின்றார். இவர் மாதத்திற்கு ஒருமுறை தனது இடத்தை மாற்றக்கூடியவர் சூரிய பகவான். நவகிரகங்களில் உச்ச அதிகாரம் கொண்ட கிரகமாக திகழ்ந்த வருகின்றார். இவர் சிம்ம ராசியின் அதிபதியாக திகழ்ந்து வருகின்றார். சூரிய பகவான் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு செல்ல ஒரு மாத காலம் எடுத்துக் கொள்கிறார். சூரியன் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு செல்லும் பொழுது தமிழ் மாதம் பிறக்கின்றது. 

சூரிய பகவான் சுக்கிர பகவான் என் ராசி ஆன ரிஷப ராசியில் பயணம் செய்து வந்தார். கடந்த ஜூன் 15ஆம் தேதி அன்று புதன் பகவானின் சொந்தமான ராசியான மிதுன ராசியில் நுழைந்தார். மிதுன ராசிக்கு சூரிய பகவான் செல்கின்ற காரணத்தினால் சூரிய பகவானின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளுக்கும் அதிகமாக இருக்கும். சூரியன் மற்றும் புதன் இருவரும் நட்பு கிரகங்கள் என்கின்ற காரணத்தினால் சூரிய பகவான் மிதுன ராசி பயணம் ஆனது ஒரு சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கப் போகின்றது. அது எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம். 

(2 / 5)

சூரிய பகவான் சுக்கிர பகவான் என் ராசி ஆன ரிஷப ராசியில் பயணம் செய்து வந்தார். கடந்த ஜூன் 15ஆம் தேதி அன்று புதன் பகவானின் சொந்தமான ராசியான மிதுன ராசியில் நுழைந்தார். மிதுன ராசிக்கு சூரிய பகவான் செல்கின்ற காரணத்தினால் சூரிய பகவானின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளுக்கும் அதிகமாக இருக்கும். சூரியன் மற்றும் புதன் இருவரும் நட்பு கிரகங்கள் என்கின்ற காரணத்தினால் சூரிய பகவான் மிதுன ராசி பயணம் ஆனது ஒரு சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கப் போகின்றது. அது எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம். 

மிதுன ராசி: உங்கள் ராசிகள் முதல் வீட்டில் சூரிய பகவான் பயணம் செய்து வருகிறார். இதனால் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்க மற்றவர்களிடத்தில் மதிப்பு அதிகரிக்கும் உடனே மரியாதை அதிகரிக்கும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் சிறப்பான பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும்.

(3 / 5)

மிதுன ராசி: உங்கள் ராசிகள் முதல் வீட்டில் சூரிய பகவான் பயணம் செய்து வருகிறார். இதனால் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்க மற்றவர்களிடத்தில் மதிப்பு அதிகரிக்கும் உடனே மரியாதை அதிகரிக்கும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் சிறப்பான பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும்.

சிம்ம ராசி: உங்கள் ராசியில் 11 வது வீட்டில் சூரியன் பயணம் செய்து வருகின்றார். இதனால் உங்களுக்கு வருமானத்தில் நல்ல உயர்வு இருக்கும். புதிய வருமானத்திற்கான ஆதாரங்கள் அதிகரிக்கும். ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். புதிய தொழிலில் உங்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். குழந்தைகளால் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி தேடி வரும்.

(4 / 5)

சிம்ம ராசி: உங்கள் ராசியில் 11 வது வீட்டில் சூரியன் பயணம் செய்து வருகின்றார். இதனால் உங்களுக்கு வருமானத்தில் நல்ல உயர்வு இருக்கும். புதிய வருமானத்திற்கான ஆதாரங்கள் அதிகரிக்கும். ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். புதிய தொழிலில் உங்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். குழந்தைகளால் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி தேடி வரும்.

கன்னி ராசி: உங்கள் ராசியில் பத்தாவது வீட்டில் சூரியன் பயணம் செய்து வருகின்றார். இதனால் உங்களுக்கு தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் சாதகமான சூழ்நிலைகள் அமையும். வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். புதிய வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். சில முக்கியமான முடிவுகள் உங்களுக்கு சாதகமாக முடிவடையும். நிதி நிலைமையில் உங்களுக்கு வலிமை அதிகரிக்கும். நிறைய பணம் சம்பாதிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டாகும். 

(5 / 5)

கன்னி ராசி: உங்கள் ராசியில் பத்தாவது வீட்டில் சூரியன் பயணம் செய்து வருகின்றார். இதனால் உங்களுக்கு தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் சாதகமான சூழ்நிலைகள் அமையும். வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். புதிய வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். சில முக்கியமான முடிவுகள் உங்களுக்கு சாதகமாக முடிவடையும். நிதி நிலைமையில் உங்களுக்கு வலிமை அதிகரிக்கும். நிறைய பணம் சம்பாதிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டாகும். 

மற்ற கேலரிக்கள்